ШОВЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 5 КЛАСУ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Шовенко Валентина Олександрівна
Іванівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня шкода І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"
вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури

В статті розглянуто проблему формування комунікативної навченості учнів 5 класу засобами використання на уроках словесності ігрових технологій. Подано приклади вправ для впровадження гри у процес навчання української мови для формування комунікативної компетентності учня та досягнення ефективності уроку вчителя-філолога.
Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативні здібності, навчальна гра, ігрові технології навчання, мовна гра.

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 5 КЛАСУ
ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Формування комунікативної компетентності учня є чи не найважливішою задачею в умовах сучасної школи. Адже не секрет, що діти сьогодні значно відрізняються від своїх попередників: добре інформовані, комп’ютерно грамотні, активні в соціальних мережах, вони мало приділяють уваги живому спілкуванню, тим самим створюючи труднощі на шляху соціалізації. Звідси постає потреба вчителя переосмислити власний досвід, шукати відповіді на питання «Як навчати в сучасних умовах?». Досить важливим та актуальним є якісний методичний супровід навчального процесу. Тож сформувати комунікативну компетентність учня можна засобами певних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток комунікативних вмінь.

Відомо, що саме в молодшому підлітковому віці формуються складні форми мисленнєвої діяльності, швидко розвиваються творчі здібності, а спілкування з однолітками стає основною діяльністю. Тому розвитку комунікативних навичок п’ятикласників на уроках української мови найбільш ефективно сприятиме застосування ігрових технологій.

З усього різноманіття методичного інструментарію використання ігрових технологій на уроках української мови забезпечує формування комунікативних мовленнєвих умінь, пожвавлює пізнавальні можливості учнів, створює ситуацію успіху. Уроки з елементами гри сприяють розвиткові думки, мислення, мовлення. Вони характеризуються активністю, динамічністю, емоційністю, колективністю, змагальністю. Захопившись грою, дитина не помічає, що вчиться, запам'ятовує нове, орієнтується у незвичайних ситуаціях, що поповнюється запас її понять, уявлень, розвивається фантазія. Ігрові елементи дають змогу вчителеві зацікавити учнів і протягом досить тривалого часу підтримувати їх інтерес до складних питань, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах зосередити увагу дітей не завжди вдається. Більш ніж у будь-якій іншій діяльності, в колективній грі виявляються особисті якості кожного, формуються стосунки з ровесниками.

Важливо проводити гру систематично і цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи й урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, розвитку логічного мислення, виховання кмітливості, самостійності, тобто таких якостей інтелектуальної сфери, які характеризують творчу особистість. Не існує універсальної гри, придатної абсолютно для всіх учнів, класів. Гра ефективна лише в поєднанні з іншими методами й засобами навчання. До використання навчальної гри необхідно підходити дуже вдумливо та обережно. Ігри доречні й ефективні не на всіх уроках.

Не варто забувати, що гумор – це також форма гри, що містить когнітивний (жартівливу невідповідність), емоційний (радість) і поведінковий (сміх) компоненти. Така гра також можлива на уроках словесності. Проте не слід забувати про те, що такий елемент гри на уроці має бути своєчасним та повністю контролюватися вчителем.

Пропонуємо декілька прикладів різноманітних ігрових завдань для використання на уроках української мови у 5 класі.

 Гра «Дуель» – завдання для перевірки рівня засвоєння учнями теми «Антоніми». Двом учням потрібно видати аркуші із завданням для гри. Почергово «дуелянти» адресують один одному слова. Перемагає той, хто за хвилину назве більше антонімів.

Завдання: Білий (чорний), важкий (легкий), великий (малий), високий (низький), верхній (нижній), голосно (тихо), весело (сумно), сміятися (плакати), хвалити (лаяти), вітатися (прощатися), вставати (сідати), добро (зло), правда (брехня), мир (війна), холод (тепло), чистота (бруд), радість (горе), зустрічати (проводжати), хворіти (видужувати), день (ніч), товстий (тонкий).

Гра «Кола на воді» – завдання для колективного тренування у створенні зв’язного висловлювання. Учні вибирають довільне слово. Воно записується на дошці стовпчиком. На ці букви добираються нові слова, до слів – речення. На основі отриманих результатів складають оповідання, казку, веселу історію, вірш.

С – сніжок – зранку дорога була встелена сніжком;

Н – новий – настав новий холодний день;

І – іній – іній вкрив усе навкруги;

Г – голосно – голосно раділи діти приходу зими.

Гра «Словограй» – завдання для застосування знань з теми «Орфографія». Кожній команді пропонується кілька карток з написаними словами.

Завдання: першій команді з-поміж карток вибрати ті, на яких слова написані правильно, другій команді — ті, на яких слова написані неправильно. Слова для карток: проїзний, їжжу, сузір'я Велика Ведмедиця, будь коли, казна- хто, будь-у-кого, тьм'яний, теривені, півгодини, пів яблука, вічливість, дит'ясла, Вінниччина, секрет, апельсин, ливада, священник.

Гра «Загадкова торбинка» – завдання для перевірки знань з теми «Фонетика». Учні по черзі витягають з торбинки номерки запитань, на які мають дати відповідь. Якщо учень не знає відповіді, на допомогу приходять однокласники і заробляють собі додатковий бал.

Завдання:1. Яке слово об'єднує 33 букви? 2. Назвіть п'яту букву алфавіту. 3. Назвіть третю букву алфавіту з кінця. 4. Скільки букв має українська абетка? 5. Скільки звуків має українська мова? 6. Поставте в алфавітному порядку прізвища: Данилевський, Данченко, Данилюк. 7. Чим закінчується день, а починається ніч? 8. Чим вечір закінчується, а ранок починається? 9. До якого імені потрібно додати одну літеру, щоб дістати крупу? 10.Як можна з буряка зробити бурю? 11.Що стоїть між небом і землею? 12.Які слова можна утворити, замінивши в слові торт перший звук? 13.Що слід зробити, щоб слово грізний нікого не лякало? 14.Чим відрізняються одне від одного слова грак і рак? кіт і кріт? хміль і джміль? 15.Чи ставиться апостроф у слові тьмяний? 16.Чи ставиться апостроф у слові комп'ютер? Думку обґрунтуйте.

Гра «Ідентифікація слова» – вправа дає змогу поповнити словниковий запас учнів, а також сприяє виробленню уваги до слова й уміння швидко орієнтуватися в лексичному матеріалі. Учні отримують аркуші, на яких віддруковано певні слова та їхні можливі тлумачення. Завдання учня – ідентифікація цих слів, розпізнавання шляхом добору визначень, синонімів, відповідників. З’ясувавши значення слів, створити синонімічний ряд й ввести слова-синоніми в діалог «Розкажи мені». Перемагає той, хто правильно розпізнає всі слова та якнайбільше слів з синонімічного ряду використає в діалозі. Завдання: ґазда – пшоно, дядько, господар, штани; файно – гарно, швидко, правильно; леґінь – лікар, юрист, племінник, парубок, черевик; ватра – вата, кукурудза, вода, вогонь; вербальний – безслівний, словникарський, словниковий, словесний, словотвірний.

Окрім використання окремих ігрових вправ та завдань, можна запропонувати учням нетрадиційні уроки-квести, уроки-подорожі, уроки-коференції та інші цікаві форми проведення занять з використанням ігрових технологій.

Діти пізнають світ через гру, учні краще засвоюють навчальний матеріал, якщо створити невимушену цікаву атмосферу та заохотити їх до спілкування. Тож створюйте нові безшаблонні, нестандартні, сучасні уроки. Адже у творчого вчителя – творчі учні.

Використані джерела:

 1. Мелешко Л. В. Навчальна гра як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів на уроках української мови. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури. – Житомир: Вид-во: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Випуск дванадцятий. Частина І. – С. 150-158
 2. Інтелектуальні ігри на уроках української мови та лі- тератури. Випуск 2 / уклад. О. О. Маленко. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 170 с.
 3. Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови / В. Л. Федоренко. – Х. : Основа, 2008. – 424 с.

Comments

 1. Валентино Олександрівно, дуже   цікаво ви подаєте інформацію. Так, дійсно, застосування ігрових технологій на уроках ефективно сприятиме розвитку комунікативних навичок учнів. Це добре. 

  1. Дякую, Тетяно! "В дитячому віці гра – це норма і дитина повинна завжди гратись, навіть тоді, коли виконує серйозну справу", – слова А.С. Макаренка. Треба не боятись гри на уроках, а головне – не забувати, що ми виконуємо дуже серйозну сраву!

 2. Ігрові методи це добре особливо якщо вони допомогають у навчанні, а кропітка робота вчителя повинна бути оцінена на належному рівні!!!!

  1. Віталій, не можу не погодитись з Вами! Кажуть, якщо з криниці постійно черпати воду, вона ставатиме лише смачнішою… Якщо творчий вчитель відчуватиме віддачу зі сторони учнів (в їх знаннях та вміннях) та визнання власної педагогічної вартості, це має мотивувати його підкорення нових висот майстерності)

 3. Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної  взаємодії учня і вчителя. І прекрасно, що вчитель, такий як Ви, пані Валентино, знаходить методи до навчання і виховання дітей. Стаття цікава, актуальна. Заслуговує на повагу. 
   

  1. Щиро дякую, Валентино Володимирівно! Сподіваюсь, що всі зусилля, витрачені на пошуки нових ідей і підходів до викладання предмету, будуть не марними і знайдуть відгук у дитячих серцях.

   Дуже приємно отримувати схвальні відгуки від досвідчених та творчих педагогів!)

 4. Валентино у вас дуже гарна стаття! Я підримую таку форму роботи як гра.Бажаю успіхів!

Comments are closed