ГОРОБЕЦЬ ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА | ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Горобець Людмила Антонівна
загальноосвітня школа I-III ступенів №1 м. Гайворон  Кіровоградської області
вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури

Анотація. Уроки та виховні заходи з використанням електронних освітніх ресурсів допомагають учителю зацікавити учнів матеріалом. Володіння комп’ютерною грамотою дає змогу школярам створювати власні презентації, плакати, стенди, готувати завдання на різні конкурси, реалізовувати літературні проекти, досягати високих результатів у навчанні. Значно вирішується проблема методичного забезпечення педагога, адже крім відкритого доступу до передового досвіду колег в Інтернеті,  можна легко накопичувати та систематизувати власні досягнення, постійно їх корегуючи та доповнюючи.

ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Інтерактивне навчання – навчання у спілкуванні, у спільній діяльності вчителя та учнів. Вважаю, що саме інтерактивне навчання сприяє досягненню атмосфери співробітництва на уроці, створює комфортні умови, за яких кожен учень почувався б успішним, інтелектуально спроможним. Це постійна взаємодія всього класу, співнавчання, взаємонавчання. Усі вчаться культурі демократії, спілкуванню з різними людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Також ефективним методом  на уроках є  використання електронних освітніх ресурсів. Це допомагає учителеві  на уроці контролювати рівень засвоєння учнями програмового матеріалу та керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

         Як учитель зарубіжної та української літератури працюю над науково-методичною проблемою «Використання інтерактивних методів для розвитку читацьких компетентностей учнів».

         У роботі постійно прагну розширювати  читацький досвід учнів; вчити аналізувати інформацію; аргументувати свою думку; виховувати толерантне ставлення до іншої точки зору; повагу до національних традицій; вчити учнів визначати своє життєве кредо, керуючись кращими зразками світового письменства; розвивати полікультурні компетентності, уміння здобувати інформацію з різних літературних джерел та застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення; розвивати вміння використовувати набуті знання у житті.

         У своїй роботі обираю трикомпонентну модель: активізація (очікування, окреслення мети) – усвідомлення (змістово-пошукова діяльність, адаптивно-перетворювальна діяльність) – рефлексія (системно-узагальнююча діяльність).

         На етапі активізації  приділяю увагу мотивації навчання, щоб пробудити зацікавленість учнів, щоб «увімкнути» їхній мозок. Цьому сприяють такі форми роботи: інтригуючий початок уроку; «пароль»  (перепусткою на урок є слово-код, яке стосується теми уроку. Наприклад, «Герої романів Ж.Верна»); привітання типу: «Я вітаю сонечко: «Здрастуй, золоте». Я вітаю квіточку:»Хай собі росте». Я вітаю дощичок: «Лий, як із відра»; «Я вітаю 5-А, зичимо всім добра»; вітання в колі у стилі героїв твору; «входження в урок» (акровірш, розгадування ключового слова уроку, пропозиції  щодо поетичної назву уроку); «гронування»; «мозковий штурм»; «коло ідей»; проблемні запитання.

На етапі усвідомлення, безперечно, головну роль відіграє робота з текстом художнього твору. Залежно від віку учнів варіюю види і прийоми роботи.  У молодшому підлітковому віці – це читання і переказ. Використовую

переказ ланцюжком, переказ від імені героя, переказ епізоду,читання у ролях, формулювання запитань персонажу, робота в парах, групова робота, прийом  синектики, «зйомка фільму», «показуха» (показ героя мімікою і жестом), компаративний аналіз творів, героїв, кола Вена, «упізнай героя» (показ на екрані).

У старших класах, окрім наведених видів роботи, доцільно використовувати перегляд уривків художніх фільмів, порівняння твору з його екранізацією, порівняння різних кінофільмів за одним твором,  порівняльний аналіз героїв творів та кінофільму зіставлення підрядника і варіантів перекладу,  заочна екскурсія, інтерв’ю, створення схем, «вернісаж», анкета героя, створення «банку мудрості»,  «дерево рішень», «мозковий штурм», «акваріум», «обери позицію», «шість капелюхів».

         Намагаюсь постійно проводити динамічні паузи, фізкультхвилинки, релаксаційні вправи під музику, «масаж», танцювальні хвилинки.

         Обов’язковим є узагальнення, підбиття підсумків уроку. На етапі рефлексії пропоную створити сенкан; узагальнити знання за допомогою «гронування»; написати лист герою, письменнику; поставити запитання герою; «спіймай помилку»;

         В основному, використовую в роботі такі технічні засоби навчання: телевізор, DVD, програвач, рідше мультимедійну дошку, так як у моєму кабінеті її немає. Діти слухають музику, переглядають слайди, уривки з мультфільмів, кінофільмів, слухають декламацію у виконанні професіоналів. У кабінеті створено і зібрано багато альбомів, ілюстрацій, портретів письменників, папок з дидактичним матеріалом, відеотека.

Учні створюють презентації, складають схеми, кросворди, вікторини, вірші, заповнюють таблиці, малюють ілюстрації, відповідають на питання творчого характеру, відшукують повідомлення про письменників,твори, прототипи, країни.

На мою думку, використання інтерактивних методів на уроках та електронних ресурсів є ефективним. Учні активно залучаються до роботи, вчаться користуватися різними джерелами інформації, працювати в команді, тобто прислухатися до товаришів та допомагати одне одному, аргументовано будувати відповіді, впевненіше почуватися під час виступів, обстоювати власну точку зору.

Електронні ресурси використовую у виховній роботі: під час проведення тематичних тижнів, виховних заходів із класом, при підготовці наукової роботи в Малій Академії наук.    Так, моя учениця Бєла Діана (10 клас) у 2014/2015 навчальному році  захистила наукову роботу на тему «Інтерпретація історії Вовка та Ягняти в байках Езола, І. Крилова та Л. Глібова.» (секція «Зарубіжна  література»), у 2015/2016 навчальному році – в секції «Філологія та мистецтвознавство» на тему «Походження, значення та популярність власних імен жителів Гайворонщини», опрацювавши велику кількість джерел, у тому числі й матеріали Інтернету. Робота Бєлої Діани зайняла I місце в районному етапі – конкурсі-захисті  наукових робіт і III місце в обласному етапі. 

Під час проведення виховних заходів  часто використовую презентації.  Так, у школі було проведено патріотичний захід «Для нас ти одна, ти рідна і єдина, моя Україна». Демонструвались презентації про воїнів АТО, окремо про тих, що загинули і про випускників нашої школи та батьків наших учнів, які воюють на Сході. 3 травня у школі відбулася зустріч учнів із поетесою, яка стала членом Національної Спілки письменників Катериною Барановською. У презентації, яка демонструвалася під час зустрічі, були представлені фотографії поетеси, її книги.

Велику увагу приділяю згуртуванню учнівського та батьківського колективів. Постійно проводжу виховні заходи, на які запрошую батьків. Під час підготовки заходів використовую електронні ресурси: пісні, сценки, вірші, сценарії, які знаходжу в Інтернеті, також створюю презентації, які демонструють шкільне життя учнів класу.  23 травня 2016 року в 5 –А класі, де я працюю  класним керівником, відбувся підсумковий захід «Книга рекордів класу». Під час виступів дітей і вручення грамот їхні фото та роботи демонструвались на екрані. Допомогу у створенні презентацій чи фільмів про клас надають батьки.

Електронні освітні ресурси  є високим потенціалом для формування пізнавального інтересу учнів. Адже, активність мислительних процесів пов’язана з цікавістю до предмета, а засоби мультимедіа підвищують зацікавленість та мотивацію до навчання, активізують пізнавальну діяльність, забезпечують процес активного засвоєння і якість мислительних процесів. Електронні освітні ресурси сильно впливають на пам’ять і уяву учня, полегшують процес запам’ятовування, дозволяють учителю зробити урок цікавим і динамічним.  Можливості електронних освітніх ресурсів щодо збереження і передачі інформації допомагають підвищити інформаційну насиченість уроку, вийти за рамки традиційних підручників, доповнити і поглибити їх зміст. Таким чином, електронний освітній ресурс дозволяє стимулювати пізнавальний інтерес до предмета, додати навчальній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер, індивідуалізувати процес навчання і сприяти розвитку самостійної діяльності учнів.

Бібліографія

1.Сафарян С. Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти / С. Сафарян // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2008. – № 10;

2. Дичківська І. М. Інноваційні педаго­гічні технології.- К.: Академвидав,2004;

3. Васильєва Н.М. Застосування інтерактивних методів навчання //Управління школою. – 2005. – №34. – С. 17;

4. Мартинець А.М. Нові педагогічні технології інтерактивного навчання. – К., 2001

Comments

  1. Дякую за статтю. Поділяю Вашу думку про те, що використання електронних технологій є високим потенціалом для формування пізнавальної діяльності учня. Творчих Вам успіхів!

  2. Ваша стаття спонукає до постійної самоосвіти і самовдосконалення, адже вибір електронних засобів постійно і невпинно розширюється. Всього не осягнеш, але вважаю, що в арсеналі вчителя обовязково повинно бути декілька ефективних і зручних електронних засобів наочності.

  3. Застосування електронних ресурсів у навчанні літератури досить ефективно. Їх використання гарантує зростання якісної успішності, підвищення міцності знань, підвищення загальної ефективності та інтересу учнів до предмета. Цікава і змістовна стаття. Бажаю творчих успіхів!
     

  4. Електронний освітній ресурс дає можливість провести  урок динамічніше та охопити великий обсяг корисної інформації. Успіхів у роботі!

  5. Використання електронних ресурсів дає можливість проявити комунікативні здібності кожного учня, формується вміння критично мислити та опановувати новий матеріал за допомогою мультемидійних засобів. Дякую за статтю! Бажаю подальших успіхів!

  6. Знаю Вас не перше десятиліття і як добре, що Ви завжди йдете в ногу з часом, тому що використання електронних ресурсів просто необхідне на уроках в сучасному навчальному процесі. Подальших успіхів Вам! Так тримати!

Comments are closed