ТАРОВИК ОЛЬГА ІВАНІВНА | ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Таровик Ольга Іванівна
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
вчитель математики та інформатики

Анотація: в статті розглядається питання щодо використання хмарних технологій на уроках математики, а саме хмарні сервіси для створення дидактичних матеріалів та он-лайн сервіси для навчання математики.

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності як здатності учня успішно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях і нести відповідальність за свої дії. Навчання математики в основній школі передбачає передусім формування предметної математичної компетентності, сутнісний опис якої подано у розділі «Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів» цієї програми. Крім того, воно має зробити певний внесок у формування окремих ключових (більш загальних, що виходять за межі одного предмета) компетентностей, зокрема загальнонавчальної (уміння вчитися), комунікативної (здатності грамотно формулювати і висловлювати судження), загальнокультурної та інших. [1]

Щоб формувати певні компетентності в учнів сучасному педагогу вже недостатньо мати професійні компетентності, що спрямовані на використання традиційних технологій навчання, а необхідно знати й оптимально використовувати можливості Інтернету, уміти навчати свого предмета за допомогою різних засобів для комунікації і співпраці. Сучасні учні все частіше користуються мобільними телефонами, планшетами та іншими гаджетами, проводячи багато часу спілкуючись у соціальних мережах або граючи  в ігри, хоча можливості у використанні даних сучасних засобів набагато ширші. Тому, перед нами вчителями,  постає завдання забезпечити навчально-виховний процес якісними електронним засобами навчання, призначених не лише для комп’ютерів, а й для інших сучасних пристроїв, які можна було б використовувати під час уроків, так і будучи поза межами навчального закладу. Використання сучасних хмарних технологій на уроках математики значно підвищує інтерес учнів до навчання в цілому, створює умови для розвитку дитини, а також активізує пізнавальну діяльність школярів.

Щоб організувати урок із використанням хмарних технологій, вчителю потрібно:

 1. визначити тип уроку (комбінований, урок вивчення нового матеріалу, урок формування вмінь та навичок, урок закріплення вмінь та навичок, урок узагальнення чи урок контролю);
 2. створення та підбір навчального матеріалу відповідно мети уроку;
 3. продумати спосіб організації роботи на уроці з Web-додатками та онлайн-сервісами (колективна робота через проектор, групова робота за комп’ютерами, індивідуальна робота чи самостійна робота вдома);
 4. створити хмаро орієнтовне навчальне середовище, до якого учні будуть мати доступ і де будуть зберігатися всі матеріали, необхідні для уроку;
 5. враховувати вікові особливості учнів та рівень їх підготовленості.

Особливу увагу вчителям слід звернути на те, що використання цих сервісів повинно розглядатися не як мета чи самоціль, а як засіб підвищення якості навчання, розвитку учнів та підвищення їх інтересу до отримання нових знань.

Приклади навчального матеріалу, створенні за допомогою хмарних технологій представленні на блозі: http://goo.gl/6R3l3K  

Розглянемо сервіси, які частіше використовуються для створення дидактичного матеріалу з математики.

 1. LearningApps – це сервіс, який призначений для створення інтерактивних навчально-методичних вправ по різним предметам. Тематика різноманітна: від роботи з картами до розв'язування кросвордів і створення карт знань. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів. На сайті доступна велика база завдань, розроблених учителями з різних країн для усіх предметів шкільної програми. Кожен із ресурсів можна використати на своєму уроці, змінити під власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль. 

Приклади: 1) Додавання та віднімання раціональних виразів (8 клас)

 2) Функції (7 клас)

 3) Трапеція. Середня лінія трапеції (8 клас)

 4) Чотирикутники (8 клас)

 1. JigsawPlanet – он-лайн сервіс для генерації пазлів з вихідних графічних зображень (фотографій). Для початку роботи необхідно зареєструватися. Потім користувач створює альбом і завантажує тематичні зображення, з якого сервіс пропонує створити різні за складністю та формою пазлів ігри. Створені роботи можна зберігати на сторінках сайтів у вигляді альбомів і як окремі роботи. Можна поділитися роботами в соціальних сервісах і за допомогою електронної пошти. Використовуємо для актуалізації знань.

Приклади: 1) Трапеція (8 клас);   2) Теорема косинусів (9 клас)

 1. Cacoo – це зручний он-лайн інструмент малювання, який дозволяє створювати «асоціативні кущі», різні діаграми, графіки. Cacoo можна використовувати безкоштовно. Cacoo робить спільну роботу реальністю! Діаграми, створені в Cacoo, можуть бути відредаговані кількома людьми одночасно. Зміни, що вносяться користувачами, відображаються в режимі реального часу. Робота в Cacoo виглядає так, начебто всі працюють разом в одній кімнаті і надає нове значення слову Співпраця. Створенні діаграми можна зберігати у вигляді зображення, а також вбудовувати на сайт чи блог і організовувати спільну роботу учнів. Перед початком роботи потрібно зареєструватися або використовувати для входу логіни Facebook, Google чи Twitter. Щоб редагувати діаграми натисніть

Приклади: 1) Квадратний корінь (8 клас);

2) Ознаки подібності трикутників (8 клас)

 1. GoogleForm – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, збирати іншу інформацію, створювати тести для оцінювання учнів. Форма використовується за наявності аккаунту gmail. Входить в пакет Google документи. Форму можна підключити до електронної таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній. Якщо ця функція не включена, ви можете відкрити меню «Відповіді» і переглянути короткий зміст. Готові відповіді легко аналізуються, оскільки діаграми створюються автоматично як в розрізі окремого респондента, так і групові відповіді по кожному питанню. [2]

Приклади: 1) Теорема косинусів; 2) Арифметичний квадратний корінь

3) Квадрат та його властивості; 4) Діагностичне тестування з геометрії за 7 клас

Під час викладання математики можна використовувати і он-лайнові інструменти для навчання, а саме:

 1. «Вивчення математики онлайн» – http://ua.onlinemschool.com/,
 2. «Вивчаємо математику» – http://testmath.com.ua/
 3. «ЯКлас» – http://www.yaklas.com.ua/
 4. «Математика для школи» – http://formula.co.ua/
 5. «Графіки функцій онлайн» – http://graph.reshish.ru/
 6. «Геогебра» –  http://www.geogebra.org/ [3]

Математика – це усний рахунок. Для удосконалення навичок усного рахунку доцільно приймати участь в конкурсі Прангліміне (змагання з усного рахунку для дітей та дорослих).

Отже, шановні вчителі, сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для формування компетентностей учня. Пробуйте, впроваджуйте, навчайтесь самі та інших навчайте.

Бібліографія

 1. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з математики
 2. Таровик О. І. Хмарні технології у навчально-виховному процесі. Методичний посібник [електронний ресурс: https://goo.gl/fq2PHA
 3. Ресурси для вчителів математики [електронний ресурс:  http://timso.koippo.kr.ua/skripka/resursy-dlya-vchyteliv-matematyky-3/] 
 4.  Скрипка Г. В. Використання хмарних технологій в практиці вчителя математики [електронний ресурс: https://drive.google.com/file/d/0BwpgUg-h-WRjcXdsUDI1NExQSXM/edit ]

Comments

 1. Ми спостерігаємо поступову міграцію освітніх сервісів за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних ресурсів в хмару, що згодом приведе до стрімкого впровадження цих сервісів в освіту і соціальну сферу. Вчитель повинен сам уміти користуватися хмарними сервісами і вчити цього своїх учнів. Дякую Ольго Іванівно за цікаву публікацію. Новим для мене є сервіс Cacoo. Використаю у своїй роботі.

  1. Дякую Аліна Олександрівна. У Вас також є чому повчитися!

 2. "Технології ніколи не замінять учителя.  Але вчитель, який ефективно застосовує  технології для розвитку своїх учнів, замінить того, хто ними не володіє" –  Шеріл Нуссбаум-Біч 

  Інформаційні технології  дуже активно почали впроваджувати в освіті. Їх результативність безперечна. Тому кожен вчитель, якщо він хоче бути сучасним вчителем, повинен використовувати ІКТ у своїй практиці. 

  Використання хмарних  сервісів вимагає від вчителя великих затрат часу при підготовці до уроку, але, мабудь, це варто того. 

 3. Кажуть: "Посередній  учитель розповідає, хороший учитель пояснює, кращий учитель демонструє, великий учитель надихає". Переглянувши матеріали, ще раз переконалася, що Ви – великий вчитель. Адже дійсно надихаєте на творчу працю, використання різних технологій. Дякую!

  1. Дякую за гарний відгук. Ви також Великий вчитель. у якого є чому повчитися. Успіхів Вам.

 4. Змістовний матеріал, чудові приклади. Дякую за саттю, із задоволенням переглянула запропоновані Вами вправи! 

Comments are closed