АХМЕДОВА ЮЛІЯ НОДІРЖОНІВНА, КОНДРАШОВА ОКСАНА ІВАНІВНА | ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ ТHINGLINK ЯК ЕЛЕМЕНТ ВІРТУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В СУЧАСНІЙ МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Ахмедова Юлія Нодіржонівна
учитель української мови та літератури
КЗ «Компаніївське НВО», керівник наукового товариства учнів «Соняшник»
(секція української літератури та фольклористики МАН)

Кондрашова Оксана Іванівна
учитель зарубіжної літератури і російської мови
КЗ «Компаніївське НВО»

ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ ТHINGLINK ЯК ЕЛЕМЕНТ ВІРТУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В СУЧАСНІЙ МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Стаття присвячена досвіду роботи вчителів-словесників над можливостями використання інтерактивних електронних плакатів Тhinglinkна уроках української та зарубіжної літератур у контексті впровадження сучасної методології викладання гуманітарних дисциплін у системі шкільної освіти

 У зв’язку з модернізацією та інформатизацією системи шкільної освіти, традиційна класно-урочна організація навчально-виховного процесу трансформується у новітню форму взаємодії учителя та учнів, що включає в себе віртуальну складову як важливий елемент сучасного уроку. Готуючись до уроку, учитель має добирати такі інноваційні технології навчання, які не тільки спонукатимуть учнів пасивно засвоювати інформацію, а й мотивуватимуть до глибшого вивчення теми, розвиватимуть навчально-пізнавальну активність, стимулюватимуть розумову діяльність.

Серед великої кількості новітніх педагогічних технологій слід виокремити  інтерактивний електронний плакат(зображення (постер), що містить об’єднані певною темою гіперпосилання),який допомагає систематизувати навчальний матеріал, сконцентрувавши значний обсяг інформації. Він подає навчальний матеріал у вигляді окремих елементів (зображень, тексту), до яких за допомогою гіперпосилань приєднуються дидактичні матеріали (документи, малюнки, відео та аудіо файли тощо) [2]. Тобто, це сучасний комплексний засіб демонстрації матеріалу, який використовується для збирання, структурування, зберігання та передачіосвітньої інформації, що дозволяє усім учасникам навчальної діяльності перейти до більш ефективних форм її організації[3].

Можливості методичного «наповнення» інтерактивного плакату практично необмежені. Так, педагог має змогу самостійно добирати якісну інформацію щодо певної теми (теоретичні відомості про стиль чи епоху, цікаві факти з життя письменника, історичні довідки, системи вправ, екранізації творів, варіанти їх перекладів чи декламування тощо) і об’єднувати відповідно до поставленої мети.

Звичайно, длястворення якісних навчальнихплакатів учитель має володіти відповідними навикамироботи зі спеціальними програмами, обираючи найоптимальніший ресурс, а також бути медіаграмотним користувачем, створюючи та популяризуючи віртуальний навчальний продукт.

Інтерактивний плакат як засіб навчання має відповідати певним методичним критеріям, а саме: вичерпно охоплювати обрану педагогом тему, забезпечувати виконання навчальних завдань (поглибити знання, порівняти/проаналізувати/ узагальнити поняття, явища, розширити кругозір тощо) або організовувати  індивідуальну роботу учнів, забезпечуючи особистісно орієнтоване навчання.

Розглянемо детальніше приклади використання електронного плакату, створеного у сервісі Тhinglink, у практичній навчально-виховній діяльності вчителя-філолога. Технічне забезпечення освітнього ресурсу дозволяє:

  • створити навчальний фотоколаж до серії уроків, що містить додатковий матеріал для розуміння постаті митця, якісний україномовний переклад твору та його екранізацію –«Феномен Михайла Булгакова» або добірку ілюстрацій як до програмових творів, так і творів для позакласного читання, з посиланнями на відеоматеріали до них (зокрема, мультиплікаційні фільми) – «Франкові казки на новий лад»;
  • використати з навчальною метою постер як популярну серед молоді форму подачі інформації, розмістивши на ньому добірку найвідоміших творів певного автора та посилання на бук трейлери до них – «Галицький лицар» Юрій Винничук;
  • зробити підбіркуаудіо- та відеоматеріалів з художнім декламуванням програмових творів, наприклад, читцями-дітьми – «Наша Леся»;
  • виготовити інтерактивний плакат як кінцевий «продукт» навчального проекту – «Супергерої у вишиванках» (за романом В. Малика «Таємний посол») або використати як схему-пам’ятку для аналізування поетичного твору, поєднавши теоретичну інформацію з матеріалом для психологічного налаштування читача – «Коли Тарас ще не був Григоровичем…»;
  • зібрати цікавий розвиваючий матеріал, необхідний для проведення виховних та позакласних тематичних заходів, наприклад, присвячених Міжнародному Дню сміху – «День сміху чи День дурнів?».

Розглянутий  ресурс надає вчителю додаткові можливості у створенні віртуального методичного контенту, що, у свою чергу, допомагає візуалізуватипрограмовий матеріал, зробивши його доступним та цікавим для сучасних учнів.

Безперечними перевагами використання інтерактивного плаката у освітніх цілях є його технічна доступність, що вимагає мінімуму спеціальних знань та вмінь; ефективність організації інформаційного простору; можливість залучення учнів до створення власного продукту; надійність і безпека, адже вчитель самостійно добирає Інтернет-джерела та ресурси для гіперпосилань.

Отже, інтерактивний електронний плакат забезпечує популяризацію освітнього контенту у віртуальному середовищі, сприяє формуванню культури віртуального пошуку, стимулюючи навчально-пізнавальну активністьучнівської молоді.

 Література

1.Лабудько, С.Використання технологій Web 2.0 в управлінні навчальним закладом / С.Лабудько // Процес управління суспільним розвитком: виклики, реформи, досягнення. Зб. мат. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28-30 травня 2009 р. м. Суми. – Сумський ОІППО, 2009. – С. 50-52.

2.Таблер, І. Сучасний дидактичний засіб – електронний інтерактивний плакат / І. Таблер– Режим доступу :

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Tabler.pdf

3.Шахіна, І., Ільїна О. Інтерактивні плакати в освітній діяльності / / Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2015 року «Ідеї академіка І. Зязюна у працях його учнів і соратників». –Харків НТУ «ХПІ», 2015. –С.403 – 412.

Comments

  1. Дякуємо! Це цикаво учням та учителям! Можно в плакаті зосередити багато інформації , зручно її оформити. Своєрідний міні-конспект

  2. Дякую Вам, колеги, що познайомили з новітньою формою взаємодії учителя та учнів на уроці за допомогою інтерактивного електронного плакату. Цікаво. Корисно. Бажаю успіхів у Вашій роботі та творчих злетів

Залишити відповідь