ШВЕРНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, ШВЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

Шверненко Юрій Іванович
Злинська загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області
вчитель математики

Шверненко Тетяна Василівна
Злинська загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області
вчитель математики та інформатики

Анотація

       Однією з проблем сучасного навчання є прагнення вчителя викликати в учнів зацікавлення до свого предмета при вивченні тієї чи іншої теми. Цьому сприяє створення ситуацій, які викликають інтерес до здобуття знань, мобілізують навички та вміння учнів, стимулюють розвиток пізнавальної діяльності. Тому доцільно акцентувати увагу на такій важливій проблемі, як формування   інформаційної компетентності – вміння знаходити, опрацьовувати і використовувати інформацію з різних джерел.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

Формуючи інформаційну компетенцію під час навчально-виховного процесу, необхідно застосовувати завдання, які підштовхують учнів до пошуку альтернативних джерел інформації  – додаткової літератури, комп’ютерної бази даних, мережі Internet. Викладання математики пов’язане з використанням великого обсягу інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє швидше опрацювати матеріал і представити його у вигляді малюнків, фотознімків, таблиць, схем, діаграм, презентацій, тощо. Тому доцільно звертати особливу увагу на важливість  формування навичок  роботи з ІКТ, оскільки вміння обробляти інформацію є важливим для учнів у період навчання у школі  та й упродовж життя [2, c.7].

Застосування мультимедійних засобів дає можливість комбінувати на одному уроці значну кількість цікавих завдань, залучаючи  більшу   кількість учнів до роботи . Для активізації пізнавальної діяльності має сенс використовувати ресурси мережі Internet. Наприклад, за допомогою   сервісу Web 2.0 http://learningapps.org можна створити безліч вправ та тестів, за допомогою яких учні в ігровій формі мають змогу повторити або узагальнити матеріал. Це можуть бути вправи з вибором правильної відповіді, вікторини, послідовності, розподіл та заповнення. Також цей сервіс дає можливість створювати вправи для класу або групи учнів, виконання яких сприяє розвитку критичного мислення школярів.

Використання сервісів Rebus1 та HotPotatoes на будь-якому етапі уроку дозволяє швидко переключити увагу учнів (при розгадуванні ребусу чи кросворду) для подальшої її активізації та підвищення ефективності роботи.

    Застосування ІКТ допомагає при роботі в групах включати завдання складнішого характеру та виконувати більшу кількість вправ. Так, опрацьовуючи теми, пов’язані з побудовою графіків функцій, учні за допомогою програм GRAN, GRAN–2D, GRAN-3D  краще розуміють залежність зміни графіків від зміни коефіцієнтів.

Сучасні інформаційні технології дають можливість ефективно використовувати практично всі програмі засоби, джерела і набори даних, розроблені для застосування у навчально-виховному процесі: презентаційне програмне забезпечення, текстові, графічні й музичні редактори, статичні зображення (фотографії, малюнки, діаграми), відеоматеріали, звукові записи, спеціальне програмне забезпечення, призначене для підтримки навчання.

Але, застосовуючи мультимедійні системи та відповідне програмне забезпечення, основне навантаження потрібно переносити на етап підготовки до уроку, а створивши при цьому всі необхідні зображення та записавши тексти формулювань або їх фрагменти, під час уроку зосередити увагу на роботі з класом. Це збільшує динаміку уроку, його емоційність, дає змогу більш ефективно контролювати процес навчання шляхом зміни видів діяльності учнів, цілеспрямованого і поступового введення нових елементів роботи.

Так при вивченні нового матеріалу великою підтримкою буде використання відеоскрайбінгу  (мальованого відео), сервісів thinglink, tagul, які допомагають ефективніше  сприймати навчальний матеріал через візуалізацію знань та поєднання різних форм роботи.

 У 5-6 класах є можливість, розпочати урок з демонстрації короткого (до 5хв), але ефективного яскравого відеофрагмента з програмних засобів «Математика, 5 клас», «Математика, 6 клас», після чого йде постановка проблеми, яку потрібно розв’язати, а, отже, і сформулювати програмну тему в процесі евристичної бесіди.

Програмне забезпечення Smart Notebook поєднує властивості текстового, графічного редакторів та презентаційної системи. Формування послідовності слайдів і відтворення їх у необхідному темпі повернення до попередніх кадрів забезпечує такий темп подання навчального матеріалу, який визначається можливостями учнів. Це допомагає значно економити час на підготовку до уроку, активізує самостійну діяльність учнів та розвиває їх творчість.

З використанням Smart Notebook під час викладення нового матеріалу з геометрії є можливість швидко (або одночасно) продемонструвати зображення геометричних фігур та обговорити їх з учнями визначаючи спільні ознаки і способи виділення ознак, які допомагають диференціювати об’єкти . Також, пояснюючи новий матеріал про рівність геометричних фігур легко наочно продемонструвати, що будь-які рівні геометричні фігури можна сполучити за допомогою руху.

Застосовуючи комп’ютерні програми з метою формування здатності учнів виділяти об’єкти, що належать певному класу, та формулювати ознаки класу доцільно використовувати такі прийоми: переміщення об’єктів, формування груп об’єктів; з’єднання об’єктів лініями різних кольорів, кожен з яких відповідає певній ознаці; використання прозорого забарвлення областей екрана, виділених попередньо .

Програмне забезпечення дає можливість створювати коментарі поверх зображення, накреслити певну геометричну фігуру, стандартні позначення елементів блок-схем алгоритмів, підкреслити або виділити потрібну інформацію й запам’ятовувати отримане зображення з коментарем, зберігаючи його в колекції Smart Notebook. Для підвищення уваги учнів застосовуються динамічні екранні об’єкти: рухоме зображення, звук або відео фрагменти.

При виробленні первинних навичок вимірювань і побудов, використов екранні об’єкти: лінійку, циркуль, транспортир та опцію «Запис екрану».

Використовуючи Smart Notebook на етапі актуалізації опорних знань, можна застосувати метод «захопити і перемістити», що дає найбільший ефект оскільки привертає увагу всього класу. Також цей прийом допомагає при перевірці знань учнів або на етапі узагальнення та систематизації знань.

Для узагальнення та систематизації знань з вивченої теми доцільно скористатися тестами, розробленими за допомогою сервіса Google.

 При вивченні на уроках математики тем, пов’язаних з координатною площиною та побудовами точок, відрізків, прямих, паралельних прямих і т.п. доцільніше застосовувати програми DG («Динамічна геометрія») («Побудова зображення за знаходженням координат точок») або GRAN, GRAN-2D, за допомогою яких учень має можливість швидко побудувати потрібний об’єкт, виправити помилки, якщо вони є та проаналізувати кроки створення.

Опрацьовуючи теми з графічним способом задання функції для побудови графіків учні краще сприймають програмний засіб GRAN-2D з покроковим алгоритмом виконання, а при введенні поняття квадратична  функція – допоможе колекція кліпів з програми Smart Notebook, де учні можуть на власні очі побачити як змінюється розташування графіків при зміні коефіцієнтів.

При підготовці до занять є можливість скористатися конструктором уроків, який є в програмних засобах Smart Notebook, «Алгебра 7 клас», «Геометрія 7 клас» та ін.  За допомогою цього засобу навчання можна скласти електронний конспект уроку з імпортуванням об’єктів з різних програм, застосовуючи відео кліпи, зображення, звуковий супровід, об’єкти для побудови і т.п. Такий конспект можна зберігати в колекції, змінювати та редагувати його в наступних уроках, тобто використовувати не тільки для окремого уроку, а й при опрацюванні системи уроків чи об’ємної теми.

 • Бібліографія
 1. http://learningapps.org/
 2. Єфімов О.П. Розвиток  життєвих компетентностей// Шкільний світ. –2008. – №21. – С. 5-13.
 3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. -.: «К.І.С.», 2004. –112с.
 4. Пометун О., Пироженко Л. «Сучасний урок інтерактивні технології навчання». К.: «Видавництво А.С.К.», 2004.

Comments

 1. Шановні Тетяно Василівно та Юріє Івановичу, так на сучасному етапі розвитку освіти дійсно дуже важлива тема застосування інформаційних технологій, і особливо, на уроках математики, фізики, інформатики. Робота із такими сервісами сприяє зацікавленості учнів, кращому запам`ятовуванню того чи іншого завдання, і звичайно дає результат роботи. Районний методичний кабінет дякує Вам за роботу у районних, шкільних методичних об`єднаннях та надіється на подальшу співпрацю.

 2. Дякую, шановна Вікторіє Федосіївно, за Ваш коментар. Дуже приємно, що районний методичний кабінет цікавиться нашою роботою. А за Вашої підтримки хочеться працювати ще більше і краще.

  Ще  раз Велике Спасибі.

 3. Наші учні втрачають інтерес до навчання і, як наслідок, зменшується рівень їх успішності. На мою думку, одна з вагомих причин в організації шкільного навчання.  Сьогодні вчитель має дуже багато можливостей зробити навчання дітей цікавим і захоплюючим. Завдання вчителя використати  безмежні можливості нових технологій для розвитку дитини, для формування навичок та компетенцій, необхідних їй в майбутньому. Дякую за матеріал та роботу в РМО вчителів фізики та математики.
  С.Подручна, методист РМК

Comments are closed