ГУЛИЧКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ЯК ЗАСІБ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЯ ВЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА

Гуличко Тетяна Сергіївна
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Червоне Гайворонський район Кіровоградська область
вчитель зарубіжної літератури

Анотація. В даній статті йдеться про те, що кожен з етапів вивчення літературної теми має різні цілі і завдання, якими і визначається відбір матеріалу, що дозволяє їх реалізувати, а використання Інтернету стимулює процес розвитку інтелектуальних здібностей і самостійного критичного мислення учнів, надаючи масу додаткової інформації.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ЯК ЗАСІБ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЯ ВЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА

«…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого часу; поява ж учителя молоді, який сам живе в минулому, викликає лише співчуття всіх людей, які живуть у ногу із своїм часом і мислять суголосно зі своїми сучасниками».

 А. Дістєрвег.

Для того, щоб досягти значних успіхів у своїй практичній діяльності, сучасний учитель повинен вміти правильно використовувати принципи і методи педагогічної технології, вміло користуватись показниками та інструментарієм впливу на особистість дітей, а це – міміка, жести, ритміка, пози, голос, лексика вчителя. Тому вчитель задає спрямованість у вихованні учнів усім своїм способом життя.

Сучасний учитель, на мою думку, має бути фахівцем, гуманістом, досвідченим читачем, який не просто передає свої знання учням, а й формує мислячу особистість. Проте, учитель повинен шукати такі засоби, які допомагали б розвиватися творчій, пізнавальній діяльності учнів, а не надавати матеріал у готовому вигляді, адже, за словами А. Дістервега, "…поганий учитель подає готову істину, гарний – вчить її шукати".

Саме тому велика увага приділяється питанням впровадження сучасних інструментарій у роботу вчителя – словесника.

Кожен творчий вчитель готуючись до уроку постійно ставить перед собою питання: «Як прищепити дітям любов до літератури? Як допомогти проникнути в задум поета, відчути всю красу і чарівність художнього слова?»

Питанню використання Інтернету в школі вже кілька років приділяють увагу фахівці самого різного рівня. Всі вони одностайно сходяться на думці, що Інтернет стимулює процес розвитку інтелектуальних здібностей і самостійного критичного мислення учнів, надаючи масу додаткової інформації.

Кожен з етапів вивчення літературної теми має різні цілі і завдання, якими і визначається відбір матеріалу, що дозволяє їх реалізувати. Знайомство з історичною епохою вимагає широкого залучення документальних матеріалів, що характеризують певний часовий період. Вивчення біографії письменника пов'язане з літературними екскурсіями, пов'язаними з життям і творчою діяльністю письменника або поета. Атмосферу життя письменника передадуть фотографії його самого, рідних, друзів і сучасників. Читання і аналіз художнього твору виявляться більш ефективними, якщо учні зуміють зазирнути у творчу лабораторію письменника, почують фрагменти текстів у виконанні кращих майстрів художнього слова. Звуковий супровід може бути представлено тематично близькими музичними творами. 
Програмою передбачені теми, орієнтовані на вивчення літератури у взаємодії із суміжними видами мистецтв: образотворче, сценічним, музичним і т.д. У презентації включаються уривки художніх творів, репродукції тематично близьких картин, ілюстрації, фотографії, сцени з вистав та кінофільмів, поставлених або знятих за драматичними творами, музичні фрагменти – тобто в одному медіа-продукт розміщена велика інформація, що дозволяє розглядати творчість письменника в широкому культурному контексті. Розробки-презентації, доповнені ілюстративним матеріалом, підвищують інтерес до досліджуваних тем, рівень сприйняття матеріалу і стійкої уваги учнів.

Переваги використання електронних інструментаріїв:

 • збільшується обсяг опрацьованого на уроці матеріалу за рахунок заощадження часу;
 • розширюються можливості застосування диференційованого підходу в навчанні;
 • індивідуалізується процес перегляду (повтор, докладне вивчення кадру, його зупинка тощо);
 • підвищується мотивація навчання, створюється позитивний настрій, активізується самостійна діяльність учнів.

Однією з оптимальних і приступних для вчителя форм використання цих технологій на уроках світової літератури є створення презентацій за допомогою комп’ютерної програми MICROSOFT POWER POINT, яка  є універсальним інструменталізм  й може бути застосована в будь-якому класі на уроці будь-якого типу.

Комп`ютерна презентація – це файл, який складається з кадрів або слайдів, розміщених у певній послідовності. Ці слайди можна не тільки виводити на екран комп`ютера або спеціального проектора в ході виступу, але і надрукувати на папері або прозорій плівці. Переваги такої презентації очевидні:

 • послідовність викладу. За допомогою  слайдів, що змінюють один одного на екрані, утримати увагу аудиторії набагато легше, ніж бігаючи  з указкою між розвішених плакатів;
 • відмінність від звичних слайдів, що пропускаються  через діапроектор, полягає в тому, що комп`ютерні слайди дозволяють швидко повернутися до будь-якого  з уже розглянутих питань або  зовсім  змінити послідовність викладу;
 • мультимедійні ефекти. Слайд презентації – це не просто  зображення. У ньому, як і в будь-якому  комп`ютерному документі, можуть бути елементи анімації, аудіо- та відео фрагменти.

Таким чином, сучасний урок літератури є не тільки ланкою в навчальному процесі, але перетворюється на високотехнологічний процес. 

Бібліографія

 

 1. Гуляко, Є.М. Нові педагогічні технології: розвиток художнього мислення і мови на уроках літератури: метод. посібник / О.М. Гуляко. – М.: Дрофа, 2006. – 172 с. 
 2. Іванова, Ю.В. Інформаційні комп'ютерні технології у викладанні літератури / Ю.В. Іванова / / Актуальні питання літературознавства та методики викладання літератури: зб. наук. тр. – Саранськ: морди. держ. пед. ін-т., 2007. – С.40-42. 
 3. Іванова, Ю.В. Інформаційні комп'ютерні технології у викладанні літератури / Ю.В. Іванова / / Актуальні питання літературознавства та методики викладання літератури: зб. наук. тр. – Саранськ: морди. держ. пед. ін-т., 2007. – С.40-42. 

Comments

 1. Тетяна Сергіївна, Ви просто молодець. Дуже приємно знати, що наших дітей  навчають вчителі, які крокують в ногу з часом. Впевнена, що на Ваших уроках дітям дуже цікаво. Не втрачайте ентузіазму!

 2. Творчий вчитель завжди знаходиться в пошуку. Щиро вірю, що це допоможе розкрити потенціал і педагога, і його вихованців.

  1. Дійсно, на сьогоднійній день важливо розвиватися відповідно до вимог часу та суспільства.

 3. Приємно, що наші молоді колеги беруть участь в роботі обласної конференції!

  Згодна, з автором, що використання на уроках літератури презентацій з фотографіями, голосом, відоефрагментами з життя видатних людей значно підвищує результивність уроку. Творчих Вам успіхів!

 4. Йти в ногу з часом, йти пліч-о-пліч зі своїми учнями, орієнтуватися в мережі Інтернет, вміти користуватися освітніми комп’ютерними програмами – тільки такий вчитель може зацікавити учнів своїм предметом, підвищити результативність уроку. Вчимося і ні в якому разі не відстаємо від своїх учнів! Успіхів! 

 5. Тетяно Сергіївно, дякую за висвітлення актуальної теми. Сучасний вчитель повинен володіти комп'ютерними технологіями, за таких умов урок стане цікавим, насиченим для дітей. На своєму прикладі Ви показуєте, як урізноманітними банальні уроки, стимулювати інтерес учнів до вивчення предмету. Бажаю Вам творчої наснаги, вдячних учнів та подальших успіхів!

Comments are closed