ЄВСЕЄВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА, ГЛУШКО ЮЛІЯ ЮРІЇВНА | ІНТЕРВАЛЬНА КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ

Євсеєва Людмила Григорівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент,
Глушко Юлія Юріївна, викладач
Полтавське вище міжрегіональне професійне училище

ІНТЕРВАЛЬНА КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ

Кваліметрія [1], наука про методи кількісного оцінювання якості продукції, знаходить широке застосування  в  сучасних педагогічних технологіях. Кваліметрична модель оцінювання ступеню забезпеченості умов ефективності компетентнісно орієнтованого управління підготовкою майбутніх  робітників.

При впровадженні в навчальному закладі моніторингової системи управління освітою до теперішнього часу використовувались ідеалізовані кваліметричні моделі освітніх процесів, тобто коли похибки числових характеристик дослідження не враховуються. Таким чином, виникає проблема точності та достовірності результатів, для вирішення якої можна залучити такий перспективний напрямок обчислювальної математики, як інтервальний аналіз [2 -4], який активно розвивається з 60-х років минулого століття.

Побудуємо такий інтервальний простір, у якому, з одного боку, можна було б будувати ІНТЕРВАЛЬНУ КВАЛІМЕТРИЧНУ МОДЕЛЬ оцінювання ефективності управління формуванням професійної компетентності в освіті, а з іншого – існувала б можливість застосування відомих методів оцінювання та оптимізації для вирішення проблеми підвищення ефективності навчального процесу.

Обґрунтовано необхідність створення нових сучасних конструктивних засобів побудови кваліметричних моделей педагогічних задач в інтервальних просторах для побудови адекватних і конструктивних математичних моделей наукових та прикладних задач.

Основна ідея інтервального аналізу є дуже простою. Дійсне число подається не одним, а двома числами: оцінкою знизу і оцінкою зверху, що утворюють інтервальне число.

ІНТЕРВАЛЬНА КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ

ЄВСЕЄВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

ПЕРЕГЛЯНУТИ МАТЕРІАЛ (ІНТЕРВАЛЬНА КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ)
У ФОРМАТІ PDF (evseeva_glushko)