ЗАЄЦЬ ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Заєць Вікторія Сергіївна
Великовисківська ЗШ І-ІІІ ст.Маловисківської районної ради Кіровоградської області
вчитель української мови й літератури

Анотація: у тезах розглядаються можливості використання ІКТ на уроках української мови й літератури, а також наведені власні приклади вправ та розробок уроків з використанням онлайн-сервісів.

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

  Американський філософ Елвін Тоффлер  писав: «У XXI столітті безграмотним вважається вже не той, хто не вміє читати й писати, а той, хто не вміє вчитися, доучуватися й переучуватися». Як же стати професіоналом, уроки якого зацікавлять сучасних учнів?

 У книзі Т.Ф.Бугайко, Ф.Ф Бугайко  «Майстерність вчителя-словесника» зазначається, що сучасний учитель повинен досконало володіти навчальним предметом не тільки в межах шкільної програми, «а в усіх розгалуженнях, у зв’язках зі спорідненими галузями знань». Для вчителя української мови й літератури це означає:

– ґрунтовну підготовку з теорії літератури;

–  знання історії мови й літератури, взаємозв’язку літератур;

– знайомство з найважливішими творами світової літератури в її історичному розвитку;

– лінгвістичну озброєність;

– естетичну підготовку, знайомство з найголовнішими явищами вітчизняного і світового мистецтва;

– обізнаність із сучасними досягненнями науки й техніки.

   В. О. Сухомлинський закликав учителів дбати про те, щоб їхнім вихованцям було що в них відкривати. «Якщо ж, – застерігав він, – ви кілька років однаковий, якщо минулий день нічого не додав до вашого багатства, ви можете стати обридлим і навіть ненависним. Як вогню, бійтесь інтелектуального закостеніння».

  Учитель-словесник третього тисячоліття – це дослідник, тож йому потрібно добре орієнтуватися у фаховій інформації, бути мобільним, іти в ногу з часом, а значить – залучати до активної співпраці учнівську аудиторію.

  Ще Я.А. Коменський          у своїй праці «Велика дидактика» писав: «…Усе, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями…» Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

  Сучасний  учитель-словесник має широкі можливості застосування ІКТ на уроках: Інтернет-ресурси, педагогічні програмні засоби, електронні посібники, енциклопедії, презентації, проекти, відеоматеріали,  тестові технології тощо.

  (Приклади інтерактивних уроків (за твором В. Чемериса «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» (8 клас) та поезією  М. Воробйова(11 клас)  можна знайти за адресою:

http://anton20061808.blogspot.com/     

 LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів. Кожен із ресурсів  доречний на уроці, можна його змінити під власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль.  

 (Прикладами власних вправ ділюся на блозі за адресою, вказаною вище).

  Звісно, хтось заперечить, що не можна урок зводити лише до спілкування

з комп'ютером. Але про це й не йдеться. Звичайно, живе, емоційне слово вчителя – словесника ніколи не замінити машині, нехай навіть найрозумнішій. Та й увесь урок недоцільно будувати на роботі з комп'ютером. Спілкування з ним не повинне займати більше 15 хвилин уроку.

  Комп’ютер докорінно змінює характер педагогічної діяльності. Уведення ІКТ в навчальний процес розширює можливості вчителя, забезпечує його такими засобами, які дозволяють вирішувати лінгводидактичні проблеми:

1) удосконалення організації викладання, підвищення індивідуалізації навчання (максимум роботи з кожним учнем);

2) ІКТ можуть допомогти в ліквідації прогалин у знаннях, що виникли через пропуск уроків;

3) підвищення продуктивності самопідготовки учнів після уроків.       

   Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах уроку: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, а найдоцільніше – при контролі.
  Нові інформаційні технології надають величезні можливості вчителям у розвитку здібностей дітей. Особливо це корисно для роботи з обдарованими
дітьми: з’явились умови надати талановитим учням доступ до більшої кількості потрібної інформації. 

   Актуальність використання ІКТ у навчально-виховному процесі обумовлено тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні.

                                                                     ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Бугайко Т.Ф. Майстерність вчителя-словесника. – К.:Рад. школа, 1963. – 188с.

2.Воробцова В.В. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури // http://www.nbаv.gov.ua.2.

3. Коменський Я.А. Велика дидактика // Вибрані педагогічні твори. – К., 1940. –Т.1. –С.159.

 

Comments

  1. Цілком погоджуся з колегою. Сучасний урок важко уявити без використання ІКТ. Така вимога часу, якої нам, вчителям, необхідно дотримуватись, аби зацікавити сучасних дітей. Приємно бачити однодумців. Дякую)

  2. ІКТ і тільки ІКТ – це сучасний урок, який дає і якісну освіту і рівень навченості вихованців. Актуальна, цікава, необхідна змістовна стаття, в якій відчувається досвід передового вчителя. Так тримати, пані Вікторіє!

Comments are closed