КУРЛОВА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ

Курлова Оксана Михайлівна
Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації
директор школи

У статті розглядаються переваги впровадження елементів дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках математики для забезпечення безперервної, системної освіти школярів. Наводяться приклади розробки навчальних тем на он-лайн сервісі sway.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ

Інноваційні підходи до викладання у школі вимагають від сучасного вчителя нових форм організації безперервного навчання. Однією з таких форм є дистанційне навчання, що змінює уявлення про просторово-часові функції організації процесу учіння. Впровадження дистанційного навчання стало одним із основних у системі безперервної освіти, бо є природним етапом еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної.

Розуміючи дистанційне навчання не тільки як педагогічну технологію, але і як соціальну практику, треба підкреслити, що воно сприяє здійсненню модернізаційної трансформації комунікативних процесів у школі. До загальноосвітніх навчальних закладів, елементи дистанційного навчання прийшли з вищої школи. Прикладом  є роботи П.Глотцом і Д.Зимоном про ефективність вищої освіти, заснованої на дистанційному навчанні. Специфіка праць вищезазначених практиків розкриває шляхи трансформації комунікативних процесів у західноєвропейських університетах. П.Глотц пише: "15-20% навчального плану справді може здійснюватися інтерактивно й за допомогою сучасних засобів, як online, так і offline. Це сприяло б оптимізації й раціоналізації процесів навчання і викладання. Я не підтримую ідеї, що в цих процесах можна цілком виключити особисті контакти. Разом з тим частину занять можна провадити за допомогою електронної пошти.  Д.Зимон вважає, що дистанційне навчання – це прообраз нової організації системи освіти за принципом екстериторіальності й деінституалізаці [1, 365-366]. 

Актуальною є думка Г.Гізеке про соціальну зумовленість освіти, яку, незважаючи на її очевидність, часто ігнорують. Дослідник зазначає, що освіта, – інституалізується суспільством передусім у своїх власних цілях, а не в цілях тих, хто навчається, якими б вони не були. Те, що сьогодні учень з його інтересами і потребами особливо наполегливо висувається в центр педагогічного мислення, є просто-напросто варіацією споконвічного й насправді незмінного суспільного договору. Суспільству потрібна індивідуалізація, здатність до безперервного навчання, а також уміння справлятися з перспективами, здатним викликати ризик, і суперечливими очікуваннями [1, 99]. 

Система дистанційного навчання є програмно-апаратним комплексом, призначеним для управління процесом навчання із застосуванням мережних комунікаційних технологій з метою надання освітніх послуг широкому колу населення. Найбільш важливими компонентами дистанційного навчання є: створення практичних ситуацій під час навчального процесу, можливість проявити себе, самореалізуватися, чіткість організації навчального процесу, індивідуального підходу[2, 135].

В ході дистанційного навчання слід враховувати і психологічні процеси особистості. Автору курсу необхідно звернути увагу на психологічні закономірності сприйняття, пам'яті, мислення, уваги, а також вікові особливості учнів. Врахування цих особливостей сприяє підвищенню рівня сприйняття інформації й засвоєння навчального матеріалу школярами. Учасники дистанційного навчання повинні розуміти призначення запропонованих курсів, планувати роботу, яка  базується на інтерактивності освітнього процесу.

Другий атрибут психологічного комфорту в процесі навчання досягається зворотним зв'язком між учнем і викладачем, що полягає в міжособистісному спілкуванні. Крім важливого чинника – культури спілкування, важливим є подача інформації. Інформація повинна бути точно-підібраною та розкривати зміст теми у повному обсязі, спонукати учнів до здобуття нових знань та забезпечувати інтерактивність  [3].

Для успішної організації дистанційного навчання, важливим є вміння працювати в навчальному сервері, знати різноманітні ресурси, користуватися електронною поштою, мати телефонний і факсимільний зв'язок, долучатися до відеоконференцій та інше.

Розгляемо один із варіантів реалізації дистанційного навчання через ресурc SWAY.  Sway –  он-лайн сервіс для створення інтерактивних, динамічних презентацій  https://sway.com.   Програма доступна на всіх пристроях із кількома можливостями для входу. Почати роботу можна, увійшовши за допомогою робочого облікового запису або облікового запису Microsoft.  Презентації Sway синхронізуються з хмарним сховищем, тому їх можна переглядати та редагувати на всіх ваших пристроях.    Зробити презентацію цікавою допоможуть розділи меню “вставлення” та “картки”, з мультимедійним вмістом: тексту, зображень, відео, як зі сховища OneDrive, так і з пристроїв. Також можна використовувати карти, інтерактивні діаграми, графіку й анімаційні файли у форматі GIF.   Панель переходів містить команди для «горизонтального» та  «вертикального»  перегляду сторінок.  Обмінюватися файлами та співпрацювати в програмі Sway дуже просто. Учні та колеги зможуть переглянути результат вашої роботи навіть без реєстрації та завантаження додаткових програм. Доступні настройки  конфіденційності.

Так як програма дозволяє вбудовувати інші ресурси і документи, то його легко можна використати для створення дистанційного курсу або принаймі розробити вивчення навчальної теми з елементами дистанційного навчання. Першою вставкою буде тема, мета і завдання. Після ознайомлення із темою, учасники повинні зареєструватися. Це можливо зробити вбудувавши форму або таблицю маючи відповідний код. Одним з важливих аспектів навчання є мотивація.

Визначальними мотивами самостійної діяльності можуть виступати учбово-пізнавальні й професійні мотиви, а стимулами можуть бути інтереси та відповідальність. Найкраще мотивувати учнів через конкретне проблемне завдання, вирішення якого буде стимулювати їх впродовж проходження дистанційного курсу. Наприклад, розгадування кросворду, ребусу, завдання отримані через QR-коди та інше. Опрацювання теоретичного матеріалу не повинно бути громіздким. Це може бути текстовий документ, презентація або відеоролик. У будь-якому випадку, найкраще матеріал поділити на частини. Кожну частину необхідно обговорити, наприлад за допомогою візуальної дошки Padlet, Lino або чату і закріпити практичними завданнями створених на різноманітних ресурсах.

Оцінити результат допоможуть тестові завдання створені на зручних ресурсах або творча робота, яку повинен виконати учень. Все залежить від мети і завдань дистанційного курсу. Обов’язковим є етап рефлексії.

Пропоную розглянути розроблену тему з геометрії у 10 класі «Вступ до стереометрії» на платформі sway, яку можна переглянути за посиланням https://sway.com/ibbZ8xL8i32NYiLn

Вчителю необхідно створити умови для повноцінного діалогу викладача з учнями й учнів один з одним, щоб під час проходження дистанційного курсу надати їм необмежені можливості для результативного опрацювання навчального матеріалу. Дистанційна освіта – навчання на відстані – стала справжньою новацією 21 століття. Віртуальний курс лекцій дозволяє зваріювати час навчання за своїм розсудом. Перевагою такого навчання є можливість займатися в будь-якому місці, де є комп'ютер, матеріал суворо дозований, є можливість виконувати завдання в зручний для себе час.

Важливим є виховний вплив на особистість, що сприяє формуванню відповідальності, самостійності, критичного мислення, самонавчання та довіри.
Потенціал дистанційних технологій оцінюється високо, можливо, що за дистанційними технологіями – майбутнє.

Бібліографія
1.  Михальченко М.І., Лещенко Л.О. Дистанційне навчання в соціологічній освіті: pro i contra // Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи. – 22 листопада 2000.

2.  Хаджирадєва С.К. Можливості використання дистанційних курсів при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри. Збірник статей за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції. Суми-Бердянськ, 4-7 липня 2003.

3.    Дистанційне навчання – від теорії до практики, актуальний мережевий семінар [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15/

Comments

 1. Доброго дня, Оксано Михайлівно. Дякую за змістовну  інформацію та корисні посилання. Погоджуюсь, за дистаційними технологіями – майбутнє. 

  1. Дякую! Матеріали, які розміщенні за посиланням, допомогли учням 10  класу засвоїти навчальну тему. Хоча, це лише елементи дистанційного навчання, поки ми співпрацюємо і зупиняємось на кожному етапі у класі. Але сподіваюсь, що набуті учнями навички допоможуть їм у майбутньому!

 2. Оксано Михайлівно, дуже   виважено ви подаєте інформацію. Так, дійсно, дистанційне навчання усе ближчим стає й до української освіти. Це добре. 

  1. Дякую! Сподіваюсь, що дистанційна освіта, дійсно буде доступною для українських школярів, але ніколи не замінить учителя, а стане його доповненням.

 3. Погоджуюсь з вашою статею за дистанційним навчанням майбутнє

 4. Запровадження елементів дистанційного навчання сприятиме вирішенню багатьох освітніх проблем. Тепер учень має право вибору та можливість вибудовувати індивідуальну освітню траекторію. А це відповідально і просто зручно. 

  1. Дякую. Дійсно, вибір в учнів є, а чи готові вони свідомо вибирати? Завдання вчителя не просто дати знанння, а й навчити робити правильний вибір. Чи не так? 

 5. Дякую за гарний, змістовний матеріал. Про презентації Sway  я чула, але практичного використання не бачила. А використання як дистанційне навчання певних тем є досить актуальним сьогодні. Успіхів Вам.

 6. Стаття насичена корисною та пізнавальною інформацією. Варто погодитись з тим, що дистанційна освіта – справжня новація ХХІ століття, а віртуальний курс лекцій – це саме те, що потрібно нашим учням.Час не стоїть на місці!

 7. Новацій у ХХІ столітті багато! І ми, вчителі повинні йти в ногу з часом і орієнтуватися в усіх інноваціях. Саме з цією метою, ми беремо участь в таких заходах, як інтернет-конференції, майстер-класи, вебінари. Це своєрідні дистанційні курси, де ми ділимося досвідом і знаходимо ідеї для реалізації своїх задумів. Дякую, Тетяно, за коментар. Успіхів Вам!

 8. Актуальний і своєчасний матеріал поданий Вами, Оксано Михзайлівно, в статті. Бажаю успіхів! Коли ж Ви все встигаєте, розумнице Ви наша?!
   

 9. Я в своїй вчительській роботі теж використовую елементи дистанційного навчання. Це має неабиякі переваги, але не замінює живого спілкування, якому я все-таки віддаю більше переваги. Дякую за змістовний виклад матеріалу. Творчих Вам злетів!

  1. Безперечно, головне "живе" спілкування вчителя з учнями. Елименти дистанційного навчання – це лише допомога вчителю, якщо учень з тоі чи іншоі причини не може бути присутнім на уроці.

Comments are closed