НАСИПАЙКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ-КВЕСТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Насипайко Олена Анатоліївна
Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградського району Кіровоградської області
вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури

ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ-КВЕСТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Сучасний етап оновлення системи національної освіти, згідно вимог загальноєвропейського простору, потребує нестандартного підходу, нових пошуків, створення інноваційних навчальних технологій та методик. Саме веб-квести є однією з тих технологій, які розглядаються як альтернативний підхід до навчання, в основі якого лежить отримання готових знань та їх репродуктивне засвоєння.

Новітні технології є не тільки джерелом інформації але й сприяють підвищенню мотивації навчання його диверсифікованості; стимулюють процес самоосвіти; формують навички самостійної, зосередженої діяльності; підвищують інформативність, інтенсивність, результативність освіти. В свою чергу, Інтернет-технології покликані сприяти розвитку індивідуальних освітніх траєкторій: більшою мірою адаптувати зміст навчального матеріалу до індивідуальних особливостей учнів, рівня їх знань і умінь.

Оскільки ми розглядаємо веб-квест з точки зору навчально-виховного процесу, то приймаємо таке визначення терміну «веб-квест»: освітній веб-квест – це інтернет-пошук, метою якого є навчання, тобто отримання нових знань, закріплення наявних знань, закріплення навичок користування мережею Інтернет та інших навичок за освітнім предметом.

Web-квести можуть бути короткостроковими і довгостроковими.

Автором освітніх веб-квестів Б.Доджем [4] визначено такі види завдань для веб-квестів. Переказ – демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання. Планування та проектування – розробка плану або проекту на основі заданих умов. Самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості. Компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.  Творче завдання – творча робота у певному жанрі – створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.  Аналітична задача – пошук і систематизація інформації. Детектив, головоломка, таємнича історія – висновки на основі суперечливих фактів. Журналістське розслідування – об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).

Веб-квест найкраще підходять для роботи в міні-групах, однак існують і веб-квести, призначені для роботи окремих учнів.

Результатом роботи з веб-квестом є публікація результатів робіт учнів у вигляді веб-сторінок, веб-сайтів або презентацій, які виконуються в Microsoft Office PowerPoint.

Веб-квест складається з декількох етапів. На першому етапі вчитель проводить підготовчу роботу, знайомить учнів із темою, формулює основну проблему. Наступним є етап оформлення результатів, у межах якого відбувається осмислення проведеного дослідження. Робота передбачає відбір значимої інформації і представлення її у вигляді слайд-шоу, буклету, анімації, постеру або фоторепортажу. Завершальним етапом є оцінювання, однак обов’язковим для веб-квесту є попереднє (до початку роботи) оголошення його принципів. Критерії оцінки можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та інше), нею підсумовується досвід, який був отриманий учнем при виконанні самостійної роботи за допомогою технології веб-квест. В оцінці результатів беруть участь як вчитель, так і учні шляхом обговорення або інтерактивного голосування.

Важливою умовою успішної роботи в проектній технології квест-уроку є присутність в аудиторії комп'ютерного обладнання з підключенням Інтернет-послуги. Іншою умовою є наявність ПК в учнів, що дозволяє в домашніх умовах продовжувати працювати з навчальними матеріалами.

Участь у квесті дає можливість отримати нові знання, позмагатись з однокласниками,отримати подарунок, грамоти та дипломи, підвищити ІТ-компетентність тощо. Тобто участь у квесті надає отримання внутрішньої та зовнішньої мотивації. Для створення квесту можна використовувати різні види завдань: пошукові, дослідницькі, аналітичні, творчі. Саме за допомогою творчих завдань можна спонукати вчителів та учнів до створення цікавого освітнього контенту. Інколи самі учасники не розуміють, що «граючись» у квест, вони створюються освітні ресурси, які в подальшому можна використовувати у своїй діяльності [ 3,с.78 ].

Сюжет  веб-квесту  «Письменники-шістдесятники»:  В  Україні  в  середині  ХХ  ст. формувалася та парость культури, представники якої одержали назву “шістдесятники”. Це були люди нового політичного і естетичного мислення, носії таких думок і почуттів, на які не спромоглося старше покоління. Вони зверталися до історії свого народу й водночас прагнули аналізувати душу сучасника, його інтелектуальний та емоційний розвиток, на повний голос говорили про реальні проблеми життя, болючі питання, замовчувані в часи сталінщини, обстоювали загальнолюдські ідеали, заперечували аморальність. Відроджувався інтерес до власної національної культури, народних звичаїв і обрядів, власної історії. Молоде покоління української інтелігенції намагалося подолати провінційність національної культури, органічно влити її в контекст світової. Шістдесятники стали ядром духовної опозиції режиму в Україні.

Це було живе, справжнє мистецтво, яке дихало на повні груди і дивилося на світ відкритими очима. І, можливо, саме прагнення шістдесятників бути собою в мистецтві – найрадикальніший вияв їх протистояння часові. Слово – ось їх нетлінна мирна зброя, «альтернатива барикад» (Ліна Костенко).

Письменники діяли в складних умовах тоталітарного режиму, і не всі могли відкрито писати. Намагаючись донести до майбутнього покоління молодих українців своє слово, вони залишили зашифроване послання у ХХІ століття.

Вам треба знайти це послання, розшифрувати, пояснити його зміст, дати оцінку історичному періоду, виконати певні завдання….

Приклад завдання: вони – нова генерація радянської та української національної інтелігенції, що ввійшла у культуру та політику в СРСР в другій половині 1950-х і найповніше себе творчо виявила на початку та в середині 1960-х років. Вони – являють собою внутрішню моральну опозицію до радянського тоталітарного державного режиму (політичні в'язні та «в'язні совісті», дисиденти). На відомому відео сервісі YouTube знайдіть відеофільм про них. Перегляньте, та з’ясуйте:

 1. Скільки премій отримав С.Параджанов за фільм, знятий за повістю відомого українського письменника з Чернігова?
 2. Хто з всесвітньовідомих режисерів став на коліна перед С. Параджановим за його видатний фільм?
 3. Який афоризм склали політв'язні, коли відсиджували за непокору владі і намагалися писати свої нові твори?
 4. Зазначте на Goole – карті місце народження, навчання поетів шістдесятників.

Під час проведення веб-квесту учні познайомились з такими поняттями як: веб-квест,  навчилися знаходити правильні відповіді через роботу з веб-ресурсами, створювати ментальну карту, працювати з картами в Інтернеті, створювати «живий журнал", працювати в команді.

Створення та проведення квестів є не складним процесом, що не потребує завантаження додаткових програм або одержання специфічних технічних знань та навичок – необхідним є лише бажання вчителів та учнів.

Отже, проведення квестів мотивує вчителів чи учнів до участі в ньому, а добре поставлені творчі завдання дозволяють створювати освітній контент, який надалі можна використовувати на уроках.

Бібліографія:

 1. Багузіна О. І. Веб-квест технологія як дидактичний засіб формування іншомовної комунікативної компетентності [Електронний ресурс] / О. І. Багузіна . – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/veb-kvest-tekhnologiya-kak-didakticheskoe-sredstvo-formirovaniya-inoyazychnoi-kommunikativno#ixzz2jBexRWt1
 2. Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты / Я.С. Быховский. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.iteach.ru
 3. Сокол І.М. Впровадження квест – технології в освітній процес: навчальний посібник І.М.Сокол. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 108.
 4. Bernie Dodge. Some Thoughts About WebQuests. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html.

Comments

 1. Приємно бачити вірно побудоване завдання для квесту, бо інколи квест перетворюється на звичайно вікторини. Сумно інколи переглядати деякі квестові розробки.

  З повагою, Сокол Ірина!

 2. Олено Анатоліївно, вдячна за змістовну розповідь про технологію веб-квесту! Я тільки опановую цю технологію, тому Ваші практичні поради будуть мені дуже корисними! Успіхів Вам у педагогічній творчості!

 3. Хочу подякувати авторові за змістовну статтю.Працювала  з проектними технологіями, але веб-квести не практикувала. Зацікавилася, є задумки.Дякую і бажаю терпіння, натхнення і творчих успіхів!

Comments are closed