ДУНЯШЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Дуняшенко Наталія Василівна
Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури (вища категорія, звання «старший вчитель»)

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Анотація: У статті розглядаються інструментальні засоби, які можуть бути використані вчителем для створення авторських дидактичних електронних ресурсів на уроках української мови і літератури та зарубіжної літератури.

"Життя вимагає від нас безперервної діяльності
та не терпить нерішучості і застою."
Р. Декарт

Часто ми чуємо фразу: «Діти – наше майбутнє». Але замислімося, від кого залежить майбутнє наших дітей? …

Сьогодні змінилися вимоги і до вчителя, і до учня. Становлення і розвиток громадянського суспільства породжує гостру необхідність в педагогах, що володіють високою професійною компетентністю. Отже, сучасний учитель – це не тільки вчитель-предметник, а й знавець дитячих душ, вихователь.

Треба зазначити, що в освітньому процесі дуже важливі такі чинники:

– особистісні якості самого педагога;

– професійна компетентність вчителя, в тому числі володіння педагогічною технологією;

– корпоративна культура, що склалася в даному навчальному закладі,

– культура взаємодії з соціумом: родиною, громадськістю, владою.

Для того, щоб досягти значних успіхів у своїй практичній діяльності, сучасний учитель повинен вміти правильно використовувати принципи і методи педагогічної технології, вміло користуватись показниками та інструментарієм впливу на особистість дітей, а це – міміка, жести, ритміка, голос, лексика вчителя.

Сьогодні затребувані ті вчителі-предметники, класні керівники, які володіють педагогічною технологією та крокують в ногу з сучасністю. Як говорив А. Дістервег : «…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній…».

Отже, сучасний учитель – це творча особистість. Він повинен бути активним, комунікабельним, динамічним, працездатним, вольовим, впевненим у собі, толерантним.

У наш час технології та освіта сплетені досить тісно, практично у кожного вчителя є свої улюблені технологічні інструменти, які він використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому дістати увагу учнів під час цікавих, захоплюючих шкільних занять.

Але як і все, що має відношення до технології, інструменти безперервно оновлюються, а старі стверджуються, розширюючи сферу застосування або просто додаючи нові функції, більш актуальні для сучасної освіти і затребувані найбільш технологічно підкованими вчителями.

Далі представлений список деяких інструментів освітніх технологій, які зараз так необхідні у арсеналі кожного вчителя, чи то для особистого використання або ж у якості навчальних посібників у педагогічному процесі.

Дані освітні інструменти допоможуть вам зробити уроки захоплюючими, веселими, цікавими та ефективними:

 1. Prezi: хочете створити презентації, від яких ваші учні будуть у захваті? Скористайтеся таким онлайн-інструментом як Prezi, який дозволяє легко перетворити ваш урок у щось неймовірне, і навіть дозволяє співпрацювати з учителями.

Наприклад, Не шукайте легкого шляху – його просто немає…(за твором Анни Гавальди «35 кіло надії»)

 •  
 1. Glogster: Glogster – це соціальний сервіс, який дозволяє комбінувати музику, фотографії, відео та багато іншого, що ви тільки побажаєте. Тобто дозволяє створювати мультимедійні постери, плакати тощо. Це відмінний спосіб для створення навчальних матеріалів і зручний інструмент для творчих проектів.

Наприклад, проект до 160-ти річчя від дня народження Івана Франка

 •  
 1. LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати на будь-якому доречному методичному заході чи уроці.

          http://learningapps.org/2317629

 1. Ментальні карти – діаграми на яких відображають слова, ідеї, завдання, або інші елементи, розташовані радіально навколо основного слова або ідеї.

Наприклад, «Анкета письменника. Ульф Старк» на уроці зарубіжної літератури:

           https://coggle.it/diagram/Vu2eYX-fLakYUIZT

 1. Padlet – це інструмент зі створення віртуальних дошок для сумісної роботи. На дошці можна розміщувати текст, графічні зображення, мультимедійні файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки.

Наприклад, ПАЛІТРА ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ, ДЕ КОЖЕН ВІДНАЙДЕ СЕБЕ… Ніна БІЧУЯ. «Шпага Славка Беркути» Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі. Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору.

Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе!

https://padlet.com/natashadynashenko80/52rg4ryhs5kr

Яким сьогодні є і яким має бути вчитель-словесник, ураховуючи зміни, що відбуваються у просторі мовно-літературної освіти: пошук методичних технологій побудови сучасного уроку, профільне навчання у старшій школі? Це носій гуманітарної культури, дослідник, який успішно працює у форматі творчих пошуків, педагог, психолог і мудрий наставник, котрий уважно ставиться до особистості кожної дитини і власним прикладом допомагає помічати й цінувати неповторну красу у творах мистецтва, глибоко осмислювати вчинки літературних персонажів, а також свої на основі засвоєних морально-етичних норм, стимулює вихованців до естетичного саморозвитку, самоактуалізації й самовдосконалення.

Тож, шановні вчителі, крокуймо в ногу з часом, будьмо професійно компетентними, бо саме від нас залежить майбутнє наших дітей, майбутнє держави.

Список використаних джерел

 1. Жартував Ф.В. Сучасні комп'ютерні технології в освіті / Ф.В. Жартував / / Викладач 2000. – 2000. – № 3.
 2. Олефіренко Н. В. Сучасний інструментарій творчості вчителя / Н. В. Олефіренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2013. – Вип. 21. – С. 227-231.
 3. Якушина Є.В. Нова інформаційна середовище та інтерактивне навчання / Є.В. Якушина / / ліцейських і гімназійну освіту. – 2000. – № 2.

Comments

 1. Напрочуд цікава, змістовна та корисна стаття. Одразу стає зрозуміло, що вчитель добре знається не тільки на теорії. Реалії сучасного вчителя – добре володіти усіма хмарними технологіями навчання. Тільки тоді ми будемо цікаві сучасному учневі ХХІ ст. Дякую автору за прекрасні матеріали

 2. Стаття Наталії Василівни стане у нагоді тим вчителям, які прагнуть розвиватися, бути сучасними у роботі з учнями. Вказівка на сучасний інструментарій вчителя стане тією відправною точкою для кожного, хто хоче оволодіти чимсь новим і допоможе зробити уроки цікавими, насиченими, а то й просто фантастичними. Дякую автору за змістовну статтю з вказівкою на інструменти вчителя – словесника у просторі Інтернету.

 3. Дякую за актуальну і змістовну статтю з конкретними посиланнями та прикладами різних сучасних комп]ютерних освітніх інструментів. Дійсно корисні і практичні поради для сучасного вчителя-філолога.

 4. Досить змістовний огляд сучасних цифрових технологій, які стануть у нагоді не лише вчителю-словеснику. Варто зберегти в закладки, аби завжи мати під рукою як сам перелік засобів, так і приклади їх застосування. Дісно, не слід сприймати гаджети та інформаційні можливості як перешкоду у роботі вчителя, а вже час самому брати їх "на озброєння", адже сучасному учневі цікавий лише сучасний учитель.

 5. Дійсно, тільки нові освітні інструменти зроблять урок захоплюючим, цікавим, а головне, більш ефективним. Сучасний учитель- це той, хто крокує в ногу з сучасністю. Дякую  Наталії Василівні за цікавий та корисний матеріал.

 6. Дякую за статтю!  На мою думку, дані інструментальні засоби можуть бути використані вчителем для створення авторських дидактичних електронних ресурсів з усіх шкільних предметів!

 7. Дякую Наталії Василівні за дуже змістовну та цікаву статтю. Даний матеріал необхідно використовувати, адже ми живемо в світі комп'ютерних технологій. І треба розвиватися в різних напрямках

 8. Щиро вдячна Наталії Василівні за прекрасний матеріал, який послугує кожному вчителю-словеснику путівником у просторі ІКТ та допоможе урізноманітнити роботу на уроці, а гловне – активізує діяльність учнів на уроці.

 9. Цікава та змістовна стаття, а головне – актуальна! Адже сьогодення вимагає від кожного вчителя вміле володіння інноваційними технологіями. Не варто забувати про те, що ми живемо в комп’ютеризованому світі. Отже, використання сучасного інструментарія на уроках є необхідним, щоб зацікавити учня ХХІ століття.  

 10. Дякую за корисну і змістовну статтю.Сучасний інструментарій учителя повинен бути різноманітним, що ви і довели власними дидактичними засобами.

 11. Цікава і змістовна стаття.На сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп'ютерних технологій на уроках словесності набуває дуже великого значення. Дякую за корисний матеріал!

 12. Наталю Василівно, вочевидь така кількість коментарів свідчить про актуальність висвітленої Вами теми. Цікавий матеріал. Дякую.

 13. Шановна Наталю Василівно, було дуже цікаво познайомитися з Вашим досвідом використання ІКТ у навчально-виховному процесі. Особливо сподобалася ідея створення анкети письменника за допомогою ментальної карти, а також розповідь про можливості сервісу  Glogster. Вдячна! Успіхів Вам!

Comments are closed