ПАНЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | СУЧАСНІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ВЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА

Панченко Оксана Миколаївна
Маловисківська гімназія Маловисківської міської ради Кіровоградської області
учитель української мови і літератури

У статті висвітлюється питання використання технологічних інструментів на уроках української мови і літератури.

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ВЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА

У сучасних умовах розповсюдженості інформаційно-комунікаційних технологій, дотупності всесвітніх інформаційних ресурсів, появи різноманітних цифрових пристроїв з‘являються нові можливості для вияву творчості вчителя. Одним із шляхів реалізації творчих задумів вчителя є розробка авторських дидактичних засобів. Зазначимо, що створення дидактичних матеріалів здавна було одним із головних моментів підготовки вчителя до уроку, проте поява значної кількості друкованих дидактичних посібників, електронних ресурсів навчального призначення дала педагогу змогу зменшити власні зусилля, зекономити час і скористатися запропонованими ресурсами. Проте потрібно добирати дидактичні засоби, що враховують особливості його індивідуальної методики, стилю пояснення, особливості школярів, специфіку сприймання ними навчального матеріалу тощо – все це спонукає вчителя до розробки власних авторських засобів. Прагнучи бачити результат своєї діяльності, усвідомлюється потреба запровадження педагогічних інновацій. Сучасний урок повинен бути доступним, цікавим, захоплюючим і радісним. Навчити дитину любити свій предмет – головний обов'язок учителя.

Виховати освічену людину можна лише за допомогою переконливих дій та аргументів. Розвивати в учнів процес творення, а для цього і сам учитель повинен бути творцем, новатором. Адже кожен урок – це частина великого навчального процесу, який також і виховує. І яким він буде залежить від нас, учителів. В.О.Сухомлинський зазначив: «Головне, щоб одночасно учень бачив, спостерігав і робив. Де є ці три речі, там є жива думка, що загострює розум». Ці слова є актуальними і сьогодні.

Надійним помічником у створенні оригінальних, цікавих уроків є новітні технології. Викладання предмета можемо урізноманітнити з допомогою освітніх інструментів. Зробити успішним урок ми маємо самі, тоді діти любитимуть наш предмет, знатимуть, що Інтернет не тільки для розваг, а й для навчання. Дидактичні матеріали , створені для сучасного уроку розвивають інтелект дитини, розширюють кругозір, сприяють вихованню любові до рідного слова та бажання пізнання нового. Особливість таких уроків полягає в тому, що з’являється можливість в учителів самостійно створювати свій навчальний контент, дає змогу редагувати його в подальшому.  Головне – при підготовці до уроків враховувати і бажання дітей, а саме: яким вони уявляють сучасний  урок української мови  чи  літератури, про що б хотіли детальніше поговорити. Тому успішним вважаємо той урок, де панує творча атмосфера, де є співпраця вчителя і учня, де все заплановане встигаємо .Тоді підвищується  й  активність учнів під час навчання і, що найголовніше, результати їхньої навчальної діяльності.

У кожного вчителя є свої улюблені технологічні інструменти, які він використовує у своїй роботі.

На уроках засвоєння нових знань доречно використовувати Tagul: створюємо приголомшливі хмари слів з його допомогою, вони стануть відмінним доповненням до уроку.

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ

Захоплюючими уроки стануть тоді, коли учні творчо самореалізуються у процесі навчання. Це можливо з допомогою інтерактивних ігор, пазлів в Learningapps

Це можливо з допомогою інтерактивних ігор, пазлів в Learningapps

Карти пам’яті, створені в сервісі Coggle , Goconqr завжди потрібні на уроках. З їх допомогою можна візуалізувати навчальний матеріал, схематично подати основні поняття теми, відобразити взаємозв’язки між ними.

Карти пам’яті, створені в сервісі Coggle , Goconqr

Наступні інструменти допоможуть учителю скомпонувати свій урок в одному сервісі: можна комбінувати фотографії, відео, музику, документи, інтерактивні ігри, що значно зекономить час  – Thinglink, Padlet. Учні також можуть брати участь у створенні уроку і додавати свої матеріали на інтерактивну стіну Padlet.

свої матеріали на інтерактивну стіну Padlet

Goconqr. Даний інструментарій дає можливість створити оригінальні флеш-карти із завданнями на розвиток уваги, мовлення, закріплення вивченого матеріалу.

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ

Підсумовуючи, слід зазначити, що для навчання школярів більшість учителів застосовують авторські дидактичні засоби, створені для потреб конкретного уроку з урахуванням вікових особливостей учнів. Наведений огляд інструментарію учителя демонструє широкі можливості щодо створення дидактичних ресурсів.

 

Використана література

  1. Олефіренко Н. В. Сучасний інструментарій творчості вчителя / Н. В. Олефіренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2013. – Вип. 21. – С. 227-231. – Режим доступу: https://goo.gl/tnvZQo.
  2. Морзе Н. В. Програма інформатизації освіти 100% та завдання щодо підвищення кваліфікації вчителів на 2011–2012 рр. [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе. – Режим доступу:  https://goo.gl/r2J15Q

Comments

  1. Цікава стаття, де автор, на прикладах доводить думку про те, що успішним є той урок, де панує творча атмосфера, де є співпраця вчителя і учня. Дякую!!!

     

  2. Дякую за цікавий матеріал! Ви ще раз довели те, що уроки словесності – це не лише виконання письмових вправ і читання творів, а й творчість вчителя, котрий вправно володіє сучасними ресусами навчання.

  3. Хмари слів дійсно "приголомшливі". Цікава стаття. Дякую.

Comments are closed