БОНДАРЕНКО ЗОЯ АНАТОЛІЇВНА | РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ І ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Учитель фізики і математики
Комунального закладу «Соколівське навчально-виховне обєднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр»
Соколівської сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області

РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ І ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

“Найдовший   шлях   починається  з   першого  кроку” (китайське   прислів’я). Цей   шлях   не   закінчується   для   вчителя  ніколи,  він  продовжується   все   життя   і   кожен   проходить  його   по-своєму.

Всі   ми  прагнемо  навчати   по-новому.    Кожен   обирає   для   цього   свій   шлях.   Загальноосвітня   школа   повинна   бути   школою   радості   та   бажання   вчитися  –   про   це   мріяв  великий  педагог     В. О. Сухомлинський.  Але   не   все   відбувається   так,   як   планується.   Часто   школярі   навчаються   без   інтересу,   пасивні   на   уроках,   тому  що   вчитель,  орієнтуючись  на   середнього   учня,   довго   “розжовує”   матеріал,   не   залучаючи   до   активної   співпраці   учнів.  А  вирішити   цю   проблему   можна   таким   шляхом:

 • процес навчання на   уроці  треба  будувати  так,   щоб   пізнання   йшло   від   учня,   від   його   здивування  –   до  інтересу,   від   зацікавленості  –   до   запитання,  від   запитання  –  до   роздумів  та   висновків,   які   пояснюють   явища   і   події   навколишнього   світу;
 • на кожному   етапі   уроку   в   центрі   уваги   вчителя   повинен   бути   учень,   що   пізнає   фізику,  навколишній  світ,  цікавиться   явищами   і  подіями,   розвивається   як   особистість.

«Не сама дитина має пристосовувати себе до наших методів, а навпаки, наші  методи мають бути пристосовані до кожної дитини. Щоб зрозуміти дитину, треба її знати і знайти шлях для впливу на її розум і  почуття. Треба зміцнювати в дитині її добру думку про себе.»[Нова  школа  соціального  виховання]

Використовуючи існуючі освітні технології, опрацьовуючи їх та удосконалюючи, я вважаю можливим виділення трьох основних груп:

–  зміна підходів до подання та викладання навчального матеріалу;

–  задоволення вимог та потреб учнів з урахуванням їх здібностей;

–  зміна способів  викладання.

Традиційне чи  ігрове навчання, на мою думку, не може бути  оптимальним   для розв’язання навчальних завдань.Тому необхідність створення   системи,   яка б могла задовольнити  особливості розвитку кожної дитини, як фізично  так і розумово, є нагальною потребою. І система, в першу чергу, передбачає   поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання.

Проведення інтегрованих уроків, здійснення міжпредметних зв’язків [4] – це   тільки часткове вирішення проблеми навчання, оскільки воно не є необхідним  елементом існуючих технологій. А тому виникає необхідність використання  набутих знань у певному якомусь напрямку (наприклад, медицина,  біологія,  біофізика  чи  екологія), що є доцільним при підготовці учнів до застосування здобутих  ними  знань у повсякденному житті та формування їх  всебічного  розвитку.

В нагоді  стануть мультимедійні презентації самого вчителя та колег – предметників, щоб в учнів не виникали  питання «Для чого ми це вчимо?», а бачили безпосереднє застосування отриманих знань, що є і профорієнтаційною  роботою  серед  молоді. Кабінети фізики на сьогоднішній день мають слабку матеріальну базу, яка практично не поповнюється обладнанням, тому вчитель повинен подумати про те яким чином по-перше виконати програму, а по-друге зацікавити учня та надати йому можливість отримати практичні навички і вміння. Застосування ІКТ супроводу уроку частково полегшує роботу вчителя при проведенні різних етапів уроку. З іншої сторони дає можливість наочно продемонструвати  процеси, явища, окремі досліди з допомогою презентацій, роликів, фрагментів фільмів.

Використовуючи  ІКТ супровід до уроків я отримую можливість: [1]

1.Формувати експериментальні уміння та практичні навички учнів за допомогою тренажерів при підготовці до виконання реальних лабораторних робіт, використовуючи для цього інтерактивні моделі лабораторних робіт або їх відео фрагменти.

 1. Пропонувати учням експериментальні завдання різних рівнів складності, забезпечуючи диференціацію та інтеграцію під час виконання домашніх експериментальних завдань.
 2. Урізноманітнити та збагатити методичний апарат при проведенні будь – якого з етапів уроку. (пояснення, закріплення, тощо)
 3. Використовувати віртуальні лабораторні роботи як пропедевтику при підготовці до виконання самої роботи з обладнанням.
 4. Перевіряти степінь сформованості та засвоєння відповідних практичних умінь і навичок шляхом тестуванн

Комп’ютерне тестування, як і будь-який інший метод діагностики успішності навчальних досягнень, має власні переваги й недоліки. До недоліків комп’ютерного тестування можна віднести:

складність розробки науково обґрунтованого змісту тестів;

можливість відгадування учнями правильних відповідей;

відсутність безпосереднього діалогу між викладачем і учнем.

Порівняно з традиційними формами контролю комп’ютерне тестування має і   ряд переваг: швидке одержання результатів і звільнення викладача від обробки результатів тестування; індивідуалізація процесу навчання; психологічний комфорт учнів під час тестування; оперативність; тестування на комп’ютері більш цікаве у порівнянні з традиційними формами опитування;

контроль великого обсягу матеріалу; зменшення порівняно з традиційним опитуванням затрати часу. [2]

Застосування комп’ютера при  підготовці  проектів.

На даний  момент  широко практикується і є вимогою  програми.  Учні  самі  створюють презентації, що є результатом їх  роботи над проектом. Правила для їх створення приблизно такі: 1-3 фотографії на слайді, мінімум тексту. Оформлення стилю та дизайну проекту обговорюється з учителем. Ці вимоги є рекомендаціями, щоб не обмежувати учня.

Учні при роботі над проектом  працюють з комп’ютером, вчаться вибирати головне. Спираючись на власний досвід, можу сказати, що учні із задоволенням готують мультимедійні презентації як звіт про роботу над проектом. Знаючи, що їх робота затребувана, вони сумлінно відносяться до такого завдання.

Користь від такого роду завдань: створення банку зображень, анімацій по предмету, бібліотеки наочності.

Окремо хотілось  би  зупинитись  на Googe – додатках. На сьогоднішній день це  один із найбільш популярних додатків у  практичній роботі вчителя. Google-Документи включають цілий набір зручних інструментів для редагування й оформлення документів. Використовуючи різні шрифти,  зображення, малюнки й таблиці, додаючи посилання, вчитель може  створити свій банк наочності та методичних матеріалів. Створювати, редагувати та переглядати документи можна на будь-якому пристрої – телефоні, планшеті або комп’ютері, навіть без з’єднання з Інтернетом. Усі зміни відразу зберігаються автоматично. В історії змін можна завжди переглянути попередні версії документа, відсортовані за датою. Сумісність із Word. Завдяки Google Документам ви можете створювати документи, редагувати їх і працювати над ними разом із колегами, де б ви не були. [2]

Результативність застосування сучасних інформаційних технологій полягає у:

підвищенні мотивації в навчанні;

відсутність неуспішних;

формуванні наочно-евристичного мислення;

підвищення інформаційної компетентності школярів;

різноманітності форм представлення учбової інформації;

акцентуванні самостійної пізнавальної активності учнів;

організації самостійної і практичної роботи на уроці;

розвиток нових стосунків “учень-учитель”;

розширення кругозору учнів;

формування дослідницьких навичок.

Всі вище означені основні лінії посилються від уроку до уроку у більшості школярів, що стимулює  їх  до  навчання

РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ І ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Література.

 1. https://docs.google.com/presentation/d/1k2DTaAnPW8VajpccIBTbUcdxUu70IQn_Ee1ETkUUndw/edit#slide=id.p3

2.https://docs.google.com/forms/d/18mIyy3_LlPdXG-CWARf0ubxxRucyIsW44hFMDaN4nZQ/edit

3.https://docs.google.com/document/d/13y4P3hDtkquKi6fQCfSZlZyzazUnq3XxQI-zRBe5VQU/edit

 1. Додаток – схема
 2. http://ua.textreferat.com
 3. http://geo-teacher.at.ua
 4. http://osnova.com.ua
 5. Савгира С.М. Використання ІКТ на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №18, 40ст.
 6. Сіденко О.М. Застосування сучасних ІКТ під час проведення фізичного практикуму. Використання прикладного програмного забезпечення на уроках фізики з метою підвищення рівня навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №4, 32ст.
 7. Цодікова С.О. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Інтернет ресурси.

Comments

Залишити відповідь