БОРОВІЦЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА | ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Учитель англійської мови та зарубіжної літератури
Чемерпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Гайворонського району
Кіровоградської області

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

У даній статті описуються основні інноваційні методи та прийоми, які запроваджуються на уроках англійської мови, сприяючи покращенню мотивації учнів, збільшенню обсягу засвоєння навчального матеріалу та активізації роботи дітей.

Головний вектор сучасного розвитку освіти в Україні визначається загальним спрямуванням вітчизняної школи на входження в загальноєвропейський та світовий освітній простір, гармонізацію національних і міжнародних стандартів освіти в контексті співпраці з міжнародними освітніми закладами.

Ключові принципи, цілі та напрями формування єдиного європейського освітнього простору викладені у низці міжнародних документів, серед яких одним із найважливіших є: «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти» Саме в даному документі висвітлюються основні критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іноземної мови в Європейських країнах [1,12].

У контексті глобалізаційних процесів у світі, основним завданням вчителя є формування конкурентоспроможної особистості, фахівця, який буде високоефективним та компетентним у обраній галузі. Задля цього педагог повинен не тільки надати необхідний багаж знань, вмінь  і навичок, а й навчити дитину, як застосовувати отримані знання, зорієнтуватися у швидкоплинному потоці інформації, реалізовувати себе у суспільстві. Щоб забезпечити якісний освітній процес, вчителю мало бути фахівцем тільки у своїй галузі, потрібно знаходитися у постійному пошуці нових методів, прийомів та засобів, щоб зробити свої уроки цікавими, сучасними. Не можна з року в рік використовувати одне й те ж саме. Суспільство змінюється, а з ним і ми. Тому педагогу належить особлива роль – бути тим, хто акумулює інформацію та правильно подає її учням.

У сучасному освітньому просторі нині існує чимало методів та прийомів, якими користуються педагоги. Щоденно з’являються нові програми, девайси, які вже настільки активно заполонили наше життя, що сучасні діти не уявляють життя без телефонів, планшетів, комп’ютерів та інших гаджетів. Вчитися, використовуючи тільки підручник для них нецікаво. Тому, у своїй, хоч і недовгій, педагогічній практиці намагаюся використовувати ІКТ, які сприяють покращенню зацікавленості до предмету. Але, в той же час, не перетворюю кожен урок на перегляд відео чи  презентації. Використання комп’ютера є фрагментарним на моїх уроках. Стараюся акцентувати увагу дітей на різні види діяльності. Саме тому застосування інноваційних методів та прийомів є ключовими на моїх уроках. Найпоширенішими серед них стали такі:

 • Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. У цій ситуації передбачається окреслення нових знань у процесі викладання, створення атмосфери морального задоволення від інтелектуальної праці. Відчуття збагачення знаннями спонукає учнів до самовдосконалення [2,25].
 • Метод опори на життєвий досвід учнів. Суть методу полягає у використанні життєвого досвіду учнів (фактів, явищ, які вони спостерігали в житті, навколишньому середовищі або в яких самі брали участь), як опори при вивченні нового матеріалу. Це викликає в учнів інтерес, бажання пізнати сутність таких явищ [2,27].
 • Метод пізнавальних ігор. Даний метод сприяє створенню емоційно-піднесеної атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно-насиченої форми його відтворення. Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві ситуації, стосунки людей, взаємодію речей, явищ. Вони можуть бути основною або допоміжною формою навчального процесу. Розвиваючий ефект досягається за рахунок імпровізації, природного вияву вільних творчих сил учнів. У виховному значенні гра допомагає учням подолати невпевненість, сприяє самоствердженню, найповнішому виявленню своїх сил і можливостей [4,122].

На уроках англійської мови пізнавальні ігри розвивають кругозір, ініціативу, мовну культуру учнів, активізують їх продуктивну навчальну діяльність, роблять її привабливою і, як результат полегшують процес засвоєння знань. Вони застосовуються для розвитку креативного мислення, усного мовлення учнів, збагачення їх словникового запасу, лексико-граматичних знань, створення оптимальних умов для розвитку здібностей до вивчення іноземної мови [3,75].

Прикладом може бути гра «Найрозумніший».  Кожен учень відповідає на певну кількість запитань. В результаті підрахунку, визначаються фіналісти, які змагаються у аудіюванні та говорінні. Потім журі визначає правильність відповідей, підраховує кількість балів.

Використання ігор, брейн-рингів, інсценізацій відомих фільмів, п’єс є дуже популярними серед учнів, адже, в такому випадку діти можуть відчути себе в ролі улюбленого кіногероя чи телеведучої, стати не певний період шукачем скарбів. Підсилюючи такі види діяльності костюмами, оформленням класу, музичним супроводом, діти мають змогу розкрити свої творчі таланти, використовуючи знання з англійської мови. Саме таким чином, граючись, діти розкривають  у собі нові грані, реалізовують такі необхідні компетентності, які знадобляться їм у подальшому житті. Тим самим усвідомлюючи, необхідність вивчення іноземної мови.

 • Метод створення ситуації успіху.Постійне відчуття учнем успіху в навчанні зміцнює впевненість у власних силах, пробуджує почуття гідності, бажання вчитися. З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. Це результат продуманої та підготовленої стратегії і тактики вчителя [2,28].

Без відчуття успіху в учнів зникає інтерес до школи і навчальних занять. Педагогічно виправдане створення для учнів ситуації успіху передбачає використання спеціальних прийомів індивідуально-особистісної підтримки на уроках англійської мови. Ефективними є  такі прийоми:

 1. Навмисна помилка, або «Допоможи мені».Передбачає використання вчителем навмисно зроблених помилок з метою привернути увагу учнів, звернення до них за допомогою, що пробуджує почуття гідності (знайшов помилку вчителя), стимулює бажання вчитися. З  власного досвіду, з упевненістю можу сказати, що такий прийом є дуже ефективним,особливо при вивченні граматичного чи лексичного матеріалу. Діти зі значною наполегливістю шукають допущені помилки та коригують вчителя, а іноді й своїх однокласників.
 2. Диспут – публічна суперечка на наукову чи суспільно важливу тему та навчальна дискусія — суперечка, обговорення певного питання. Базується на обміні думками між учнями, вчителями й учнями, що вчить їх мислити самостійно, сприяє розвитку аналітичних навичок. Навчає мислити самостійно, розвиває здатність до виваженої аргументації та поважання думки інших.

Диспут – непростий прийом, адже для того, щоб вступити в дискусію потрібно мати чималий багаж знань із тієї чи іншої теми. Але він являється цілком виправданим, адже виховує в дітях лідерські якості та індивідуалізм.

Отже, підсумовуючи вищезазначене можна дійти висновку, що використання сучасних методів та прийомів на уроках англійської мови є дуже ефективним. Тому кожен вчитель повинен знаходитись у постійному творчому пошуці нових форм та методів викладання свого предмету. Тільки за таких умов можливо забезпечити значну мотивацію учнів та високий рівень знань.

Бібліографія 

 1. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології у викладанні гуманітарних дисциплін / О.П. Мокрогуз. – Чернігів, 2012. – 163 с.

2.      Пометун О., Пирожниченко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пирожниченко. – К.: Видавництво А.С.К., 2014. – 84 с.

Comments

 1. Марія Василівна, дякую за дуже цікаву та змістовну статтю. У Вас дуже креативний підхід до вивчення англійської мови. Бажаю Вам творчого натхнення, гарних учнів, успіхів у роботі!

  1. Щиро дякую, Ірино Федорівно за високу оцінку статті. Педагог повинен постійно прагнути до самовдосконалення, старатимусь і надалі дотримуватись освітніх інновацій.

 2. Дякую, Тетяно Олексіївно за відгук. Приємно, що досвідчені колеги підтримують починання молодих спеціалістів. Намагатимуся й надалі працювати над впровадженням інноваційних технологій.

 3. Маріє Василівно, уроки з використанням інноваційних освітніх технологій, які Ви впроваджуєте у навчально-виховний процес при вивченні англійської мови, формують творчий розвиток особистості. Дякую!

  1. Щиро дякую, Таїсо Миколаївно за оцінку статті. Основна моя мета, як вчителя – зацікавити дітей, мотивувати їх до вивчення іноземної мови, саме тому застосовую різні методи та прийоми, які з цікавістю сприймають та реалізовують на уроках учні.

 4. Використання інноваційних методів та прийомівна уроках дає змогу підвищити якість навчання,формувати необхідні ключові компетентності, навички практичного застосування набутих знань, розвиває творчі здібності. Дякую, Маріє Василівно, за актуальну та пізнавальну статтю. Творчих успіхів у роботі !

  1. Щиро дякую,Оксано Сергіївно за високу оцінку статті. Повністю з Вами згодна, адже, у процесі навчання, окрім знань із предмету ми повинні формувати основні компетентності наших учнів. Саме знання, поєднуючись із життєвою мудрістю дають блискучий результат, забезпечуючи достойне майбутнє наших учнів, що і являється головним завданням педагога.

 5. Чудовий підхід у вивченні англійської мови, і не тільки. Важливі всі перераховані Вами методи, але я, особисто, вважаю, що на першому плані має бути формування почуття успіху, як рушійної сили всього НВП та у вивчені будь- якого окремого предмету. Дякую Вам, шановна Маріє Василівно! Успіхів Вам у роботі та житті!!! Пишаюсь Вами! Хай щастить! Миру і добра!

  1. Щиро дякую, Олено Михайлівно за високу оцінку статті та Ваш допис. Підтримую Вашу позицію, адже, створивши атмосферу, в якій дитина почувається впевнено та невимушено, ми досягаємо головного результату – вселяємо віру в себе та в свої сили. Відчуваючи підтримку, учень зможе проявити свої найкращі якості та застосувати набуті знання. Тільки через страх помилитися багато здібних учнів бояться проявити себе, тому основне завдання вчителя – допомогти розкритися кожній дитині, допомогти відчути в собі впевненість та цілеспрямованість. Старатимуся й надалі працювати творчо, шановна Олено Михайлівно. Дякую Вам за Ваші безцінні уроки, мудрість, настанови.

 6. Дуже дякую за поради, що дозволяють пробудити в учнів інтерес до навчального предмету, мотивувати їх і надати можливість відчути себе обізнаним у тому чи іншому питанні. Ці методи і прийоми доречно використовувати на всіх уроках, адже такий підхід до дитини і сприяє формуванню життєвих компетентностей.

  1. Щиро дякую, Валентно Леонідівно за Ваш коментар до статті. Звичайно ж, описані мною методи та прийоми можна використовувати на різноманітних уроках, варіюючи форми проведення та контексти. Сформувати в дітей життєві компетентності і є нашим основним завданням, як педагогів. Приємно, що Ви – креативний вчитель оцінили мою роботу.

 7. Дійсно на уроках англійської мови пізнавальні ігри розвивають кругозір, ініціативу, мовну культуру учнів, активізують їх продуктивну навчальну діяльність, роблять її привабливою , полегшують процес засвоєння знань.. Дітям подобається коли вчитель використовує на уроці цей метод.
  Дякую Маріє Василівно за цікаву, змістовну статтю. Бажаю Вам творчих успіхів, натхнення.

 8. Щиро дякую, Наталіє Василівно, за високу оцінку статті. Сьогодення вимагає від педагога пошуку нових форм та методів проведення уроків. Щоб зацікавити сучасного учня, мотивувати, сформувати такі необхідні життєві компетентності вчитель повинен бути новатором, впроваджуючи нові прийоми та методи. Саме метод пізнавальних ігор дає можливість кожній дитині відчути свою важливу роль на уроці, сформувати лідерські якості та підняти самооцінку. “Граючись навчаємося” – доволі поширений вислів, і дуже актуальний. Звичайно ж, не можна перетворювати кожен урок на гру, тому що навчальний процес – нелегка праця, а не місце для постійних ігор. Але час від часу дуже корисно використовувати ігри на уроках, які надихатимуть учнів на покращення результативності навчання та спонукатимуть до розширення кругозору.

  1. Щиро дякую за Ваш коментар. Описані мною методи та прийоми можна впроваджувати на інших уроках, адже, вони являються універсальними та доступними для реалізації. Вам також успіхів та творчого натхнення, колего!

Залишити відповідь