АРАБОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Вчитель англійської мови
Перчунівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Добровеличківської РДА
Кіровоградської області

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Дана стаття покликана ознайомити вчителів з теоретичними основами ігрових технологій та практичним застосуванням їх при викладанні іноземної мови. Подано приклади ігор, які можна впроваджувати у процесі навчання.

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до Європейського світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. У процесі навчання іншомовного спілкування повинні комплексно реалізуватися освітня,виховна і розвивальна функції. Для реалізації мети початкової та загальної середньої освіти допомагають ігрові технології, які сприяють формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування. Однією з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземних мов є організація навчання дітей різних вікових груп за допомогою ігрових форм. З самого раннього дитинства дитина спілкується з світом через гру. Для неї гра – спосіб пізнання дійсності, спосіб випробувати себе. Гра – прадавній засіб виховання і навчання дітей. Ігрові технології викликають позитивні дії та настрій — образність, цікавість, здивування, моральні переживання. Гра – це ефективний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; підвищення мотивації та бажання вивчати мову; засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності учнів. Ігрові технології допомагають  оптимізації процесу навчання іноземної мови, активізації навчальної діяльності учнів. Отже, застосування на заняттях ігрових технологій – це досить ефективний та доцільний засіб у навчанні іноземної мови, спрямований на розвиток комунікативних здібностей учнів. Крім цього, цей метод сприяє створенню емоційно-піднесеної атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його відтворення. Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві ситуації, стосунки людей, взаємодію речей. Вони можуть бути основною або допоміжною формою навчального процесу. Розвиваючий ефект досягається за рахунок імпровізації, природного вияву вільних творчих сил учнів. У виховному значенні гра допомагає учням подолати невпевненість,сприяє самоствердженню, найповнішому виявленню своїх сил і можливостей.

Актуальність гри підвищується і через перенасиченість інформацією сучасного учня. Засоби масової інформації виливають на учнів велику кількість інформації. А однією з форм навчання відбору інформації є гра,яка сприяє практичному використанню знань,вмінь та навичок. Успіх прийде тоді, коли є система у проведенні ігрових моментів на уроках. Ігри важливо проводити систематично і цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, засвоєння правил гри, розвитку пам’яті, виховання кмітливості, самостійності,наполегливості тощо. Відомий педагог Василь Олександрович  Сухомлинський говорив:«Навчайте граючись,а граючись навчайте» Впродовж своєї педагогічної діяльності, працюючи з дітьми різних вікових груп, переконалася, що для них найбільш цікавими є ігрові форми роботи. Саме тому я використовую ігри на будь-якому етапі навчання іноземної мови. Наприклад, для вдосконалення фонетичних навиків учнів початкової ланки я використовую такі ігри: “Назви слово”, “Знайди помилку”, “Який це звук” та інші. Розвиваючі ігри роблять навчання легким, доступним, простим, цікавим. Для засвоєння орфографії слів, розвитку та вдосконалення орфографічних навичок  використовуються  такі ігри, як «Назви ці літери», «Які літери пропущено?», «Ланцюжок зі слів», «Склади це слово», «Хто складе більше слів?»та інші. Великий інтерес в учнів викликають кросворди та різноманітна ігрова діяльність, пов’язана з лексикою. Улюблені ігри лексичного характеру такі: «Найспритніший покупець», «Подивись, запам’ятай і запиши», «Bingo» (лексичне лото), «Назви колір і предмет», «Знайди пару».

Так, готуючись до уроків , використовую такі ігрові форми, які сприяють формуванню комунікативної компетентності школярів. Всі перелічені види ігор застосовую і для вивчення нового матеріалу, і для контролю знань, і для розвитку навиків говоріння. Рольова гра мотивує мовну діяльність, оскільки учні опиняються в ситуації, коли актуалізується потреба щось сказати, запитати, з’ясувати, довести, чому-небудь поділитися зі співрозмовником. Школярі наочно переконуються в тому, що мову можна використовувати, як засіб спілкування. Для учнів вважаю доцільним використовувати такі рольові ігри: “У магазині”, “У лікаря”, “На уроці”, “Подорож”, “Інтерв’ю” та граматичні ігри. Такий різновид ігор сприяє поглибленню інтересу до вивчення іноземної мови, розвиває в них навички спілкування, розширює словниковий запас та лінгвістичну ерудицію.

Досить успішними є ігри на свіжому повітрі. В.Сухомлинський підкреслював, що природа – найкращий вихователь дитячої душі. Тому заняття «Школи радості» він проводив на зеленій траві під грушею, на шкільній садибі, в лісі, полі або на березі озера. Пізнавальна частина «уроків мислення серед природи» обов’язково чергувалася з грою. Їх мета – ознайомити дітей з навколишньою дійсністю, з явищами природи, тваринним і рослинним світом. У грі діти часто відображають те, що спостерігають у природі, використовуючи природний матеріал.[1]. Дуже цікаво проводити уроки у класі на свіжому повітрі. Цей клас спеціально обладнали для таких уроків у  саду нашої школи.

Ефективним є вивчення теми «Природа», коли учні вивчають лексичні одиниці по темі; описують погоду, називають назви дерев, рослин,квітів; розповідають про пори року,природні явища;обговорюють питання, пов’язані зі збереженням довкілля;сприймають природу як цілісну систему. Дітям також подобається гра в класики. Для цієї гри  знадобиться лише крейда та камінці для кожної дитини. Перш ніж розпочати гру слід намалювати квадратики, в яких вписати літери чи слова, які б ви хотіли повторити з дитиною. Далі кожна дитина кидає по черзі камінчик та називає букву/слово, на яке впав камінець. Щоб гру трішки ускладнити, можна називати не просто літеру, а слово з цією літерою, а з словами речення. Грати в класики бажано доти, доки діти не назвуть принаймні по одному разу всі букви чи слова.

Конкурс-квест на свіжому повітрі «Шукачі скарбів» також сприяє розвитку пізнавальної активності,активізує розумову діяльність,розширює кругозір дітей ,виховує позитивне ставлення до вивчення англійської мови. У школі працює мовний табір,в якому заняття проводяться переважно на свіжому повітрі, в ігровій формі,  з широким використанням інтерактивних форм (робота в парах, групах, командах) тощо. Гра «Шукачі скарбів» є актуальною у мовному таборі.

Працюючи над проблемою використання ігрових технологій я переконалася, що саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між вчителем і учнем. Тому мені, саме завдяки ігровим формам навчання, вдалося залучити пасивних та слабких учнів до систематичної розумової праці, дати змогу дитині відчути успіх, повірити в свої сили.

Бібліографія

  1. Школа радості Сухомлинський В.О.-Київ: Радянська школа, 1988 , с. 28
  2. Гра в процесі вивчення англійської мови Валуєва К.М. – Англійська мова та література, №7, 2005
  3. 200 ігор на уроках англійської мови Павлюк А.В.-Тернопіль: Мандрівець, 2010
  4. Золота колекція ігор . Англійська мова в початковій школі, №9, 2011
  5. Рольова гра у навчанні англійської мови Олійник Т.І. -Київ: Освіта,1992

Comments

  1. Дуже цікава стаття. Дійсно, використання ігор у процесі вивчення іноземної мови є дуже важливим, адже тоді учні приміряють на себе відповідні ролі, і, як результат, мовлення стає невимушеним та ситуативним. Це корисно не лише в початковій школі, просто теми ускладнюються відповідно до віку та рівня дітей. Успіхів Вам у роботі!

  2. Дякую за цікаву статтю! Ігрові технології – це досить ефективний засіб у навчанні іноземних мов, спрямований на розвиток комунікативних здібностей учнів. Бажаю успіхів!

Залишити відповідь