КУШНЯР АЛЛА ПАВЛІВНА | ВЧИСЬ У ЧАСІ, В ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ

Кушняр Алла Павлівна
Миколївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області
вчитель історії

Анотація. У статті розкрито сутність роботи над необхідністю упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, формування навичок, що забезпечують творче оволодіння величезним масивом наукових знань.

ВЧИСЬ У ЧАСІ, В ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ

Минає час, змінюється суспільство, ніщо не стоїть на місці. Змінюються вимоги, що пред'являються до освіти. Кожен з нас повинен вчитися у часі в якому живе.

Значущість освіти та її роль у суспільстві вважається ключовою тенденцією розвитку сучасного суспільства. У багатьох країнах світу давно розуміють, що майбутнє – за тією цивілізацією, яка максимально забезпечить розвиток інтелектуального й творчого потенціалу своїх громадян. А це можливо лише за умови належного ставлення держави і суспільства до освіти. Це зумовлює необхідність упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, формування навичок наукової роботи і управління, заснованих на модернізованій дидактичній системі. Результативність цього процесу досягається використанням сучасних високоефективних методів, засобів і прийомів, що забезпечують творче оволодіння величезним масивом наукових знань. У такому контексті інформатизація та інформаційні технології надають освіті нетрадиційного характеру [1].

Професія вчителя – одна з найбільш творчих і складних професій, яка поєднує науку та мистецтво. Ця професія споріднена з працею письменника, режисера і постановника, актора, педагога, психолога та науковця. Характеризуючи діяльність вчителя історії, слід відзначити її високу соціальну значущість у процесі державотворення, формування національної свідомості і духовної культури українського суспільства.

Сучасному вчителю історії мають бути притаманні такі риси:

Державницька свідомість. В умовах сучасних трансформацій українського суспільства від тоталітаризму до демократичної держави, громадянського суспільства вчитель історії стає носієм державницьких ідей, з почуттям патріотизму висвітлює історичні традиції та прагнення українського народу до свободи й незалежності власної держави. Спираючись на багатий історичний матеріал, він змальовує героїчні постаті князів, гетьманів, героїв національно-визвольної боротьби, простих людей, для яких державність України стала найвищим сенсом життя і діяльності

Професійна майстерність. Тут можна виокремити два аспекти: вільне й ґрунтовне володіння історичним матеріалом, постійна самоосвіта, а також володіння сучасними технологіями навчання, які зможуть давати вагомі результати у навчанні та вихованні учнів. Учитель історії перебуває в постійному пошуку: самостійно конструює оригінальні дидактичні прийоми, створює власну педагогічну лабораторію

Гуманістична спрямованість викладання. Відзначимо, що цей компонент – якісно новий у навчанні історії. Адже в центрі історичних подій стояли не партії, класи, рухи, а конкретні люди з їх постійними життєвими потребами. Звернення до особистості, загальнолюдських цінностей, утвердження високих моральних норм якнайкраще відповідає ідеям сучасного державотворення в Україні.

Демократизм. У процесі навчально-виховної роботи даний компонент дає можливість педагогу знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Адже вчитель не лише сприймає, а й підтримує право кожного учня на власне бачення історичних подій, яке може відрізнятися від позиції самого педагога. Історичний плюралізм, багатоманітність наукових підходів відкривають перед учнями шляхи до подальшої пізнавальної діяльності, а не до вивчення енциклопедичних знань. Водночас демократизм вимагає від учителя застосування педагогіки співробітництва, створення комфортного психологічного клімату у взаємовідносинах з учнями.

Висока особиста культура педагога. Сучасний учитель передовсім має бачити у своїх вихованцях особистість, а лише потім – учня. Зовнішній вигляд, емоційність мовлення, доброзичливість педагога часто створюють важливий позитивний образ, який стає прикладом для школярів. Відкритість, щира увага вчителя до внутрішнього світу дитини, розуміння її хвилювань – народжують повагу і довіру до педагога. Саме такі якості пробуджують в учнів інтерес до навчального предмета, бажання продуктивно працювати, спонукають до дослідницької роботи.

Як правило, сучасна система навчання вимагає від учителя історії охоплення великого  обсягу інформації, вона орієнтована на рівні «знання» й «розуміння».

Передусім  ефективною може бути лише інноваційна технологія, тобто та, яка грунтується на потребах та інтересах учнів [2].

1. Спробуйте дізнатися про своїх учнів якнайбільше: що їм подобається, а що ні у викладанні теорії? Що значить для них бути "цікавим"? Які види діяль­ності їм більше до вподоби? Чи відчувають вони себе на уроці розкутими? Чи є вних здібності, про які ви ще не знаєте?

2. Спробуйте змінити стиль викладання. Частіше звертайтеся до учнів з пропозицією і заохоченнями: "Добре, що ти це зробиш."Спробуй, подумай, чи буде тобі цікаво?" "Ти добре вмієш це робити". І відмовтесь від нарікань.

3. Зверніть увагу на те, як викладають ваші колеги, які прийоми і методи застосовують, яким формам навчання надають перевагу.

4. Поділіться з учнями своїми міркуваннями. Зверніть увагу на їхню інформацію – це підкаже, як вам діяти.

5. Пам'ятайте, що діти дуже чутливі до брехні та несправедливості.

6. Аналізуйте свої дії. Спробуйте систематизувати знахідки. Зіставте їх із досвідом інших. Зважте, може, це – елемент нової технології.

При підготовці вчитель повинен чітко сформулювати завдання, бажано з поясненнями, що розкривають суть проблеми, і питання про можливі шляхи її вирішення. Доцільно з цього приводу звернутися до думок учених.

Отже, сучасний вчитель повинен вміло  опрацювувати електронні документи (підготовка навчально-методичних матеріалів, роздаткового матеріалу, наочності та ін.), створювати презентації (впровадження відеофрагментів, звукових та графічних файлів та ін.), використовувати ресурси мережі Інтернет (пошук та опрацювання інформації, електронна пошта, розташування особистих науково-методичних розробок в мережі Інтернет, створення особистої сторінки), вміло створювати  публікації (засоби видавничих систем), використовувати засоби управління навчальною діяльністю та засобами її планування (органайзер) – однією із найактуальніших проблем, яку необхідно вирішити на сучасному етапі побудови інформаційного суспільства в Україні [5].

«Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба увібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань, людської мудрості». В.О.Сухомлинський

Список використаної літератури

1.       Барладін О., Ісаєв Д., Даценко Л. Історичний атлас у комп’ютерному класі / О.Барладін, Д.Ісаєв, Л.Даценко // Історія в школах України, 2005. – № 5. – С. 5-7.

 2.       Бирка М.Ф. Інноваційні засоби навчання / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 19 (91). – 20 травня 2011 р. – (вкладка: наукова діяльність). – С. 1-13.

3.       Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії – новий крок в оволодінні навчальним матеріалом // Історія в школах України. – 2005. – №4.- с.35-36.

 4.       Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) / О.Мокрогуз // Історія в школах України. – 2005. – №1. – С. 3- 

5.      Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення навчальних комп’ютерних програм (комп’ютерних посібників) з історії / А.Фоменко // Історія в школах України. – 2003. – №1. – С.21-25.

Comments

 1. «Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба увібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань, людської мудрості». В.О.Сухомлинський.   

  Не зраджуйте цим принципам і завжди будете щасливим педагогом люблячим свою працю. Бажаю творчого горіння та успіхів в роботі! 

 2. Вдало розкрито сутність роботи над необхідністю упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, формування навичок, що забезпечують творче оволодіння величезним масивом наукових знань. Дякую за змістовну та вичерпну інформацію! Бажаю творчого натхнення!!!

 3. Посередній учитель викладає. 
  Хороший вчитель пояснює. 
  Видатний вчитель показує. 
  Великий учитель надихає.

     Вільям Уорд

  Згодна на всі 100!!! Дерзайте, творіть, любіть свою працю та насолоджуйтесь нею, бо Ви того варті!!!

 4. Стаття пізнавальна,закладає великі можливості для навчання на якісно новому рівні.Дякую,бажаю успіхів!

 5. Стаття цікава. Взяла багато для себе повчального. Дякую!

 6. Алло Павлівно, Ви порушили дуже актуальну проблему! Постійно "моніторю" свою практику питаннями із 1 пункту! Дякую за цікаві та цінні поради! Успіхів!

 7. Дякую за пізнавальну і дуже актуальну для вчителя статтю.Бажаю успіхів!

Comments are closed