ВОРОНКОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | БУКТРЕЙЛЕР ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ

Воронкова Світлана Михайлівна
Районний методичний кабінет комунальної установи «Новоархангельський районний центр по обслуговуванню закладів освіти»
методист

БУКТРЕЙЛЕР ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ

Нинішнє підростаюче покоління дітей зростає в епоху науково-технічного прогресу, у цифровому інформаційному середовищі, у якому змінюється роль учителя, джерела і носія інформації. Натомість збільшується важливість формування в школярів умінь і навичок здобувати інформацію і застосовувати її за призначенням.  На сучасному освітньому етапі учень виступає не як поглинач інформації, а як здобувач. Роль педагога при такому підході полягає  в тому, що він створює умови для їхньої самостійної роботи, скеровує учнів у русло цієї роботи, координує її й дає змогу самим приймати рішення, шукати варіанти та обирати найкращий, допомагає побачити свої досягнення та виявити і подолати труднощі. Іншими словами, навчає їх творчо мислити та творити, формує високі навчальні компетенції.

Сучасна школа має формувати інтелектуальну, творчу та ініціативну особистість, яка вміє жити в нових умовах, є успішною в  обраному видові діяльності та сприяє розвитку суспільства. Шлях до цього лежить через інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет як надійне та суттєве джерело інформації.

Найбільшою проблемою при вивченні літератури (української та зарубіжної) в школі є те, що діти ХХІ століття недостатньо виявляють цікавість до читання художніх творів, які є неоціненним джерелом для формування морально-етичних норм, пізнання історії і культури народів світу та національної зокрема. Саме  вчитель не просто може, а зобов’язаний зацікавити дитину до читання, для якої звичнішим є сприйняття аудіовізуальної інформації ніж друкарської.

Використання ІКТ при підготовці та проведенні уроків є однією із складових розвитку пізнавальної активності. Адже стереотипний зв’язок «книжка – учитель – учень» без підтримки мультимедійних технологій є неефективним у досягненні поставлених завдань сучасного уроку.

Найпоширенішими у даний час при підготовці та проведенні уроків у використанні вчителя є такі методи:

  • створення та використання буктрейлерів;
  • створення презентацій;
  • використання фрагментів мультфільмів, документальних та художніх фільмів;
  • аудіоматеріали (аудіокниги);
  • електронні словники літературознавчих термінів.

    «Урок повинен проходити не для учнів, а з учнями», – не втомлювався повторювати В.Сухомлинський. Утілювати цей принцип у життя на уроках літератури допомагає використання або створення буктрейлерів. Адже без прочитання художнього твору якісний урок провести неможливо. У такому разі, можливо, робити рекламу книзі?

Буктрейлер  покликаний  просувати  книгу,  сприяти  доведенню її змісту до читача, залишити слід у його свідомості. Водночас  він  має  інтригувати,  викликати  бажання  самостійно прочитати книгу. Його особливістю є те, що розповідь про книгу подається в образній, інтригуючій формі. У переважній більшості тривалість буктрейлера не перевищує трьох хвилин. Буктрейлер вирішує кілька завдань: привертає увагу до книги та створює читацьку аудиторію. Буктрейлер – новий жанр рекламно-ілюстративного характеру, який поєднує літературу, візуальне мистецтво, а також електронні та інтернет-технології [2].

Основні проблеми, які підштовхують вчителя до роботи над створенням (або використання готової продукції) буктрейлерів:

  • низька читацька активність;
  • відсутність мотивації до читання.

Короткі відеоролики класифікують за двома параметрами: за способом візуального втілення (ігрові, неігрові, анімаційні), за змістом (розповідні, атмосферні, концептуальні).

Основні етапи створення буктрейлера:

1. Вибір книги для реклами. Мотивацій у виборі книг для створення буктрейлера може бути безліч.

 2. Створення сценарію до буктрейлера (продумати сюжет і написати текст). Сюжет – це основа Вашого відеоролика, те, з чого він буде складатися. Важливо внести інтригу і вибудувати сюжет таким чином, щоб читачеві неодмінно захотілося дізнатися, що ж буде далі. А дізнатися це можна, лише прочитавши книгу. Тому до написання тексту сценарію потрібно підходити особливо ретельно.

 3. Наступний етап роботи – добрати матеріали для відеоряду. Для буктрейлера можна підібрати малюнки, відсканувати ілюстрації книги, зняти власне відео або знайти  потрібне в мережі Інтернет (пам'ятаємо про авторське право).  Завантажені відеофайли потрібно конвертувати у формат avi. Для цього можна використати безкоштовну універсальну програму для конвертування файлів відео, аудіо та зображень Format Factory. За необхідності її можна завантажити з Інтернету (http://www.pcfreetime.com).

4. Записати озвучений текст, якщо це передбачено за сценарієм. Для запису і редагування звуку можна використовувати програму Sound Forge.

 5. Для роботи з відео потрібно вибрати програму. Для початківців можна використовувати програму Windows MovieMaker. Ця програма є на всіх ПК, так як входить в пакет MicrosoftWindows. Програма Movie Maker здатна брати і обробляти відеофайли з цифрової відеокамери, створювати із зображень слайд-шоу, додавати до відео заготовки, титри, звук, вирізати необхідні фрагменти і склеювати їх, створюючи при цьому ефектні переходи від фрагмента до фрагмента. Широко використовується для створення кліпів, відеопрезентацій та обробки аматорського відео.

 6. Заключний етап – відеомонтаж. Вирізати / склеїти кілька фрагментів відео, додати звукову доріжку, змінити розмір відео, накласти ефекти, переходи [3].

Отже, використовуючи нові та незвичайні форми викладання навчального матеріалу, вчитель стимулює пізнавальну активність школярів. А тому процес пошуку можливостей зробити урок більш ефективним у кожного вчителя повинен бути нескінченним.

Інтернет ресурси:

1.https://bosaksvitlana.blogspot.ru/2016/01/Stvorennia-buktreilera.html Приклади буктрейлерів.

2.http://testportal.ucoz.com/load/rozrobki_urokiv/buktrejleri_do_urokiv_literaturi_kin_sheptalo_kocjubinskij/5-1-0-348

3.http://magiyaslova.blogspot.ru/p/blog-page_3211.html Приклади буктрейлерів.

Comments

  1. Світлано Михайлівно, дякую за змістовний виступ на актуальну тему! Буктрейлер – "новинка" сучасного уроку, здатна зробити навчання цікавим та "живим"! Вам – творчих злетів!

Comments are closed