ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі обласної науково-практичної інтернет-конференції (ХІIІ Хмурівські читання) з проблеми «Технологія фахової майстерності: актуальні питання організації навчання»,
яка відбудеться 23-27 жовтня 2017 року

участь у роботі Інтернет-конференції

Напрями роботи:

 1. Сучасні технології та методики навчання у процесі викладання природничо-математичних дисціплін.
 2. Сучасні технології та методики навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін.
 3. «STEM-освіта: упровадження та перспективи».

Адреса проведення конференції: комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006.

Платформа проведення: блог кафедри теорії і методики середньої освіти (www.timso.koippo.kr.ua, вкладка «Інтернет-Конференції»).

Мова конференції: українська.

До участі в інтернет-конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, представники районних (міських) методкабінетів (центрів), учителі.

Умови участі у роботі конференції:

Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез виступу учаснику необхідно до 17 жовтня 2017 року подати до оргкомітету: заявку на участь (за поданим у додатку 2 зразком), текст виступу на електронну   адресу: timso.koippo@gmail.com.

 Вимоги до матеріалів виступу (тез) учасника конференції:

 • Тези виступу (до 3 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики конференції.
 • Особливості оформлення тексту: сторінка формату А-4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Уникати набору тексту великими літерами.
 • Розміщення тексту:
 • заголовок великими літерами по центру сторінки;
 • через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
 • через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
 • через 2,0 інтервали текст тез із одним міжрядковим інтервалом;
 • таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;
 • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • сторінки тез не нумеруються;
 • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.

 

Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не розглядаються, не реєструються і не повертаються авторам.

 Підтвердженням участі в конференції будуть надіслані на електронну адресу учасника програма конференції та сертифікат.

 Хід конференції: автор тез не має потреби приїздити на місце проведення конференції. Подані ним матеріали розміщуються та обговорюються (з 23 по 27 жовтня 2017 року) на блозі кафедри.

 

Comments

 1. Сповіщення: best tinder openers to use on girl
 2. Сповіщення: top free spanish dating sites
 3. Сповіщення: free african american dating site
 4. Сповіщення: online dating sites free chatting
 5. Сповіщення: online dating sites 100 percent free
 6. Сповіщення: free dating sites okc
 7. Сповіщення: dating site with free chat
 8. Сповіщення: catholic dating free
 9. Сповіщення: free dating manchester uk
 10. Сповіщення: free dating kent
 11. Сповіщення: japanese dating sites free
 12. Сповіщення: senior catholic dating for free
 13. Сповіщення: a free dating site
 14. Сповіщення: best online free dating websites
 15. Сповіщення: world best free dating site
 16. Сповіщення: cheat day on keto
 17. Сповіщення: keto diet example
 18. Сповіщення: keto diet how many carbs a day
 19. Сповіщення: akron gay old dating
 20. Сповіщення: gay and tired of dating
 21. Сповіщення: gay dating sf
 22. Сповіщення: surf gay dating site
 23. Сповіщення: gay guy dating mtf
 24. Сповіщення: free gay dating wv
 25. Сповіщення: gay com dating site
 26. Сповіщення: dating sites for gay women
 27. Сповіщення: dating site black gay men
 28. Сповіщення: no email gay dating site

Comments are closed