БУНКЕВИЧ ОЛЕНА ВАДИМІВНА | ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ДОШКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ

Бункевич Олена Вадимівна
Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Знамянської районної ради Кіровоградської області
вчитель математики

У статті висвітлюються можливості використання мультимедійної дошки як засобу для формування графічної грамотності учнів на уроках математики

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ДОШКИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ

Сучасну освіту неможливо уявити без комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій. Вони увійшли в наше життя взагалі і в освіту зокрема.

На уроках математики учні набувають теоретичних і практичних основ графічної грамотності ефективним засобом при цьому виступає  мультимедійна дошка.

Мультимедійна дошка – це універсальний технічний засіб навчання. В ній поєднуються характеристики звичайної дошки і новітніх комп’ютерних технологій. Мультимедійна дошка включає:   комп’ютер, мультимедійний проектор,  відповідне програмне забезпечення, спеціальну панель. 

У математиці рисунок, графік, діаграма – це графічне джерело інформації, він є опорою для міркувань при розв’язуванні задачі. Вміння «бачити» рисунок чи «читати» графік є важливою умовою для розв'язування задач. “Плоске зображення просторової фігури містить низку графічних умовностей. Правильно і наочно виконаний рисунок просторової фігури сприяє розумовій діяльності учня, а неправильне зображення фігури, навпаки, гальмує розумову діяльність і часто виявляється однією із причин невміння учня розв'язати задачу” З.І. Слєпкань [1, с. 51].

Мультимедійна дошка є ефективним засобом розвитку просторового бачення, накопичення стереометричних образів математичних понять, активізації уяви.

Звичайна дошка програє мультимедійній. Використання саме мультимедійної дошки дозволяє виконувати такі види роботи для формування графічної грамотності учня:

 • креслити геометричні фігури на «листі» у клітинку і без, з допомогою спеціальних інструментів чи від руки;
 • вироблення вмінь «читати» рисунок, графік функції, діаграму;
 • виконання задачі за рисунком-зразком;
 • побудова рисунка за готовою інструкцією;
 • відповіді на запитання за схематичним зображенням;
 • побудова рисунка за словесно заданою умовою;
 • перетворення рисунка із збереженням вихідних даних;
 • розв'язування рисунків-задач;
 • простежити алгоритм побудови зображення (можна кожен крок уроку зберегти і відтворити у потрібний момент).

Важливим є і психологічний аспект використання мультимедійної дошки: сучасні школярі звикли через комп’ютери, смартфони, планшети сприймати нову інформацію, мають необхідні навички роботи з сенсорним екраном, тому без проблем вчаться використовувати інтерактивну дошку на уроках математики, що забезпечує краще засвоєння матеріалу на уроках.

Використання мультимедійної дошки економить час на уроці, дає більше можливостей керувати творчою дослідницькою діяльністю учнів, удосконалювати навички розв’язування задач, індивідуалізувати навчальний процес, сприяє особистісно орієнтованому розвитку творчої особистості.

Мультимедійна дошка міцно увійшла в наше життя, стала корисним і результативним робочим інструментом для сучасного вчителя.

Бібліографія

1.Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математики. -К.: Радянська школа, 1983. – 192 с.

Comments

 1. Сьогодні у школах почали з'являтися мультимедійні дошки, які змінюють методи викладання. І на уроках математики дійсно є багато можливостей "побачити" малюнок. Матеріал є актуальним. Дякую. 

 2. Так, дійсно актуальний метеріал, а мультимедійна дошка є незамінним помічником на уроках математики та фізики. Дякую.

 3. Мультимедійна дошка на уроках математики дійсно є ефективним засобом формування графічної культури учнів, розвитку їх просторового мислення, уяви. Цінним є також те, що завдяки можливості швидко, якісно і наочно будувати малюнки, економно та раціонально використовується навчальний час.

  Дякую за статтю.

 4. Працюючи з мультимедійною дошкою, учитель завжди знаходиться у центрі уваги учнів. Дійсно, використання дошки економить час на уроці та урізноманітнює заняття. Стаття актуальна. Дякую.

Comments are closed