ДУБОК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Дубок Тетяна Василівна
Знамˈянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. Шевченка
вчитель української мови та літератури

Анотація: у тезах розглядаються можливості використання сучасних освітніх сервісів на уроках української мови й літератури.

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Насправді ж викладання мови – найтяжча справа. Викладати цей предмет повинні найздібніші й найталановитіші. Бо це не просто передача знань, практичних умінь і навичок. Це передусім виховання. Виховання розуму, формування думки, копітке різьблення й ліплення найтонших рис духовного обличчя людини. Адже із думки й слова почалося становлення людини… Викладання мови –  це майстерність творення людської душі, бо воно є найніжнішим, найтоншим зіткненням до серця дитини.

В.О.Сухомлинський.

Сучасний урок рідної мови – надзвичайно багатогранний процес педагогічної діяльності. Найголовніше в ньому – єдність форми і змісту, реалізація цілей і завдань. Кожен урок несе певний обсяг інформації, однак від учителя залежить, скільки її зможуть сприйняти і засвоїти учні, якими навчальними методами і прийомами при цьому треба скористатися. Якість уроку залежить від особистісного підходу до навчального процесу, взаємодії вчителя і учнів, педагогіки співробітництва на уроці та інших чинників, що стимулюють навчальну діяльність.

Сучасний урок рідної мови – плід майстерності і творчості учителя- словесника, його професіоналізму, rрунтовних знань рідної мови, літератури, історії, народознавства, його патріотизму. Критерії сучасного уроку рідної мови відбивають ті зміни, що відбуваються в системі освіти, та рівень розвитку методичної науки.

Сучасні завдання школи суттєво ускладнюються. Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.

Розв’язати ці питання можливо лише шляхом якісного управління процесами, які реалізуються в школі, створенням інноваційного середовища у навчальному закладі – системи стосунків, підкріплених комплексом заходів організаційного, методичного, психологічного характеру, які забезпечують активне введення інновацій у навчальний процес.

Стратегічна мета школи очевидна: підвищення якості і результативності освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості дитини. Цього можна домогтися через інноваційний розвиток закладу, насамперед через системне використання сучасних  інформаційних технологій навчання.

Сучасний інструментарій вчителя має суттєві переваги: урок з його використанням створюється як мультимедійно наповнений та інтерактивний. Крім того, учні отримують можливість глибше проникнути в структуру складних процесів і об’єктів, які вивчаються, досягти практично будь – якого ступеня деталізації, включаючи внутрішню структуру процесу, що вивчається. Це дозволить підвищити рівень навчальних досягнень.

За допомогою  сучасних інтернет-ресурсів  у процесі викладання української мови та літератури можна формувати навчальні компетенції шляхом пошуку додаткової інформації (музичне та фото оформлення, історичний та біографічний коментар), створення проектів, розробка та виконання веб-квестів, мовно-літературних флешмобів, буктрейлерів, створення сайтів, блогів тощо.

Цікавими  та простими у використанні для вчителя-мовника є  сучасні сервіси Google, які дозволяють не тільки виконувати пошук у середині сервісу, а й легко переходити від одного сервісу до іншого. Зосереджу увагу на деяких з них.LearningApps.org - онлайновий сервіс

LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи з мови та літератури. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів. 

На сайті http://learningapps.org/ можна детальніше ознайомитись із різними вправами та спробувати створювати власні.

Не менш цікаві та корисні ресурси Prezi та Thinglink, Padlet, які дозволяють вчителю створювати презентації в режимі онлайн, інтерактивні картинки та плакати, наповнювати електронну стіну різноманітними аудіо, відео та графічними матеріалами.Хотілося б звернути особливу увагу на таку сучасну форму візуалізації навчального матеріалу як скрайбінг. Prezi та Thinglink, Padlet,Широковідома презентація формату PowerPoint вже давно є допоміжним засобом візуалізації навчального матеріалу, але її можна віднести до більш  стандартних. Зовсім нещодавно в навчальному середовищі почали зустрічатися слова «скрайбінг», «скрайб», «скрайбер», що є складниками скрайб-технології. Скрайбінг (від англ. scribe — «розмічати») — нова техніка презентації, винайдена британським художником Ендрю Парком для британської організації наукових знань. Доповідь спікера супроводжується ілюстраціями «на льоту» малюнків фломастером на білій дошці. Таким чином, слухачі чують і бачать одночасно приблизно одне й те ж саме, що полегшує сприйняття інформації.

1. GoAnimate — дозволяє перетворити презентацію на мультиплікаційний фільм. Кожен елемент має стандартні налаштування (колір, розмір) та індивідуальні (настрій персонажа, декомпозиція фону). Сервер пропонує велику колекцію дій з персонажами, у разі виникнення проблем можна користуватися підказками.

2. PowToon — вся анімація створюється від слайда до слайда. Робоча область має кнопки управління, часову шкалу, вікно попереднього перегляду, список слайдів і перемикач вибору елементів.

  1. Wideo — дозволяє додавати в презентацію зображення, персонажі, текст та музику.
  2. Moovly — один із найпростіших інструментів для виготовлення анімованих презентацій, багато елементів промальовується за допомогою ручки. Цей сервер дає можливість безкоштовно створювати необмежену кількість презентацій тривалістю близько 10 хв.
  3. Пояснювалки — програма для iPad, яка дозволяє створювати прості скрайбінги. Спочатку необхідно записати звукову частину презентації (завантажити готовий аудіофайл), потім намалювати ілюстрації до кожної тези. Особливість програми в тому, що візуальна частина презентації залежить від вашого вміння малювати, оскільки в ній немає готових шаблонів.
  4. VideoScribe — створений із принципом — від частинного до цілого. По завершенню роботи ви отримаєте не інтерактивну презентацію, а відео.

Сучасні учні є учасниками навчального процесу, невід’ємним елементом якого є комп’ютерні технології та Інтернет. Учитель як організатор і керівник цього процесу повинен використовувати ІКТ як один із головних елементів навчання. Скрайбінг є новою формою презентації навчального матеріалу. Його використання на уроках української мови та літератури дає змогу зацікавити учнів, залучити їх до обговорення презентації, при цьому розвиває комунікативні навички, креативне мислення, творчий підхід і допомагає вчителю легко та нестандартно організувати навчальну діяльність та урізноманітнити урок.

Отже, новий сучасний інструментарій вчителя-словесника вимагає високого ступеня підготовленості, навченості та готовності  застосовувати різні досягнення інформаційних технологій у процесі навчання. Педагогам слід усвідомити, що без удосконалення і розширення своїх знань і навичок у сфері використання інформаційних технологій вони можуть відстати від своїх учнів і тим самим втратити авторитет викладача.

Сучасний учитель — це генератор ідей, організатор, режисер, який визначає ролі і процес навчання, поєднуючи традиційні і новітні методики, прийоми і засоби. Він повинен знайти мотивацію для учня і побудувати його діяльність так, щоб в останнього виникло бажання пізнавати і відкривати нове.

Література:

  1. Голодюк Л. Моделювання уроку у площині використання інформаційно-комнікаційних технологій навчання / Л. Голодюк. – Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Випуск 108. – Кіровоград, 2009. – С. 186 – 192.
  2. Голуб Н. Ідеал сучасного вчителя : мовно-риторичний аспект [Електронний ресурс] / Ніна Борисівна Голуб. : Режим доступу : http: //studentam.net.ua/content/ view/8903/95
  3. Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови / Галина Максимчук, Іван Хом’як // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 18 – 21.
  4. http://zillion.net/ru/blog/35/skraibingh-kak-sposobvizual-nogho-myshlieniia