ГУБЕНКО ГАЛИНА ЮРІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ

Губенко Галина Юріївна
Великосеверинівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області
учитель російської мови, зарубіжної літератури

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ

Анотація
В статті висвітлено досвід роботи по створенню віртуального навчального кабінету зарубіжної літератури кабінету. Також розкрито можливості використання інтернет-ресурсів в системі роботи кабінету.

Ключові слова: інтернет-ресурси, сервіси, віртуальний кабінет, Padlet, learningapps, Рrezi, ментальні таблиці.

Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє забезпеченню високого рівня викладання навчальної дисципліни, підвищенню ефективності праці вчителя, підвищенню рівня навчальних досягнень і прищепленню інтересу учнів до навчального предмета.

Правильна організація роботи кабінету допомагає комплексному використанню різних видів навчального обладнання, зокрема, сучасного електронного, що розкриває великі можливості перед вчителем.

Сьогодні надзвичайно популярним у навчанні стає використання різних новітніх технологій. Серед них мережа Інтернет займає доволі важливе місце. Завдяки підвищенню освітнього рівня учні можуть швидко адаптуватися у життєвих ситуаціях, самостійно здобувати необхідні знання, критично мислити, висловлювати свою думку, аналізувати та систематизувати інформацію, бути комунікабельними та працювати у парі. Викладення матеріалу за допомогою інтернет-технологій сприяє розв’язанню таких актуальних проблем у навчання як: активізація аналітичного мислення учнів; розвиток дослідницьких навичок; розширення світогляду учнів; використання інформаційних технологій під час розв'язування складних завдань при самостійній роботі із засобами Інтернет.

Засоби навчання нового покоління орієнтовані на широке використання комп’ютерної та мультимедійної техніки. Наш кабінет зарубіжної літератури відповідає всім вимогам. В кабінеті зібрано багато різних матеріалів. Та часи змінюються, і кабінет починає працювати по-новому. Тож, хочу поділитися знахідками, щодо використання інтернет-ресурсів в системі роботи навчального кабінету.

Використання віртуальної стіни Padlet в системі роботи навчального кабінету

 1. Використання Padlet для створення маршрутних листів по темі уроку. Вчитель чітко вказує, що слід прочитати, які будуть види контролю, що слід вивчити напам’ять, а також вимоги до знань і вмінь учнів. Вчитель знайомить дітей з маршрутним листом перед вивченням теми.
 2. Маршрутний лист до уроку. Вчитель підбирає матеріал до уроку (тестовий, відео, аудіо, презентацію, інтерактивні вправи, завдання для учнів) і розміщує всі ці матеріали відповідно до етапів уроку. Дітям можна запропонувати підібрати фон, що відповідає темі, підібрати ілюстрації чи аудіо матеріали. Вчитель може розмістити тут і конспект уроку.
 3. На Padlet можна розмістити тексти контрольних робіт. Це можуть бути тести, запитання, завдання, але без відповідей. Учень зможе самостійно підготуватися до контрольної роботи. Це стосується і робіт з розвитку мови. На Padlet я розміщую матриці, за якми діти вчаться писати різні види робіт.
 4. Padlet дошку можна використати як наочність, зокрема розмістивши на ній плакати до уроку.
 5. Це зручний сервіс для зберігання матеріалів до уроків, позакласних заходів, а також своїх педагогічних напрацювань.
 6. На Padlet дошці можна розміщувати різного роду поради. Це можуть бути поради по роботі з текстом, по написанню творчих робіт та інші («Читати влітку», «Розвиток мови», «Вчимося працювати і групі»).
 7.  Padlet можна використати для розміщення матеріалів предметних днів, предметних тижнів. Це може бути план-конспект заходу, а можна розмістити і результати роботи.
 8. Сервіс зручний і для розміщення матеріалів роботи над різними проектами, як навчальним, так і виховним.
 9. А ще Padlet можна використати для створення дошки пошани. Саме на ній будуть світлини кращих учнів.
 10.  На Padlet можна розмістити і учнівські творчі роботи («Поетичне перо», «Проба пера», кращі роботи учнів над проектом «Цікаві завл=дання за творами зарубіжної літератури», а також збірки учнівських робіт, як персональні, так і колективні. А ще стіна може використовуватися для оформлення персональних і колективних виставок учнівських робіт.
 11.  Сервіс зручний для розміщення матеріалів з техніки безпеки. Вчитель може завантажити текстові документи, ілюстрації, презентації.
 12.  Дуже зручним є сервіс для підготовки учнів до олімпіади. Вчитель може запропонувати учням теоретичний матеріал для ознайомлення та різні завдання.
 13.  В нашій школі працює музейний комплекс «Джерела духовності». Матеріали роботи музеїв розміщуються на Padlet.

Використання сервісу learningapps

Інтерактивні вправи, виконані в learningapps дають можливість перевірити знання учнів, їх можна використати і при застосуванні набути знань. Завдання в learningapps завжди активізують учнів, спонукають до міркувань, а значит розумовому ледарству місця на уроці немає. Вчитель може запропонувати учням виконати вправи на уроці, або вдома, залежно від мети.

Віртуальний кабінет поповнюється різними вправами: «Класифікація», «Вгадай слово», «Знайди пару», «Вікторини», «Заповни пропуски» та інші. В learningapps можна навіть підготувати контрольні роботи.

Ментальні таблиці (карти знань)

Використовую сервіси і програми Mindmeister,  Bubbl,   iMindMap9. Це один і видів унаочнення матеріалу. Таблиці можна використати при побудові асоціативного куща, це може бути узагальнююча чи проблемна таблиця. Але я не даю учням готових таблиць. Це можуть бути тільки рамочки, які вони заповнюють самостійно, працюючи з підручником, слухаючи розповідь вчителя, просто міркуючи.

Використання Рrezi

Цей сервіс також дуже зручний для розміщення різних матеріалів. Я його використовую для унаочнення та як довідковий. Дуже великого значення урокам-подорожам надавав В.О.Сухомлинський. Мною розроблена і представлена в Рrezi універсальна модель морської подорожі. Маючи цю основу, можна провести подорож навчальну, виховну, методичну (Море»).

Цікавими для дітей є і сюжетні ігри-конкурси. І саме Рrezi надає можливість побудувати сюжетну гру, де будуть підібрані відповідні ілюстрації, завдання, відео, фото, аудіо («Країна Фразеологія»)

     Головне завдання кожного вчителя – пробудити в учнів інтерес до навчання та навчити самостійно здобувати знання, творчо їх використовувати. Навчання буде успішним, якщо учитель має можливість пояснювати новий (або закріплювати старий) матеріал, використовуючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання. Оптимальне комплексне використання всіх видів навчального обладнання, яке зосереджене в кабінеті, і допомагає вчителю досягнути високого рівня засвоєння навчальних досягнень учнів.

     Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, у тому числі майстерності вчителя, який буде творчо використовувати соціальні сервіси та програмне забезпечення. Це потрібно сучасному вчителю, щоб йти в ногу з часом і бути готовими до змін. І найважливіше, як стверджує Майкл Фуллан: «Кожен є носієм змін. Зміни починаються зсередини. Про це ніколи не слід забувати і зупинятьсь. Маленькими кроками до великої мети».

Розвиток сучасної освіти нерозривно пов'язаний з інформатизацією суспільства, а інформаційно-комунікаційна компетентність розглядається як пріоритетна. Кожен учитель у своїй роботі шукає такі засоби навчання, які дозволяють найбільш ефективно сформувати пізнавальний інтерес учнів, активізувати їх пізнавальну діяльність, розкрити інтелектуальний потенціал кожного учня. 

Матеріали віртуального кабінету можна переглянути за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/17Wtk6PJxwN30phB1kkTeiMYGlxXZcoQM6TzVfdOsig4/edit#slide=id.g15a0d88fee_0_10