БОРОВІЦЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ANIMOTO НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Боровіцька Марія Василівна
Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів с. Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградської області
Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Анотація: Ми живемо у столітті змін, тому повинні крокувати в ногу з прогресом науки та техніки. Саме через використання інноваційних технологій, застосовуючи освітні інструменти можна створити необхідне середовище для успішної навчальної діяльності.

ВИКОРИСТАННЯ ANIMOTO НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Сьогодення ставить перед вчителем багато завдань, в першу чергу – не просто навчити дітей, але допомогти їм здобути такі знання, які допоможуть їм стати конкурентоспроможними у сучасному вирі інформації та технологій. Тому кожен педагог повинен поставити перед собою чітку мету. Усвідомити, що саме від нього залежить подальша доля дітей. Створення такого середовища, у результаті взаємодії з яким у майбутнього педагога формується готовність  до проектування професійної діяльності на основі знання сучасних педагогічних технологій,розуміння ним своєї індивідуальної сутності, на основі якої виробляється індивідуальний педагогічний стиль. Розв’язання проблеми формування готовності майбутнього вчителя до роботи на основі глибокого розуміння сучасних педагогічних технологій має досить велике практичне значення. Школі сьогодні потрібні не просто хороші вчителі, а вчителі, які здатні працювати за авторськими програмами, учителі з інноваційним мисленням, здатні усвідомлено взяти на себе відповідальність як за особистість іншої людини, що постійно розвивається, так і школи як системи, яка також перебуває  у розвитку. 

У наш час технології та освіта сплетені досить тісно, практично у кожного вчителя є свої улюблені технологічні інструменти, які він використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому дістати увагу учнів.
Але як і все, що має відношення до технології, інструменти безперервно оновлюються, а старі стверджуються, розширюючи сферу застосування або просто додаючи нові функції, більш актуальні для сучасної освіти і затребувані найбільш технологічно підкованими вчителями.

Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, визначених Державною національною програмою є необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». На відміну від інших предметів, іноземна мова — це ціла галузь знань, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами шляхом інноваційних технологій.

Тому їх використання визначене як один з пріоритетних напрямів освіти. Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не тільки кінцевою метою навчання, а і засобом її досягнення. Саме вчитель робить усе можливе і неможливе для цього. 
         Оскільки мова залишається єдиною універсальною базою мислення,  інтелектуальних здібностей (пам’яті, уяви, критичного, логічного, креативного мислення). Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму. Творча здібність — це здатність дивуватися й пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій діяльності в дитини розвивається здатність самостійно реалізувати свої можливості, самореалізація веде до особистісного зростання. 
Реалізація цієї ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання. Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Досягнути цього можливо за рахунок інноваційного підходу, створюючи інтерактивне середовище. Інтерактивне навчання — це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів. 
Навчальний матеріал легше засвоюється й найдовше зберігається в пам’яті в тому випадку, коли учень не пасивно сприймає те, що говорить учитель. 
Сучасному вчителю важливо знати новітні методи викладання іноземної мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб та інтересів учнів. Методи навчання не є простими алгоритмізованими одиницями, їх раціональне та вмотивоване використання на заняттях з іноземної мови вимагає креативного підходу з боку вчителя. 
Якісна мовна підготовка учнів неможлива без використання сучасних інноваційних освітніх технологій. Сучасні інноваційні технології в освіті — це використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчанні, проектна робота в навчанні, робота з навчальними комп’ютерними й мультимедійними програмами, дистанційні технології в навчанні іноземних мов.

       У своїй педагогічній діяльності я використовую сучасні підходи до викладання іноземної мови. Адже, саме вчитель повинен зацікавити учнів до вивчення свого предмету, а зараз, це неможливо без новітніх технологій. Акцентуючи увагу на використанні інтернет-ресурсів, я впроваджую на своїх уроках такі інструменти освітніх технологій:

Animoto: дозволяє легко створювати відео-уроки або презентації для школи та обмінюватися ними з учнями. Дуже зручний сервіс, який допомагає зацікавити учнів до проектних уроків. Таким чином вони можуть проявити себе якомога креативніше, а саме на розвиток компетентностей сьогодні активно звертаємо увагу, такий вид навчальної діяльності дуже заохочує учнів.

        Вчитель повинен цікавитися чим живуть сьогодні діти. Провівши опитування учнів, я з’ясувала, що найчастіше учні обирають задля спілкування соціальні мережі. Найпопулярнішою серед молоді є Вконтакті, тому я вирішила створити для дітей спільноту в цій мережі, де ми обмінюємося думками, діти проходять тести, відповідають на запитання з приводу покращення навчальної діяльності, маю змогу  надсилати їм різноманітні інтерактивні завдання. Навіть, якщо учень не був на уроці, він має змогу долучитися до даної теми через відео-уроки, проходження тестових завдань. Також стимулює до диференціації завдань, адже кожен обирає свій рівень.

Хоча, я тільки розпочала впровадження сучасних інструментів у свою педагогічну діяльність, але вже видно результати – зросла мотивація, покращилися результати учнів, які долучилися до спільноти. Я вважаю, що саме завдяки впровадженню сучасних технологій на уроках іноземної мови можна досягти бажаних результатів, сформувавши основні компетентності.
      Ці технології допомагають реалізувати особовоорієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня знань. 

     Отже, сучасні освітні інструменти надають унікальні можливості для роботи і творчості як вчителя, так і учнів. Тільки в тандемі можна досягти бажаних результатів. Навчання іноземних мов буде ефективним саме завдяки комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій та залежить від здатності вчителя застосовувати гуманістичний підхід до навчання, від розуміння необхідності відмовитися від авторитарного методу викладання. Тому сьогодні використання сучасних інструментів є вимогою часу, яку повинні реалізовувати всі педагоги на своїх уроках.

Comments

 1. Інноваційний підхід та інтерактивне середовище, яке ви створюєте на уроках , є прикладом для досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Бажаю успіхів! 

  1. Щиро дякую, Оксано Сергіївно, працюватиму й надалі, застосовуючи нові методи та технології. 

  1. Щиро дякую за коментар. Сподіваюся, що Ви оціните переваги сервісу.

 2. Дякую, Маріє Василівно, що ознайомили ще з одним способом підвищення мотивації до вивчення іноземної мови. Адже це дуже актуально сьогодні.

  1. Щиро дякую за допис.  Я впевнена, що тільки за допомогою сучасних технологій ми можемо виховати конкурентоспроможних особистостей, яким буде легко адаптуватися в майбутньому.

 3. Відкрила для себе нову технологію. Дякую за досвід. Так тримати

 4. Дякую за досвід. Бажаю не зупинятись на досягнутому. 

  1. Таїсо Миколаївно, щиро дякую. Працюватиму над запровадженням новітніх технологій і надалі.

 5. Марія Василівна хоча і молодий спеціаліст, але використовує багато нових педпогічних технологій. Бажаю успіху.

 6. Ваша стаття актуальна, пізнавальна дл сьогодення. Бажаю успіхів.

 7. Дякую за корисний інструментарій. Легко створювати презентації та обмінюватися з учнями.Бажаю творчих успіхів!

  1. Щиро дякую, Людмило Федорівно. Приємно, що Ви оцінили переваги даного сервісу.

 8. Марія Василівна молодий педагог у якого можна переймати досвід. Ініціативна, наполеглива та цілеспрямована у своїй роботі. Творчих успіхів та вдячних учнів!!!

  1. Щиро дякую, Катерино Вікторівно. Намагатимуся покращувати результативність на уроках.

Comments are closed