ШУТКА ОКСАНА БОГДАНІВНА | ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Шутка Оксана Богданівна
Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Вікнина Гайворонський район Кіровоградська область
вчитель математики

Анотація. В даній статті зазначено, що особистість педагога займає визначну роль в навчальному процесі сучасності. Висвітлено напрямки ефективного спілкування педагога з учнями. Наголошено про  важливість володіння вчителем педагогічною технікою.

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

«Бути майстром педагогічної справи – це означає мати вихідну позицію, яка є особистісно-гуманною; це яскрава особистість, мудра, чуйна, доброзичлива і принципова людина; це першодослідник теоретичних рекомендацій, який може їх переконливо довести або спростувати. Його творчість може збагатити педагогічну науку і практику новими висновками, дати початок новим ідеям і підходам». 

Ш. О. Амонашвілі 

Найважливішим завдання освіти на сучасному етапі є підвищення якості виховання та навчання молоді, підготовка її до життя. Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від вчителя, його професійної кваліфікації.

Специфіка педагогічної роботи полягає в тому, що основним знаряддям праці педагога є власна особистість, професійна зрілість, яка і визначає результати всієї практичної діяльності педагога.

Нажаль, сучасна молодь має дуже низький рівень мотивації до навчання. А звідси і відповідні результати – низький та середній рівні. Учитель також має йти в ногу з сучасністю. Саме фахова майстерність педагога допоможе подолати труднощі навчально-виховного процесу.

Важко працювати в класі, де 6-8 учнів і більшість із них з неблагополучних родин. В таких дітей не виховується належним чином повага до вчителя, відповідальне ставлення до навчання. Лише 1-2 учні націлені на високі досягнення в навчальному процесі, але їх однокласники часто вважають «білими воронами». Нам, вчителям, дуже важко підтримати таких  школярів, а також дати правильну мотивацію до навчання іншим дітям. Мабуть, лише власним прикладом і життєвим досвідом сільський вчитель зможе подолати бар’єр «вчитель – учень – знання».

Для активного співробітництва з вихованцями вчителю необхідна мобілізація інтелекту, волі, моральних зусиль, організаторського хисту та вміле оперування засобами формування моральних, інтелектуальних та духовних засад у школярів. Він повинен володіти широким арсеналом інтелектуальних, моральних та духовних засобів, що забезпечують педагогічний вплив на учня. До інтелектуальних засобів належать кмітливість, професійне спрямування сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, прояв та розвиток творчих здібностей учня. До моральних — любов до дітей, віра в їх можливості та здібності, педагогічна справедливість, вимогливість, повага до вихованця — все, що складає основу професійної етики вчителя. Духовні засоби — основа його загальної та педагогічної культури.

Вміння педагога спілкуватися із учнями має такі напрямки:

 • здатність розуміти учня;
 • здатність бачити в учнів рівноправну особистість;
 • критичне ставлення до самого себе та спокійне сприйняття критики;
 • вміння переконувати та говорити правду;
 • вміння здійснити необхідний педагогічний вплив;
 • володіння почуттям гумору;
 • володіння майстерністю слова.

Володіння педагога даними напрямками в системі складають педагогічну майстерність. Педагогічна майстерність – це професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної діяльності, спрямувати їх на всебічний розвиток та удосконалення особистості, що забезпечує високу організацію педагогічного процесу. Вона характеризується високим рівнем розвитку спеціальних узагальнених вмінь, і, звичайно, суть його – в особистості викладача, його позиції, здатності керувати діяльністю на високому рівні. Велике значення у цьому контексті має володіння вчителем педагогічною технікою. Володіння цією технікою відзначається вмінням перетворювати на апарат педаго­гічного впливу свої емоції, голос (тон, сила, інтонація, жести, міміку). Вміння керувати своїм психічним станом, педагогічно активно і емоційно відкрито виявляти своє ставлення до предмета і школярів є однією з ознак технологічної культури вчителя.

Часто вчителі старших класів порівнюють поведінку п’ятикласника з поведінкою його першого вчителя. І, дійсно, учитель стає взірцем для наслідування учнем. Ми мусимо стати позитивним прикладом для кожного школяра. Сучасний педагог повинен володіти арсеналом засобів за допомогою яких він передає свій досвід, свої уявлення. Ці засоби завжди індивідуальні неповторні. Окрім слів, голосу, інтонації в арсеналі педагога є ще жести, рухи, ритм. Але, насамперед, очі! Лише уміло підібрана і підтримана до кінця уроку правильна атмосфера зможе домогтися вчителеві провести вдалий і результативний урок.

В умовах модернізації національної системи освіти проблема якості підвищення кваліфікації працівників освіти,  розроблення її сучасного змісту  є особливо актуальною. Вона зумовлена потребою зростання рівня професійної культури педагогічних працівників як високоосвічених, компетентних особистостей, здатних до роботи в умовах конкуренції, підприємництва і ринкових відносин.

Фактор уміння спілкуватись гарно аргументовано у книзі Д.Карнегі  «Як завойовувати друзів і впливати на людей», а також у книзі А.Іствуда «Я Вас слухаю». Молодим вчителям буде дуже корисно познайомитись з ними.

Існує багато видів професійної діяльності, що безпосередньо стосуються людини, але є серед них професії лікаря, юриста, педагога, які впливають на її долю. Ось чому кожна з цих професій повинна бути не лише діяльністю, а й покликанням, фаховою майстерністю.

Список використаної літератури:

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології.
 2. Алєксєєнко Т.Ф., Басюк Т.П. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія.
 3. Підручник «Педагогіка»

Comments

 1. Оксано Богданівно! Зрозуміла що свою професію ви обирали серцем.Впевнена, що ви станете справжнім Майстром своєї справи!

 2. Шановна колего! Цілком з Вами згодна, що вчитель повинен володіти високим рівнем інтелекту,  моральною та духовною культурою, щоб бути взірцем для своїх учнів. 

 3. Погоджуюся з кожним словом, сказаним Вами. Педагог – це завжди людина авторитетна. В сучасному суспільстві ця професія вважається престижною. Але бажання бути вчителем має бути підкріплене любов'ю до дітей. Впевнена, у Вас вона є. Саме такій людині, як Ви, місце якраз поруч з дітьми. Бо лише такі вчителі, викладачі дають щось більше, ніж просто знання, вкладають в них частинку своєї душі.

 4. Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому що від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості. І Вам, колего, це чудово вдається! Переконана, що Ви не помилилися, пов'язавши своє життя з педагогічною діяльністю.

 5. У сучасному суспільстві постає проблема формування вчителя інноваційного типу, якому притаманні здатність налагоджувати стосунки з колективом, навколишнім середовищем, висока моральність, відповідальність за себе, за учнів  та за долю суспільства. Я вважаю, що Ви, шановна колего, і є вчитель інноваційного типу, з широким арсеналом інтелектуальних, моральних та духовних засобів, що забезпечують педагогічний вплив на учнів, і Ви є позитивним прикладом для кожного школяра. Бажаю успіхів.

 6. Цікавий підхід до навчання сьогодні є дуже актуальним! Дуже цікавий і корисний матеріал!

Comments are closed