ГРЕСЬКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Гресько Аліна Олександрівна
Рівнянська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів №7 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
вчитель матиматики

Метою  діяльності вчителя є створення організаційних та педагогічних умов для формування успішної особистості, реалізації природних інтелектуальних здібностей школярів, розвитку їхніх талантів, самореалізації, готовності до творчої праці. Я, як сучасний вчитель, перебуваю в пошуках таких педагогічних технологій, які б не тільки забезпечували засвоєння певного обсягу інформації, але й сприяли становленню та розвитку особистості дитини.

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

   У наш час технології та освіта пов’язані  досить тісно, практично у кожного вчителя є свої улюблені технологічні інструменти, які він використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому підтримувати увагу учнів під час цікавих, захоплюючих шкільних занять. Але як і все, що має відношення до технології, інструменти безперервно оновлюються, а старі стверджуються, розширюючи сферу застосування або просто додаючи нові функції, більш актуальні для сучасної освіти і затребувані найбільш технологічно підготовленими

 вчителями. [1]

     З розвитком інформаційних технологій серед дидактичних засобів особливого поширення набули системи тренажу. Для самостійного створення електронних тренажерів вчитель може скористатися сучасними інструментальними засобами створення інтерактивних вправ та комп‘ютерних дидактичних ігор. Для навчання школярів розроблено значну кількість електронних тренажерів, які сприяють набуттю умінь і навичок – з математики. Разом з тим, використання тренажеру є актуальним, якщо він дає змогу відпрацювати саме те, що викликало утруднення на конкретному уроці, якщо враховано специфіку навчального матеріалу, особливості сприйняття школярів. У практичній діяльності вчителя корисними можуть бути конструктори: конструктор інтерактивних карт; конструктор дидактичних ігор (Zondle); конструктор інтерактивних вправ (Learningapps.org ). (http://alinaoleksandrivna1.blogspot.com/p/blog-page_65.html)

   Одними із розповсюджених інструментальних засобів є програми створення презентацій. Презентації — це потужний інструмент, який дійсно подає ідеї, знання і досвід. Але вся проблема в тому, що привернути увагу, зацікавити і переконати онлайн аудиторію презентацією стає все складніше. Вже нікого не здивуєш гарними слайдами, зробленими в класичному PowerPoint. Тому є інші варіанти:

  • Prezi -для створення флеш-презентацій. Особливість Prezi – це послайдові переходи. Вся презентація створюється на одному єдиному полотні. Серед переваг Prezi можна виділити можливість спільної роботи над проектом декількома користувачами, публікацію готової презентації в блозі або на сайті, збереження презентації для автономного показу без використання інтернету. (http://alinaoleksandrivna1.blogspot.com/p/prezi.html)
  • Google Docs . Хоча тут відсутні новомодні «навороти», а функціональні можливості обмежені, можна створити цікаву і красиву слайд-презентацію для уроку чи спільної роботи учнів класу вдома. І це абсолютно безкоштовно!
  • PowToon (https://www.powtoon.com/home/)

 – сервіс для створення анімованої презентації. Творці назвали PowerToon генератором анімаційних презентацій. У цьому онлайн- сервісі можна створити відео на основі шаблону або з "чистого аркуша". (http://alinaoleksandrivna1.blogspot.com/p/po.html)

Сучасні інструментальні засоби для створення систем автоматизованого тестування рівня навчальних досягнень школярів пропонують такі можливості: реалізацію різних режимів роботи школяра (навчання, самоперевірка, контроль); реалізацію різних типів завдань; використання зображень, математичних і хімічних формул у тексті завдання та відповідях; організацію статистичного аналізу отриманих даних й інтерпретації результатів у зручній формі; застосування в умовах локальної мережі або її відсутності тощо. Для реалізації потреб у створенні систем перевірки знань вчитель може скористатися широким спектром конструкторів – On-line TestPad , Майстер-Тест (http://master-test.net/uk) ; Google Форм. [2]

Ще одним інструментальним засобом є ментальні карти. Ментальні карти можуть бути створені заздалегідь і збережені на локальному носії або на сервері для подальшої демонстрації або удосконалення під час уроку. Крім того, з метою систематизації або узагальнення вивченого матеріалу ментальні карти можуть бути створені безпосередньо під часу уроку разом зі школярами.  Ментальні карти можуть бути застосовані для: схематичного подання основних понять теми; відображення взаємозв‘язків між поняттями; підтримки прийому «асоціативний кущ», який спрямований на відновлення інформації, пов‘язаної із запропонованим поняттям; фіксації нових ідей, пов‘язаних із пошуком розв‘язків; систематизації та узагальнення вивченого матеріалу.

Сервіс TAGUL.  Даний сервіс дозволяє створювати хмари слів. Вам лише потрібно вставити слова в текстове поле програми, вибрати бажану форму, колір та шрифт тексту. Для відпрацювання і закріплення вивченого матеріалу можна включити в певну задану фігуру будь-який набір формул, слів, знаків і цифр. Завдяки цьому в учнів є зорова опора для використання вивченого матеріалу на уроках повторення і узагальнення. Так само даний сайт може бути використаний на початку вивчення теми для введення нових слів. Сама форма презентації нового матеріалу мотивує учнів на інтерес, і розвиває у дітей творчі здібності. (http://alinaoleksandrivna1.blogspot.com/p/ta.html)

Дуже корисним для будь-якого вчителя стане сервіс для створення уроків Blendspace. Тут зрозумілий, інтуїтивний інтерфейс, можливість вставляти в урок відео, тексти, тести, зображення як з локального сховища інформації (комп'ютера), так і з Інтернету. Пошук полегшує вбудований пошуковий сервіс. Вам лише потрібно ввести слово або словосполучення, а сервіс за вас знайде необхідну інформацію (текст, відео. малюнки) по темі. (http://alinaoleksandrivna1.blogspot.com/p/blendch.html)

Актуальним є питання дистанційного навчання учнів. Альтернативним варіантом може бути програма Camtasia Studio . Дана програма, призначена для захоплення зображень з екрану монітора і створення на їх основі відеофайлів. Camtasia Studio дозволяє записувати всі дії, що виконуються з використанням миші і клавіатури, як на всьому екрані, так і в його частині. Крім того, можливий одночасний запис зображення з веб-камери. Паралельно із записом зображення, Camtasia Studio дозволяє записувати голосовий супровід. У процесі редагування можна додавати в проект мультимедійні файли (зображення, звук, відео), використовувати різні візуальні і аудіо ефекти (виділення, масштабування, титри тощо).  Camtasia Studio може бути використана для самих різних цілей. Програма дозволяє створювати презентації та слайд-шоу, монтувати і озвучувати відео, створювати субтитри і інтерактивні меню компакт-дисків тощо. Дана програма може бути використана і для створення навчальних мате-ріалів, в першу чергу, записи відеоуроків з використання прикладного програм ного забезпечення.

Сучасна освітня ситуація та нові соціокультурні норми вимагають від учителя оволодіти дидактичним інструментарієм – педагогічними технологіями, які ведуть до зміни обох суб'єктів освіти: учня та вчителя. Використання сучасних педагогічних  технологій допомагає найбільш повно розкрити потенціал особистості та сприяє емоційній стабільності життя дитини, формуванню навичок самоосвітньої, дослідно-пошукової діяльності, забезпеченню самореалізації, досягненню життєвого успіху.

Література

  1. Osvita.ua.  Сучасні освітні інструменти для вчителя. [Електронний ресурс] Режим доступу (http://osvita.ua/school/46016/)
  2. Олефіренко Н. В.  Сучасний інструментарій творчості вчителя / Н. В. Олефіренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2013. – Вип. 21. – С. 227-231.

 

Comments

  1. Доброго дня, шановна колего. Рада вітати Вас на Інтернет – конференції (ХІІ Хмурівські читання). Погоджуюсь, що використання сучасних педагогічних  технологій допомагає найбільш повно розкрити потенціал особистості та сприяє емоційній стабільності життя дитини. Дякую за змістовний матеріал та корисні посилання.

  2. Аліна Олександрівна, ваш матеріал дуже цікавий. Ви дуже гарний, творчий і професіональний вчитель, який знаходиться в постійному нового та цікавого. Сервіси дуже цікаві, практичні і мають гарні показники саме на уроках математики. Дякую. Творчих Вам успіхів. 

  3. Дякую за підбірку інтернет-ресурсів, які мсожна використати для роботи вчителю математики в своїй роботі. Бажаю вам творчих успіхів у нелегкій, але такій цікавій, вчительській праці.

Comments are closed