ПОЛЯКОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ

Полякова Світлана Вікторівна
Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №6 Знам’янської міської ради Кіровоградської області
Вчитель історії та правознавства

Анотація. У даній статті розкривається проблема поєднання інтерактивних методів навчання та комп’ютерних технологій на уроках історії.

ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ

Мабуть у кожного творчо працюючого вчителя напрацьовані улюблені методичні інструменти, які оптимізують процес навчання, дозволяють йому зацікавити, привернути увагу учня, сприяють кращому засвоєнню знань. Та  часи інформатизації та комп’ютерізації  вимагають від людини нових знань, умінь та навичок, які будуть адаптовані до умов інформаційного суспільства.  Тому саме застосування ІКТ дозволяє творчо підійти до навчання, урізноманітнити  способи  та форми подачі матеріалу.

 Поєднуючи в собі якості  багатьох традиційних інформаційних технологій, комп`ютерні технології дозволяють істотно оптимізувати процес навчання історії. Він може стати більш цікавим, емоційно насиченим, динамічним і наочним; комп`ютерна технологія також здатна індивідуалізувати і диференціювати навчальний процес; реалізувати його творчий характер, організувати гнучке управління навчальною діяльністю [1, 23].

На своїх уроках історії використовую ІКТ для перегляду документальних та художніх фільмів, представлення презентацій, аналізу карт, статистичних даних, історичних джерел тощо. Наприклад, вивчаючи в 11 класі тему «Нацистський «новий  порядок». Голокост» переглянули документальний фільм «Трагедія Бабиного Яру» , в якому розкрита тема голокосту в Україні під час Другої світової війни. В 6 класі при вивченні теми «Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» використали фрагменти  художнього фільму «Троя», в 8 класі фрагменти  фільму «Вогнем і мечем».

Використання аудіовізуальних засобів дає можливість зробити уроки цікавими, емоційно  насиченими, більш продуктивними. Перегляд відео повинен супроводжуватись   завданнями, які необхідно виконати після отриманої інформації (питання, тести, співставлення з історичними фактами).

Широкі можливості вчителю історії надає використання на уроках  електронних презентацій, створених за допомогою програми Microsoft Power  Point. Це застосування наочності, карт, таблиць, опорних схем, відео фрагментів.

На сучасному етапі існує необхідність залучати учнів до процесу дослідження, самостійного пошуку та опрацювання інформації, який цікавіший і захоплюючий, ніж просто засвоєння знань. Саме тоді, коли навчання перетворюється на  співпрацю між вчителем та учнями, між самими учнями,  

можна очікувати найбільш ефективного засвоєння знань. Такий позитивний результат і дає використання інтерактивних методів навчання.

На своїх уроках я найчастіше використовую наступні методи:

  • “Займи позицію”.

 Цей метод допомагає проводити дискусію із суперечливої теми. Надає можливість кожному висловлювати власну думку, обгрунтовувати свою позицію. Наприклад, в 11 класі учні обговорювали проблему: «Оцінки стану України в 60-80-х роках XX ст. Керівництво радянської України вважало, що досягнуто високого життєвого рівня насе­лення. Сучасні українські історики вважають, що цей період можна назвати "системною кризою". Яка  Ваша точку зору?»

  • Метод “Навчаючи – вчуся».

   Цей метод надає можливість передати свої знання іншим, у даному випадку – своїм однокласникам під час уроку. В 6 класі при вивчені теми «Ассирія» учні за допомогою цього методу визначають причини непереможності ассирійської армії.

  • Метод «Акваріум»

є ефективним методом розвитку вміння вести дискусію, доводити власну думку. Наприклад,  учні 10 класу обговорюють причини втрати Англією звання «майстерні світу».

  • Метод «Рольової гри»

Рольові ігри дозволяють учням зіграти роль у проблемній ситуації.. Рольова гра може бути формальною і ретельно плануватися заздалегідь, а може бути неформальною і спонтанною. При застосуванні формального підходу учні знайомляться з темою чи проблемою, а потім їх просять розіграти ситуацію чи вирішити проблему з погляду призначеної ролі. Учні починають з письмового сценарію, а потім виконують ролі та доходять до власного логічного завершення. Для неформальних чи спонтанних рольових ігор учнів просять відреагувати на запитання без підготовки з погляду визначеної ролі. [1;13]. В 8 класі,  вивчаючи становище станів українського суспільства  в XVI ст.,  учні залюбки розігрують ролі шляхтича, міщанина, селянина, козака.
Письмовою формою розвитку особистості учня є есе – твір невеликого обсягу, що розкриває конкретну тему. Мета есе – довести, що учень зрозумів тему, та переконати в цьому вчителя.
                Зразок формату письмової роботи – есе
Питання: Чи можна вважати етносоціальну політику держави наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. вдалою?

Аргументи « за»                               Аргументи «проти»   

А)                                                          А)

Б)                                                          Б)

В)                                                         В)

Викладіть своє ставлення  до проблеми кількома реченнями, об’єднаними в абзац.

Висновок. [4 , 11-12 ]

Отже, поєднання інтерактивних методів навчання з інформаційно-комп’ютерними технологіями сприяє не просто  засвоєнню  учнями знань, а спонукає їх мислити, співставляти, давати власну оцінку різним джерелам інформації, готує їх до вирішення складних життєвих проблем.

Прикладом такого поєднання може бути урок в 9 класі «Велика Британія в останній третині ХІХ ст.», на якому учні, переглянувши фрагменти документального фільму «Історія Британської імперії», повинні були відповісти на проблемне питання: Якими були досягнення Вікторіанської доби? Працюючи в групах, дев’ятикласники знайомилися з особливостями економічного та політичного розвитку країни в кінці ХІХ ст. та за допомогою методу «Пресс» відповідали на питання: Чому в ХІХ ст. у Франції відбулося чотири революції, а в Англії жодної? Домашнє завдання отримали наступне: твір-есе «Колоніальна політика Великої Британії сприяла її економічному розвитку чи гальмувала його?»

Література
1. Берельковский И.В., Павлов Л.С. История. Методика преподавания. – М., 2001.
 2. Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) / О.Мокрогуз. //Історія в школах України. – 2005. – №1. – С. 3-8.

 3. Бирка М.Ф. Інноваційні засоби навчання / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 19 (91). – 20 травня 2011 р. – (вкладка: наукова діяльність). – С. 1-13.

4. О.Пометун. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії.//Історія і суспільствознавство в школах України. – №4 квітень 2012 р. – С. 9-13.

 

Comments

Comments are closed