БІЛОКРИЛА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | ВИРОБЛЕННЯ ЧИТАЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Білокрила Наталія Михайлівна
Загальноосвітня школа I-III ступенів с. Таужне Гайворонського району Кіровоградської області
вчитель української мови і літератури

Анотація. Уміти читати, бути читачем – це високе мистецтво, і йому потрібно наполегливо вчитися, а формувати читача – це спільна справа, і її можна успішно вирішити тільки спільними зусиллями науки, педагога, учнів. У даній статті йдеться про формування читацької компетентності учнів на уроках української літератури.

ВИРОБЛЕННЯ ЧИТАЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

    Українська література є невід’ємною складовою національної культури нашого народу. Як інші види мистецтва, вона здатна збагачувати внутрішній світ учнів, формувати суспільно-ціннісні орієнтири, активізувати морально-етичний потенціал, розвивати естетичні смаки, інтелект.  Основна мета  сучасної літературної освіти – сформувати уважного читача з добре розвиненими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, який у процесі роботи над твором, максимально наближаючись до авторського задуму, готовий до критичної, виваженої оцінки.   Завдання вчителя літератури – виховати особистість, яка вміє самовиражатися і адаптуватися до незвичних життєвих реалій, відстояти власну точку зору і власну гідність, бути активною, ініціативною, наполегливою у досягненні поставленої мети, і водночас – спічутливою і милосердною.    

     Для  досягнення  результатів у виконанні цього завдання потрібно активно, цілеспрямовано залучати  учнів до читання шляхом формування їхньої читацької компетентності.

    Можливість відчути своєрідність авторського стилю, поглинути у життя людей різних епох і країн, пізнати сутність людей, що творили історію, одержати цікаві відомості з галузі людинознавства і культурології – все це не може не хвилювати учнів. Саме такий спосіб передбачає новий принцип викладання літератури. Методика його спрямована на поглиблення знань і полегшення процесу навчання веденням певної системи прийомів аналізу.         Проблема залучення учнів до читання  є однією із головних завдань вивчення літератури в школі.                                                                                          

Сформувати читацьку компетенцію вчитель літератури зможе, на мою думку, тільки у процесі комплексного вирішення таких завдань: зацікавити учнів читанням; розвивати цей інтерес до створення постійної потреби у читанні;  навчити дітей обирати літературу, враховуючи вікові та особистісні інтереси; забезпечити певні знання учнів з теорії та історії літератури, літературної критики;  формувати в них навички аналізу художнього твору; організувати дослідницьку роботу школярів; розвивати  їхнє усне та писемне мовлення; працювати над постійним удосконаленням естетичного смаку учнів.  Якщо вчитель комплексно вирішуматиме ці завдання, то він, досягне успіху у формуванні справжнього читача.

      Після ознайомлення із досвідом учителів-новаторів В.Сухомлинського, Т.Попової, Є.Ільїна, дійшла висновку, що підвищити якість уроків можна, втіливши такі чинники: використання інтерактивних технологій  і нестандартних уроків;урізноманітнення методів і прийомів, видів робіт.

      Впевнена, що саме такі уроки формують високу читацьку компетенцію.

В своїй роботі застосовую такі інтерактивні прийоми, як «Літературний пошук», «Діалог із літературним героєм», «Відгадай літературного героя», «Ситуація така». Ці  методи розвивають уміння вчитися, висловлювати власні думки і вислухати думку іншого, формують навички, необхідні для життєвого вибору.

      Уроки української літератури проходять набагато продуктивніше і цікавіше, коли використовую такі прийоми, які потребують різних форм організації учнів: «Займи позицію» , «Поетична хвилинка»,  «Аукціон думок»,  «Доведи або спростуй».

     Стимулює пошукову діяльність учнів, сприяє удосконаленню навичок спілкування та співробітництва виконання проектної методики. Проводжу роботу над створенням інформаційних проектів з використанням ІКТ.  До уроку за темою «Літописні оповіді» був створений проект « Знайомство з князями Київської Русі» (5 клас).

    У ході проектної діяльності учні вчаться створювати мультимедійні презентації, публікації, буклети, паспорти літературних героїв, літературних творів. Школярі із задоволенням виконують завдання, за допомогою яких можна виявити власну творчу індивідуальність.

    Пропоную учням завдання такого типу: підготувати повідомлення, реферат, використовуючи джерельну базу Інтернету;  прорекламувати художній твір; дібрати музику, яка б передавала основну думку поезії, відповідала б її  настрою; опрацювати за допомогою інтернет-ресурсів додаткові джерела інформації про письменника. У процесі пошуку інформації діти вчаться вибирати та критично оцінювати знайдені матеріали.

Дбаючи про розвиток критичного мислення дітей, пропоную завдання проблемно-пошукового характеру. Щоб виконати його, учні опрацьовують певну кількість літератури, як запропонованої вчителем, так і додаткової, використовують ресурси Інтернету.

    Пропоную такі види поблемно-пошукових завдань.

Тема уроку «Василь Стус. Розповідь про життя поета, його мужність і нескореність». Випереджувальні завдання: групова проектна діяльність.

Учні працюють над спільним проектом «Василь Стус. Поет як символ незламного духу. Трагічний, величний і вічний».

   Перша група  готує повідомлення на тему «Дитячі та юнацькі роки В.Стуса»(підбирає світлини цього періоду), друга група збирає  і упорядковує матеріал на тему «Василь Стус і Гайворонщина. Два місяці вчителювання в Таужненській  школі»(опрацьовують статті в журналах, записують спогади учнів, у яких В.Стус був класним керівником у 1959 році, беруть у них

інтерв’ю ). Третя група готує повідомлення на тему «Основні тематично – проблемні лінії в поезіях В.Стуса»(виконує ідейно – художній аналіз декількох поезій, використовує на уроці диск «Живий голос Василя Стуса»). Четверта – на основі самостійно дібраної літератури та інтернет-ресурсів  досліджує визначальні риси характеру поета.

    Такі  форми роботи спонукають дітей читати не лише ті твори, що вивчають у школі, але й додаткові. Також це пробуджує в них інтерес не тільки до літератури, а й до власної творчості( в результаті учні пишуть твори, вірші, створюють ілюстрації до художніх творів).

Уроки української літератури тісно пов’язані з уроками української мови, бо в процесі читання засвоюється правопис, збагачується лексичний запас слів, тому використовую такі нетрадиційні види робіт, як «Вітальний лист до літературного героя», «Моя уявна зустріч з героєм твору», «Лист до автора твору».

    У час розвитку новітніх технологій сучасний урок вимагає використання ІКТ, завдяки яким можна провести з учнями порівняльний аналіз літературного твору і мультиплікаційного фільму або кінофільму. Конкурси «Найуважніший глядач», «Найуважніший читач» сприяють формуванню читацької та глядацької спостережливості.

     Щоб зацікавити учнів, використовую ігрові прийоми, пошук ключових слів у формулюванні теми, літературні диктанти і акродиктанти,  вікторини, проблемні питання,  перегляд картин під час вивчення народних пісень.     

     Основне в моїй роботі – організувати роботу з текстом художнього твору, його аналіз, розвинути здатність учня розуміти авторський задум, формувати свою думку й аргументувати її.

     Вважаю, що читацька компетенція учня на високому і достатньому рівні не може бути сформована без відповідного рівня цієї компетенції вчителя. Кожен учитель – словесник мусить докласти значних зусиль для підвищення якості уроків літератури.

     Для цього слід використовувати інтерактивні технології, урізноманітнити методи та прийоми роботи, застосовувати різні види нестандартних уроків.

Бібліографія

1.Андрій Уліщенко. Комп’ютер і вивчення словесності. Корисні поради // Дивослово. – 2006. – №10. – С.7 – 11.

2.Ісаєва О.О. організація та розвиток читацької діяльності школярів. – К. : Ленвіт, 2000.

3.Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх закладах. – К. :Ленвіт, 2000.

4.Постол Н. Формування читацьких компетентностей на уроках української мови і літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016.- №16 – 18. – С.10-21.

 

Comments

  1. Доброго дня, колего! Вітаю Вас на обласній наково- практичній конференції "ХІІ Хмурівські читання". Згодна з Вами, що проблема вчителя- словесника на даному етапі в тому,що дітей важко зацікавити творами українських письменників. Однією з причин такого явища є зміна навчальної програми, учням пропонуються важкі для сприйняття художні твори. Щоб їх усвідомити, необхідно мати фонові знання,  міцні знання з історії України, географії тощо. Діти висловлюються, що твори сумні і одноманітні за змістом, за жанрами. Тому головне завдання учителя української літератури сьогодні полягає в тому, щоб зацікавити учнів читати українську художню літературу, і читати взагалі. Багато методів, пропонованих Вами, використовую сама у своїй діяльності. Та вважаю, що використання ІТ частково вирішить нашу спільну проблему. Дякую за співпрацю!

  2. Дуже актуальна тема! Проблема сучасних підлітків – відсутність інтересу до читання, тому вчителям всіх предметів важливо сприяти формуванню читацької компетенції.

  3. Ви порушили дуже глобальну тему. Від читацької культури залежить успішність та якість знань учнів. Використовуючи ІКТ на уроках української мови й літератури , значною мірою підвищується пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета та формується читацька компетентність. Дякую а матеріал. Бажаю творчих успіхів!

Comments are closed