РІЗАНОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ LEARNINGAPPS ТА QUIZLET ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА КОМП‘ЮТЕРНИХ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ЯК ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Різанова Олена Леонідівна
Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської області
вчитель математики

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ LEARNINGAPPS ТА QUIZLET ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА КОМП‘ЮТЕРНИХ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ЯК ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті розглядаються інструментальні засоби, які можуть бути використані вчителем для створення авторських дидактичних електронних ресурсів

«Технології ніколи не замінять вчителя. Але вчитель, ефективно застосовує технології для розвитку своїх учнів, замінить того, хто ними не володіє» (Шеріл Нуссбаум-Біч)

Стрімкий розвиток науки і техніки вимагає від кожного певних знань, умінь і навичок, тому сучасне життя ставить перед освітою нові цілі і завдання. Сучасному школяреві потрібно не просто оперувати готовими знаннями, а навчитися відбирати й генерувати нові, шукати оптимальні, нестандартні рішення, вибудовувати систему ефективної комунікації і співпрацювати з іншими. Виникає об'єктивна необхідність вдосконалення навчального процесу, підвищення його ефективності і якості. Головне завдання вчителя полягає в тому, щоб зробити предмет цікавим для дитини, пробудити інтерес, змусити дивуватися, адже це стимул до пізнання, до очікування чогось нового. Важлива роль у вирішенні цієї проблеми відводиться сучасним засобам навчання, від застосування яких значною мірою залежить ефективність і досягається результат навчання. Поява нового електронного педагогічного інструментарію (електронних навчальних програм, тестів, сервісів, інтерактивних вправ) відкриває учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної як індивідуальної так і групової роботи, дає цілком нові можливості для творчості. А для вчителя вони дозволяють реалізувати принципово нові форми та методи навчання, сприяють підвищенню педагогічної майстерності.

Організовуючи навчальну діяльність на уроках математики, віддаю перевагу таким формам, які сприяють самовираженню й самоствердженню кожної дитини. Такі можливості дають інтерактивні вправи сервісу LearningApps, які є додатком Web 2.0. Це конструктор для розробки інтерактивних завдань по різними предметними дисциплінами для застосування і на уроках і в позакласній роботі. Зацікавившись грою, учні не помічають, що навчаються. Виконуючи інтерактивні вправи, учні поповнюють свої знання, уміння й навички, розвивають увагу, мислення, самостійність, адаптуються до умов гри, розвивають комунікативні здібності, тобто вміння працювати в команді. Це вправи на порівняння (тема "Що таке звичайний дріб. Порівняння дробів", математика 5 клас), встановлення відповідностей між графіками і формулами, що задають функції (тема "Перетворення графіків функцій", алгебра 9 клас), знання визначень (кросворд до теми "Трикутник і його елементи", геометрія 7 клас) та інші. Дуже важливим є те, що правильність виконання завдань перевіряється миттєво. Інтерактивні завдання розміщую на сторінці «Інтерактивні вправи» або використовую їх із своєї сторінки сервісу LearningApps.

Quizlet – чудовий безкоштовний он-лайн сервіс для створення дидактичних флеш карток як для очного так і дистанційного навчання (Флеш картка до теми "Степінь з натуральним показником", алгебра 7 клас). У відповідні поля вводиться потрібна інформація (терміни, їх пояснення або пропущені слова в термінах, рівняння і їх розв’язки, вирази та їх значення тощо) і автоматично вчитель отримує крім самого набору карток, які виконують навчальну роль, ще й різні режими роботи з ними: тренувальний, навчальний, контролюючий та ігровий. Картки можна створювати для будь-якого предмету. Їх призначення – від засвоєння термінів, понять, до розв’язування алгебраїчних рівнянь. Нажаль, інтерфейс цього сервісу англійський. У правому нижньому куті сторінки є перемикач, який перемикає інтерфейс на німецьку, іспанську, китайську та японські мови. Підтримується російська мова, якщо у полі вікна клікнути правою кнопкою миші і виконати команду «перевести на русский». При створенні флеш карток є можливість введення термінів українською мовою та надстрокових і підстрокових знаків (наприклад, х2 + а4 – у математиці, Н2О – у хімії), досить клікнути у полі «choose language». У Quizlet є можливість завантаження зображень та запису свого голосу. Блок «Play» представлений трьома іграми «Match» (Матч),  «Gravity» (Сила тяжіння), «Live» (Жива).  «Match»  пропонує з’єднати картки попарно (додаток 1), гра ведеться на час. «Gravity» – являє собою зоряне небо, з нього падають астероїди на планету Земля, на них написані завдання, у полі-відповідь вписується відповідь (додаток 2).

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ LEARNINGAPPS ТА QUIZLET

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ LEARNINGAPPS ТА QUIZLET

Гра має налаштування, де вказується рівень складності, завдання з якого поля мають випадати (потрібно «Definitions» – визначення). У гравця є чотири життя. У разі, якщо завдання «пішло» з поля, а гравець не встиг ввести відповідь, гра ставиться на паузу і з'являється поле з правильною відповіддю, яке необхідно ввести в порожнє поле. «Live» – сервіс для командної гри в класі на основі навчальних наборів карток Quizlet. Учні довільно об'єднуються в групи по 3-4 чоловіки. Грати можна на планшеті, смартфоні або комп'ютері. Команди повинні показати знання всіх термінів і визначень. При одній неправильній відповіді всі очки згоряють до нуля. Виграє та команда, яка першою відкриє всі терміни в ряду. В кінці гри можна подивитися зведені результати команд, правильні і неправильні відповіді. Для того, щоб розпочати гру вчитель проектує свій комп'ютер на екран для всього класу, заходить в сервіс, вибирає потрібний набір карток Quizlet, натискає на панелі праворуч кнопку «Live», виконує команду «Створити гру» (Create game). Сервіс згенерує код, за допомогою якого учні зможуть вступити в гру за посиланням https://quizlet.com/live. У міру приєднання до гри імена гравців відображаються у вчителя на бічній панелі справа. Вчителі, зареєстровані в Quizlet, можуть використовувати її безкоштовно. Але учні самостійно без вчителя нею скористатися не зможуть.

         Таким чином, у практиці навчання школярів на даний час великого значення набувають авторські дидактичні засоби, створені для потреб конкретного уроку з урахуванням особливостей контингенту школярів. Наведений огляд on-line середовищ демонструє широкі можливості вчителя щодо самостійного створення дидактичних ресурсів. Розроблені дидактичні матеріали можуть бути використані як для індивідуальної, так і для групової та фронтальної форми організації пізнавальної діяльності школярів.

Література

  1. Сучасний інструментарій творчості вчителя [Електронний ресурс] / Н. В. Олефіренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2013. – Вип. 21. – С. 227-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2013_21_57
  2. Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании / Розробка Інституту Дружби народів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html.
  3. Лучшие интерактивные веб-инструменты для педагогов/ Sarah Muthler. – 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.edudemic.com/best-web-tools/
  4. https://quizlet.com
  5. http://roachinthenet.blogspot.ca/2016/04/quizlet.html#more

Comments

  1. Дуже гарний матеріал. Особливо хотілося б відмітити практичність застосування. Дякую.

Comments are closed