ЧУМАК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Чумак Анастасія Іванівна
Навчально-виховне об’єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ст., дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Вчитель географії

У статті розглянуто використання електроних носіїв у вивчені предмету географія, основні завдання науки та підбірка інтернет ресурсів для підготовки до уроку географія.

Ключові слова: мультимедіа, електронні носії, комп’ютерні технології, інтернет ресурс, веб – атласи.

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Актуальність та постановка проблеми. Життя людини тісно пов‘язане з новою технікою, яка дає змогу ділитися певною інформацією вчителя та учня.

Аналіз останніх досліджень. В останні роки активну роботу проводять дослідники різних рівнів, які зосереджені на комунікативному та інформаційному рівні розвитку вчителя та учнів.

Висновки. Результатом запровадження Інтернет-ресурсів для учителів та учнів є високі результати виступу учнів на турнірах, олімпіадах з географії. Така робота нами ведеться і вона підкріплюється позитивними результатами.

Останніми роками дедалі частіше стоїть питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Прагнення прогресивних педагогів задовольнити зростаючі потреби у освіті шляхом застосування можливостей інформаційних технологій викликає до життя і призначає нові форми навчання.

Одне із завдань шкільної географії на сучасному етапі полягає не тільки в тому, щоб дати учням основні базові поняття, але і навчити грамотно працювати з різноманітними носіями інформації.

Сьогодні одним із напрямів модернізації системи географічної освіти є впровадження комп'ютерних технологій та мультимедіа. Це дозволяє активізувати аналітичну діяльність учнів, поглибити демократизацію методики викладання, розкріпачити творчі можливості, стимулювати і розвивати психічні процеси, мислення, сприйняття, пам'ять школярів.

      Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Тому необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.[1]

      Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних.

      Специфіка географії як предмета полягає в тому, що вона містить великий обсяг матеріалу. Для того щоб підготувати найбільш повний, цікавий і сучасний урок географії, вчителю необхідно переробити велику кількість різних джерел.

      Застосування електронних освітніх ресурсів, комп'ютера та інтернету дозволяє зменшити кількість використовуваної для підготовки літератури і скоротити час пошуку потрібної інформації. Із застосуванням електронних освітніх ресурсів на уроках можна розширити кругозір учнів і підвищити їх інтерес до предмету. Учні на таких уроках працюють активніше: самостійно аналізують, порівнюють, описують, виконують практичні роботи.

Ресурси Інтернету із географії можна умовно поділити на такі групи: довідкові бази даних про країни світу, статистичні дані про країни і континенти, картографічні бази даних про країни і регіони, геоінформаційні системи (активні карти різного типу із різними рівнями масштабування для міст, регіонів, країн), освітні ресурси мережі (карти, публікації, фотографії ділянок земної поверхні, інформаційно-довідкові матеріали про міста і регіони країни).[3]

Типологія матеріалів для географії в мережі Інтернет

1. Наочні ресурси (картинки, відео);

2. Статистика;

3. Довідкова інформація;

4. Wев – атласи;

5. Методика;

6. Авторські публікації;

7. Видавництва навчальних посібників;

8. Нормативні документи освіти;

9. Періодичні педагогічні видання;

10. Ігри;

11. Дистанційне навчання;

12. Мережеві проекти (конкурси, олімпіади, дослідження).[2]

Основні інтернет ресурси для підготовки до уроку географії:

 • http://earth.jsc.nasa.gov — сайт космічних знімків Аерокосмічного агентства США (НАСА). Найбагатша добірка фотографій Землі по розділах: міста, природні ландшафти, антропогенні ландшафти, атмосферні процеси. ENG
 • http://info.er.usgs.gov — сайт Геологічної служби США. Постійно обновлювана карта сейсмічної активності. Вулкани світу. Фотодовідник. Карта вулканів. Інформація про найбільші повені. — ENG
 • http://www.klimadiagramme.de — кліматичні діаграми по 870 точках світу. Атлас хмар. — DEU
 • http://ukr-tur.narod.ru/ Світ географії та туризму.- UA
 • http://www.meto.govt.uk/satpics/latest_IR.html — поточний космічний знімок погоди в Європі із сайту метеорологічної служби Великобританії. — ENG
 • http://www.cia.gov/cia/publications/factbook — довідник ЦРУ США по країнах світу. Новітня статистична інформація . — ENG
 • http://www.census.gov — сайт Бюро переписів США. Новітні дані по населенню США (штати, міста, агломерації, етнічні й расові групи). Демографічні піраміди. — ENG
 • http://www.oica.net — сайт Міжнародної організації виробників автомобілів. Статистика по виробництву автомобілів і деяких інших транспортних засобів. — ENG
 • http://fotw.vexillum.com/flags — сайт, що розповідає про прапори із усього світу. Прапори держав, частин держав, міст, політичних рухів. Опис прапорів. Історія виникнення прапорів. Обрані герби. — ENG
 • http://www.lib.utexas.edu/maps — колекція географічних карт Техаського університету. Карти регіонів і країн світу, плани міст, тематичні карти— ENG
 • http://www.transsib.ru — Найбагатша добірка фотографій — 2223 знімки— PУС
 • http://www.karty.narod.ru/ – Сайт рідкісних карт -PУС
 • http://nature.worldstreasure.com/ – Чудеса природи -PУС
 • http://www.rgo.ru/ – Планета Земля -PУС
 • http://www.greenpeace.org/russia/ru/ – Грінпіс -PУС
 • http://www.unesco.ru/rus/index.php – Юнеско -PУС
 • http://www. basni.narod.ru "Мандрівник" – довідник країн світу. Відомості про географічне положення, державний устрій, населення, історію і економіку країн світу. PУС

Список використаної літератури

 1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології   навчання. – К. «Видавництво А. С.К», 2003
 2. 2.Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія. – 2004.
 3. 9. Юхимович О. Використання комп’ютерної техніки під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі. – 2003.

Comments

 1. Бажаю всім учасникам конференціі успіхів та творчого натхнення.

 2. Дуже  актуальна  думка, що потрібно  використовувати електронні  носії на уроках географії. Це піднімає інтерес до вивчення предмету.

 3. Мережа інтернет є безмежним простором для вивчення будь-якого матеріалу уроку.

 4. Дякую за гарну підбірку Інтернет-ресурсів. Вважаю, що використання їх на уроці не просто зробить урок іншим, а сприятиме формуванню якісних знань, умінь і навичок необхідних для  сучасного учня. 

 5. Згодна з Вами, сучасний вчитель повинен йти в ногу с часом і володіти новітніми технологіями. Дякую за цікаві інтернет ресурси.

Comments are closed