БОРЕЦЬ ЛАРИСА СЕРГІЇВНА | З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики
опорного навчального закладу
«Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Знам’янської районної ради
Кіровоградської області

З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У даній статті розповідається про використання інноваційних технологій на уроках математики. Наведено приклади програмних засобів, які застосовує автор у своїй роботі. На прикладах позакласних заходів показано використання деяких програмних засобів.

 Стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій є одним із факторів, який визначає напрямок розвитку світового суспільства XXI століття,  в якому головну роль відіграють інформація і наукові знання.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготувати випускників, які здатні: швидко адаптуватися в різних життєвих ситуаціях; самостійно критично мислити; грамотно працювати з інформацією; бути компетентнісним на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі; бути комунікабельним, контактним в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного рівня. Використання ІКТ в навчальному процесі дає можливість значно підвищити якість освіти.

Комп’ютери…  Про них ведуть мову всі і всюди, починаючи з офіційних повідомлень уряду про успіхи комп’ютеризації і закінчуючи приватними розмовами пересічних громадян. Справді, комп’ютеризація з кожним днем відбувається все відчутніше. Комп’ютери з’являються усюди: вдома, на пошті, в лікарні, і звичайно ж у школі.

У нашій школі є два комп’ютерні класи, оснащені сучасною технікою, є медіа кабінет з комп’ютером, проектором і екраном. Це дає змогу кожному вчителю використовувати ІКТ в навчальному процесі.

Збільшення розумового навантаження на уроках математики вимагає задуматися над тим , як викликати інтерес до предмета, активізувати роботу  протягом уроку, підвищити інтенсивність уроку, якість знань, розширити можливості для самостійної творчої діяльності учнів. У своїй роботі  я знайшла спосіб розв’язання даних проблем у використанні інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі, адже математика – це один із тих предметів, в якому використання ІКТ активізує всі види навчальної діяльності: вивчення нового матеріалу, систематизації та узагальнення знань, умінь та навичок, підготовка та перевірка домашнього завдання, самостійних  і контрольних робіт, позакласної та творчої роботи. На базі використання ІКТ більшість методичних проблем може бути реалізовано найефективніше.

У своїй педагогічній практиці використовую такі ПЗ: готові програмні продукти, презентації, створені за допомогою програми PowerPoint, програма MS Excel, програма MS Word, програми тренажери, тестові оболонки, Інтернет-ресурси. При цьому враховую: наявність відповідних даній темі програм, кількість комп’ютеризованих робочих місць, готовність учнів до роботи з використанням комп’ютера, можливості учня використовувати комп’ютерні технології в житті.

Для методичної підготовки користуюся сайтами: http://www.mon.gov.ua (сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), http://koippo.kr.ua (сайт КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»), http://metodportal.net (методичний портал), http://www.ostriv.in.ua (Острів знань) і ін.

Під час вивчення нової теми я проводжу уроки з використанням мультимедійної презентації. Це дозволяє акцентувати увагу учнів на важливих моментах нового матеріалу. Використовую презентації для усних вправ. Робота за готовими малюнками сприяє розвитку конструктивних здібностей, відпрацюванню навичок  розвитку математичної мови, логіці і послідовності міркувань.  Уроки з використанням комп’ютерних презентацій розвивають ініціативу учнів, підвищують пізнавальну діяльність учнів, отримані знання є більш повними, осмисленими, системними.

Дослідницький метод навчання з застосуванням комп’ютерних технологій забезпечує самостійну творчу діяльність учнів в процесі розв’язку певного класу задач. Наприклад, при вивченні теми «Функції. Властивості та графіки функцій» проводжу дослідницьку практичну роботу за допомогою програми MS Excel. Учні будують графіки функцій і описують їх властивості.

Проектну діяльність використовую в позакласній роботі. В позаурочний час учні створюють проекти, презентації про різні цікаві факти в галузі математики, використовуючи різні програмні засоби. Проекти дають змогу розвивати логічне, образне мислення, просторову уяву.

Приклади творчих робіт

  1. Тема «Софізми в математиці»

Тема «Софізми в математиці»

Комп’ютер – один із сучасних засобів контролю знань учнів. Комп’ютерні тести дозволяють індивідуалізувати процес навчання і контролю знань, диференціювати роботу учнів, швидше і об’єктивніше перевірити знання учнів.

У роботі застосовую різні види тестування і використовую он-лайн тести та тести, створені у програмі MyTest, LearningApps.org  (загальнодоступна бібліотека незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін)

Приклад. Створення вправи. Тема: Показникові рівняння

Приклад. Створення вправи. Тема: Показникові рівняння

Використання сучасної техніки дозволяє вчителю значно підвищити ефективність навчання, раціонально використовувати навчальний час, зробити процес навчання результативнішим і технологічнішим, при цьому в учнів формуються конкретні практичні вміння й навички, розвиваються інформаційно-комунікаційні компетентності.  Але ІКТ ніколи не замінять вчителя, вони співпрацюють з ним і є надзвичайно корисними його помічниками.

Список використаної літератури

  1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Математика», 2013р.
  2. Думанська Г.О. Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі/Г.О.Думанська // Математика в школах України.-№4.-2009
  3. Створюємо презентації. PowerPoint / Упоряд. І.Скляр. – К.: Ред.загальнопед.газ., 2005. – 112с. – (Б-ка «Шк.світу»).

Comments

  1. Дякую Вам, Ларисо Сергіївно, за цікавий та корисний матеріал. Погоджуюся з тим,використання ІКТ у процесі вивчення математики сприяє підвищенню ефективності навчання, дозволяє раціонально використовувати навчальний час, робити процес навчання результативнішим і технологічнішим.

Залишити відповідь