ПОТАПОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | ТЕХНОЛОГІЇ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ

Потапова Людмила Миколаївна
Новгородківський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів з поглибленним вивченням предметів-центр довузівської підготовки» Новгородківської районної ради, Кіровоградської області
вчитель біології

Учитель для школи — це те ж саме,
                            що сонце для всесвіту.
                           Він джерело тієї сили,
                                      яка надає руху всій машині.
                                                     Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні,
                                                          якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух…

(А. Дістєрвег)

ТЕХНОЛОГІЇ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Зміни в сучасному суспільстві ведуть до змін і в системі освіти. Однією з основних тенденцій є тенденція гуманізації, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності. Поступово формується новий зразок освіти, орієнтований на особистість учня, найповніше розкриття здібностей учня, задоволення його різноманітних освітянських потреб, виховання почуття власної гідності, свободи. А творцем цього зразка є звичайно вчитель.

У В.О. Сухомлинського є такий чудовий вислів: « Ми маємо справу з найскладнішим,найдорожчим, що є у житті – з дитиною, людиною . Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, розум, здоров'я, характер, воля, громадське і інтелектуальне обличчя».

Сучасні діти – народ особливо допитливий, їй цікавить усе: дискусії в галузі політики, літератури, мистецтва, суперечки про співвідношення науки і фантастики, польоти в космос та проникнення в земні надра.

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та  уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою  у власних силах людиною.

      Освіта XXІ століття – освіта для людини. Яка передбачає виховання

відповідальної особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, уміння

використовувати набуті знання й уміння для творчого розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію.

Особливу роль у реалізації цих завдань відведена вчителям природничо – математичних дисциплін. Роль вчителя полягає не лише в тому, щоб забезпечити трансляцію знань, але й бути носієм культури й загальнолюдських цінностей.  Важливим є вміння вчителя організувати навчальний процес  як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, її підготовку до розв'язання завдань життєтворчості, формування ключових компетентностей. А це насамперед вимагає від учителя технологій фахової майстерності.

В.О. Сухомлинський зазначав; « Діти, як квіти. Доторкнись до кожного з них – вони задзвенять, і розсиплеться аромат, не схожий один на одного.»

      Часто ми чуємо: «Діти – наше майбутнє».  Звичайно це так. І воно залежить від нас, вчителів.

      Життя мінливе, вносить нові корективи.  Сьогодні змінилися вимоги і до вчителя, і до учня. Становлення і розвиток громадянського суспільства породжує гостру необхідність в педагогах, що володіють високою професійною компетентністю.

      Отже сучасний учитель – це не тільки предметник, а й знавець дитячих душ, він психолог,  юрист, лікар, дизайнер…

Складовими індивідуального стилю вчителя, його « Я» перш за все є :

 • зрозумілість поведінки( щирість, чуйність,чіткість);
 • шляхетська простота( щира увага, як до дітей, так до всіх людей, незалежно від віку);
 • мужня стриманість( успішне запобігання конфліктних ситуацій, витримка, терпіння, володіння емоціями)
 • лаконізм ( мовлення чітке, ясне, зрозуміле, впевнене)

      Треба зазначити, що в освітньому процесі дуже важливі такі чинники:

-особистісні якості самого педагога;

– професійна компетентність вчителя, в тому числі володіння педагогічною технологією;

– корпоративна культура, що склалася в даному навчальному закладі,

– культура взаємодії з соціумом: родиною, громадськістю, владою.

А.П. Чехов говорив: « Вчитель повинен бути артистом, художником, палко закоханим в свою справу!». На його думку потрібно, щоб усі науки – математика, біологія, історія або географія у школі викладали так артистично, як грають виставу в театрі.  Учитель – це є віртуоз, майстер своєї справи.

     Для того, щоб досягти значних успіхів у своїй практичній діяльності, сучасний учитель повинен вміти правильно використовувати принципи і методи педагогічної технології, вміло користуватись показниками та інструментарієм впливу на особистість дітей, а це:  міміка,  жести,  ритміка,  пози,  голос,  лексика.

       Якості педагога-майстра: знання навчального предмета;  прагнення до самоосвіти; любов до дітей; розумна вимогливість; особистий приклад; уміння контролювати свою діяльність, поведінку;  педагогічний такт; спостережливість, винахідливість;  уміння користуватися голосом, дикцією, мімікою, тоном, жестом; педагогічна 

      Тому вчитель задає спрямованість у вихованні учнів усім своїм способом життя. Сьогодні затребувані ті вчителі-предметники, класні керівники, які володіють педагогічною технологією та крокують в ногу з сучасністю.

       Як говорив А. Дістєрвег :«…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого часу; поява ж учителя молоді, який сам живе в минулому, викликає лише співчуття всіх людей, які живуть у ногу із своїм часом і мислять зі своїми сучасниками».

       Сучасний учитель – це творча особистість. Він повинен бути активним, комунікабельним, динамічним, працездатним, вольовим, впевненим у собі, толерантним, висококомпетентним. Крокуймо в ногу з часом, будьмо професійно компетентними, бо саме від нас залежить майбутнє наших дітей.

    У наш час технології та освіта , сплетені досить тісно, практично у кожного вчителя є свої улюблені технологічні інструменти, які він використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому дістати увагу учнів під час цікавих, захоплюючих шкільних занять.

Я вважаю:

 • вчитель повинен бути цікавим для дітей та розумним, щоб зумів все пояснити, а також терплячий, тому що без цього з сучасними, гіперактивними дітьми не обійтися;
 • розповідь зрозуміла, кожне слово  зацікавлює:
 • цікавитись думками своїх учнів, знати останні новини  та ситуації в  класі.

Сучасний вчитель

 • це комунікабельна людина, який крокує в ногу з часом з часом новітніх технологій;
 • креативна особистість, який зуміє зрозуміти якість нестандартні рішення, ідеї учня;
 • творча особистість, який  творить цікаві уроки, впроваджує власний педагогічний досвід

В своїй практичній діяльності використовую різноманітні  сучасні технології  навчанняі:

 • Здоров'я зберігаючі
 • Особистісно – орієнтувальний підхід
 • Ігрові технології
 • Інформаційно – комунікаційні технології
 • Технології проектного навчання

Велику роль відіграє комп'ютерна підтримка на уроках, основні форми застосування:

 • презентації
 • дослідження
 • віртуальні екскурсії
 • проектна діяльність
 • тестування

Сьогодні вчитель має співпрацювати дуже багато з батьками. Адже сучасні батьки надто зайняті, приділяють мало часу дітям  і тому намагаються перекласти всю відповідальність за своїх дітей саме на вчителя. Вчитель звичайно знає, як управляти процесом навчання і як саме його контролювати. Основне завдання вчителя – це полегшити, структурувати навчання учнів, але вчитель ніяк не може замінити всі функції батьків. Наша справа заключається в тому, що ми маємо нести дітям ті знання, той досвід, але робити це таким чином аби не зруйнувати дитячі душі.