ШВЕЦЬ АННА ОЛЕГІВНА | ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Швець Анна Олегівна
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
вчитель фізики та інформатики

В тезах наводяться можливості використання сервісу Google Classroom та його доцільність на уроках інформатики для кращої організації навчального процесу.

           ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Інформаційно-комунікаційні технології формують образ сучасного суспільства, створюють нове середовище існування людини. Зміни охопили всі галузі людської діяльності – навчання і працю, міжособистісне спілкування та інше.

Інформаційно-комунікаційні технології є досягненням науково-технічного процесу і водночас його каталізатором. Прискорюючи темпи розвитку науки і техніки, вони роблять наш світ все більш і більш динамічним [4].

Перебуваючи в цьому коловороті, вчителю потрібно завжди слідкувати за останніми новинками в сфері ІКТ для того,щоб проводити свої уроки на високому рівні, підтримувати інтерес учнів до себе та свого предмета та,відповідно, давати можливість йти учням в ногу з часом.

Останнім часом можна виокремити декілька основних сучасних тенденцій  розвитку ІКТ в освітньому процесі:

 • створення єдиного освітнього простору;
 • активне запровадження сучасних засобів та методів навчання з орієнтуванням на інформаційні технології;
 • поєднання традиційного та комп’ютерного навчання;
 • створення системи гібридної освіти;
 • постійний професійний розвиток викладача з метою продукування ним інформаційних технологій для навчання;
 • зміна діяльності викладача на розробку нових засобів для підвищення його творчої активності, збільшення рівня технологічної та методичної підготовки;
 • формування системи безперервного навчання – універсальної форми діяльності, котра спрямована на постійний розвиток протягом життя [2].

Використання проектора та комп’ютера на уроці вже для учнів не є чимось особливо цікавим тому учитель повинен продумати,де і коли саме повинен використати інформаційну технологію на уроці. Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів [3].

Classroom, як і Gmail, Диск і Документи, входить в пакет безкоштовних сервісів Google Suite for Education.

У Classroom викладачі можуть легко і швидко створювати і перевіряти завдання в електронній формі. Завдання і роботи при цьому автоматично систематизуються в структуру папок і документів на Диску, зрозумілу і викладачам, і учням.

На сторінці завдань видно, що задав викладач. Учням досить просто натиснути на завдання, щоб приступити до його виконання. Інформація про здані роботи оновлюється в режимі реального часу, і викладач може оперативно перевірити всі роботи, поставити оцінки і додати свої коментарі.

Даний сервіс має ряд переваг: просте налаштування; економія часу; організація матеріалів; ефективний навчальний процес; доступність і безпечність [1].

Використання даного сервісу на уроках інформатики має більше переваг і доцільності ніж на інших уроках. По-перше,причиною цьому є матеріально-технічна база кожного закладу, адже не всі школи оснащені додатково планшетами чи іншими пристроями, а кабінет інформатики вже оснащений комп’ютерами і доступом в мережу Інтернет, що є умовою для роботи з сервісом.

По-друге, використання інтерактивних вправ на уроках дає кращий результат тоді, коли учні виконують їх індивідуально за допомогою різних Інтернет-сервісів. Це зменшує шум у класі, підвищує ефективність роботи кожного учня і дає можливість вчителю проконтролювати кожного з них. В Інтернеті багато сервісів надають таку можливість, але якщо вчитель хоче їх використати, то йому потрібно організувати доступ до них всіх учнів. Особливо це актуально, коли на уроці використовуються завдання, створене, на різних сервісах. Саме тут у нагоді стає Classroom, адже в ньому можна прикріплювати посилання, завантажувати документи і різні завдання, які учні повинні будуть виконати на різних етапах уроку.

Третьою перевагою є те, що на даний момент не всі школи забезпечені підручниками. До того ж, програма з інформатики постійно змінюється, саме тому, при підготовці домашніх завдань зручно використовувати Classroom, де можна розмістити конкретні вправи для перевірки або ж основну інформацію, яку учні повинні будуть опрацювати та засвоїти.

Використання даного сервісу можливе на будь-якому ґаджеті, що має вихід в Інтернет, що спрощує роботу вчителя та підвищує зацікавленість учня, адже він усвідомлює свою невідривність від даного предмету і бачить зв’язок з життям.

Google Classroom дасть змогу вчителю працювати з творчими учнями класу в позашкільний час. Наприклад, на час канікул вчитель може сформувати окрему ініціативну та креативну групу дітей для дистанційних занять чи для підготовки до олімпіад та конкурсів, слідкуючи при цьому за виконанням роботи, виставляючи часові рамки та оцінки за виконане завдання.

Отже, використання елементів інформаційно-комунікаційних технології на уроках інформатики, дає можливість поглибити та розширити знання учнів про можливості використання на уроках ґаджетів та розкриває цікаві можливості використання Інтернету на прикладі сервісу Google Classroom, який стане незамінний при підготовці творчих та цікавих уроків. Це дасть змогу учням цікаво навчатись, а вчителю контролювати роботу учнів.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Google Класс [Електронный ресурс]/ Cправка – Класс. – 2016. Режим доступу: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru&ref_topic=6020277
 2. Гриценко Валерій, Юстик Ірина. Використання сервісу Google Classroom для управління освітніми процесами [Електронный ресурс]/ Валерій Гриценко, Ірина Юстик . – 2015. Режим доступа: http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2015-10-06-06-17-54/sektsiia-4/3930-vykorystannya-servisu-google-classroom-dlya-upravlinnya-osvitnimy-protsesamy
 3. Ковальська К.В. Використання елементів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інформатики [Електронный ресурс]/ К.В. Ковальська. – Режим доступа: http://conference.vntu.edu.ua/eir/eir2015/pdf/000-187-193.pdf
 4. Лютинська Марина. Використання освітнього інструмента GOOGLE CLASSROOM на уроках інформатики та заняттях гуртка «Обчислювальної техніки» [Електронный ресурс]/  Марина Лютинська. – 2015. Режим доступу: http://gayvoroninnovacii.blogspot.ru/2015/01/google-classroom.html

 

Comments

 1. Цілком справедливо, але використання елементів інформаційно-комунікаційних технологій  можливо і бажано ще й на інших уроках, наприклад трудового навчання, при робті з творчими проектами різних напрямків, що дає більш розширений підхід до оформлення проектів та співпрацю учень-вчитель.

 2. Дуже вдячна за змістовний і цікавий матеріал, висвітлений в статті Анни Швець. Дійсно, використання  ІКТ  дає можливість учням цікаво навчатись. Слід зазначити, що сервіс Google Classroom є незамінним при підготовці сучасних творчих уроків.

 3. Використання даного сервісу дає можливість вчителю працювати з творчими учнями класу в позашкільний час.

 4. Змістовна стаття. Чітко наведені всі переваги даного сервісу, його зручність.

 5. Стаття дуже зацікавила. Дійсно, використання інтерактивних вправ на уроках дає кращі результати і підвищує ефективність роботи кожного учня. Надає можливість іти в ногу з часом.

 6. Цікаво і актуально. Дійсно, використання даного сервісу на уроках дає можливість "відкрити очі" учням на можливості використання ґаджетів з метою навчання, розвиває зацікавленість, спонукає до творчості. 

 7. Актуальна стаття. У роботі чітко і лаконічно висвітлені питання доцільності використання сервісу Google Classroom. Візьмемо до уваги.

Comments are closed