БЕРДНІК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА | ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

вчитель математики
Йосипівський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Гра в історії людства постійно виконувала важливу роль, була складовою формування особистості, виховання людини-громадянина. Ігри змінювалися у різних періодах розвитку людського суспільства, але їх сутність залишалася практично незмінною. Над проблемою ігрової діяльності працювили В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський, П. П. Блонський, С. Л. Рубінштейн та інші. Думки про необхідність упровадження ігор у виховання і навчання дітей знаходимо у М. Лютера й у Яна АмосаКоменського, який писав про потребу вироблення хорошого, легкого, приємного і надійного методу навчання, що нагадував би гру: „Альфою і Омегою нашої дидактики нехай буде пошук і відкриття способу, за якого б учителі менше навчали, а учні більше б навчалися” [1, с. 162]. Саме використання ігрових технологій навчання на уроках математики дадуть ґрунтовну практичну підготовку майбутнім випускникам, що є необхідною умовою для успішного розв’язання складних завдань професійної практичної діяльності.

Гра – творчість, гра – труд. В процесі гри у дітей виробляються навички зосереджуватися, міркувати самостійно, розвивається увага, тяга до знань. Захопившись, діти не помічають, що навчаються: пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в незвичних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Адже самі пасивні учні включаються в гру з великим бажанням, прикладають всі зусилля, щоб не підвести товаришів по грі.

Говорячи про гру маємо пам’ятати думку В. Сухомлинського: „Без гри немає й не може бути повноцінного розумового розвитку” [2, с. 25].Під час гри діти, як правило, дуже уважні, зосереджені і дисципліновані. Дидактичні ігри гарно вживаються з “серйозним” навчанням. Включення в урок дидактичних ігор і ігрових моментів робить процес навчання цікавим, створює у дітей гарний робочий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв’язується та чи інша задача, підтримує і підсилює інтерес дітей до предмету.

Дидактична гра – не самоціль на уроці, а засіб навчання і виховання. Гру не потрібно змішувати із забавою, не розглядати її як діяльність, яка доставляє задоволення заради задоволення. На неї потрібно дивитись як на вид творчої діяльності в тісному зв’язку з іншими видами навчальної роботи.

В.Г. Коваленко книзі для вчителя „Дидактичні ігри на уроках математики”, називає ігри „сучасним і визнаним методом навчання і виховання, що володіє освітньою, розвиваючою і виховуючою функціями, які діють в органічній єдності”. Проте висловлює занепокоєння через „відсутністьметодичних розробок із даного питання і постійну нестачу особистого часу вчителя для створення і режисури дидактичних ігор, які підвищеної методичної і професійної майстерності” [3, c.3].

Під час проведення нестандартного уроку слід приділити увагу багатьом аспектам, однак гра як психологічно, так і педагогічно допомагає:

 • розвивати пам’ять, бачення та використання певних властивостей математичних об’єктів;
 • розвивати в учнів обчислювальні навички;
 • навчати грамотної, коректної математичної мови;
 • повторювати та закріплювати вивчений матеріал;
 • здійснювати пропедевтику навчального матеріалу;
 • актуалізувати опорні знання учнів;
 • перевести кількісну характеристику виконаних завдань в якісну;
 • перевірити степінь засвоєння нового матеріалу;
 • створювати проблемну ситуацію для переходу до вивчення нового матеріалу.

При організації дидактичних ігор на уроках математики необхідно продумати наступні моменти:

 1. Мета гри. Які уміння і навички в області математики учні засвоять в процесі гри? Якому моменту гри необхідно приділити особливу увагу?
 2. Кількість гравців.
 3. Які дидактичні матеріали і посібники будуть потрібні для проведення гри?
 4. На який час повинна бути розрахована гра? Чи буде вона цікавою і захоплюючою?
 5. Як з найменшою затрату часу познайомити учнів з правилами гри?
 6. Як забезпечити участь усіх учнів класу у грі?
 7. Як організувати спостереження за учнями, щоб вияснити, чи всі включилися в роботу і чи всім сподобалася гра?
 8. Які зміни треба внести в гру, щоб підвищити інтерес і активність учнів?
 9. Підвести підсумки гри ( вказати на кращі моменти, недоліки, результат засвоєння математичних знань, зауваження з порушення дисципліни тощо).

У своїй роботі я використовую такі нестандартні уроки: БГТ (бесіда, гра, творчість), аукціон, мозкова атака, екскурсія, гра «Що? Де? Коли?», ділова гра, КВК, математичний бій. Найчастіше я використовую елементи ігрової діяльності під час деяких етапів уроку:

 • перевірка домашнього завдання: розшифруй вислів, день-ніч, знайди помилку, доміно, кросворд;
 • актуалізація опорних знань: сходинки, математичне лото, естафета, мовчанка, лічба-доповнення;
 • вивчення нового матеріалу: будівельник, конструктор, математичне моделювання, кругові завдання;
 • закріплення знань: хто швидше?, кодовані вправи, змагання художників, лабіринт.

Таким чином, ігрові технології являються методами навчання, які організовують навчальну діяльність і розвивають учнів, розширюють їхні пізнавальні можливості, виховують особистість,  яка в майбутньому стане цінним капіталом для нашої держави – України.

Список використаних джерел

 1. Коменский Я. А. Великая дидактика / Я. А. Коменский // Избр. соч. – М. : Педагогика, 1965.
 2. Селевко Г.К. Современныеобразовтельные технологи / Г.К. Селевко – М.: Народноеобразование, 2002.
 3. Коваленко В.Г. Дидактическиеигры на уроках математики / В.Г. Коваленко – М. :Просвещение, 1990.

 

Comments

 1. Тема статті є цікавою та актуальною. Дійсно, використання ігрових технологій навчання на уроках дадуть ґрунтовну практичну підготовку майбутнім випускникам. Завданням школи є формування соціально активної особистості. Цей процес вимагає застосування нестандартних форм педагогічної взаємодії, однією з яких є гра. Заслуговує на увагу запропонована методика проведення нестандартних уроків з використанням елементів ігрової діяльності. Дякую за цікаву та корисну статтю.

Залишити відповідь