ГРЯЗНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Грязнова Наталія Олександрівна
Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
вчитель математики

Анотація. У статті подано стислий аналіз Web-ресурсів для організації групової форми роботи учнів, розглянуто інструментальні засоби, які можуть бути використані вчителем для створення авторських дидактичних електронних ресурсів, здійснено огляд переваг віртуальної стіни Padlet; запропоновано приклад розробленого та впровадженого практичного заняття з використанням віртуальної стіни Padlet.

ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

 В умовах ХХІ століття, ми спостерігаємо невпинне злиття освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Однією з актуальних проблем у наукових колах залишається використання мережі Інтернет на всіх етапах навчально-виховного процесу і в управлінській діяльності закладів освіти. На думку Морзе Н. В., вчителю необхідно не лише встигати слідкувати за всім, що відбувається навколо нього, але і серйозно змінити власні підходи до роботи як навчально-методичної, так і науково-інноваційної. Комп’ютерні технології стрімко вриваються в сферу освіти, не питаючи нашого бажання, тому вчитель має приділити час та зусилля для того, щоб навчитися ефективно використовувати увесь потенціал ІКТ, який постійно змінюється [1].

Віртуальні бібліотеки, електронні книги, соціальні мережі, засоби миттєвого

обміну повідомленнями, мобільні телефони та планшетні персональні комп’ютери створюють для сучасного учня нове інформаційне середовище, у якому він має вміти орієнтуватися і використовувати його не лише для розваг, а для ефективного навчання. Саме тому школяреві нині потрібно надати не лише  знання, а й навчити здійснювати пошук, збирати й опрацьовувати навчальну і наукову літературу, взаємодіяти між собою і в колективі тощо [2].

Мережа Інтернет та Web-ресурси є широким полем діяльності як для вчителя, так і для учнів. За результатами опитування учнів Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ,   найбільше часу вони витрачають  для листування у пошті, у соціальних мережах та для пошуку навчальних матеріалів у Google.

Разом з тим, на сьогодні існує значна кількість безкоштовних Web-ресурсів, використання яких може підсилити активність та зацікавленість учнів, поліпшити ефективність роботи на уроках.

Одним із шляхів реалізації творчих задумів вчителя є розробка авторських дидактичних засобів. Під інструментальними засобами створення дидактичних електронних ресурсів розумію такі програмні системи, що призначені для розв’язання комплексу задач, пов‘язаних зі створенням електронних ресурсів навчального призначення.

Одними із розповсюджених інструментальних засобів  є програми створення презентацій, для створення яких користуюся різними програмними продуктами, які розрізняються набором образотворчих інструментів та анімаційних ефектів – PowerPoint , Freelance Graphics, Corel Presentations, Macromedia Action! та ін.

Для створення і редагування графічних двовимірних зображень призначені графічні редактори. Серед редакторів є професійні пакети, орієнтовані на створення та редагування векторних або растрових графічних зображень, наприклад, Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT, Adobe Illustrator та інші; та програми для редагування фотознімків та малюнків, які не потребують професійних знань. Крім того, редагувати фотографії можна за допомогою on-line редакторів, які розміщені в Інтернеті і не потребують завантаження, установки, але надають широкий інструментарій для швидкої обробки знімків. Зокрема, редактори Pho.to (http://pho.to), SmilartFan Studio (http://FanStudio.ru), MyPictureResize.com (http://mypictureresize.com), Pixenate (http://pixenate.com) та інші надають можливість редагувати зображення власноруч або автоматично, пропонують шаблони оформлення знімків, інструменти для додавання тексту тощо.

Для наочного подання інформації зручним є використання тривимірних моделей об‘єктів. Одним із сучасних середовищ створення тривимірних моделей є Google SketchUp, яке надає інтуїтивно зрозумілі інструменти для розробки авторських моделей. Істотною перевагою зазначеного середовища є наявність потужної бази готових моделей, які доступні у мережі Інтернет і можуть бути використані у будь-який момент. Крім того, середовище забезпечено покроковою інтерактивною довідкою, яка  допоможе у самостійному опануванні середовищем.

Середовища, які призначені для створення авторських електронних ресурсів навчального призначення і містять значний набір шаблонів та заготовок, пов‘язаних із шкільним матеріалом, часто називають конструкторами. У практичній діяльності вчителя корисними можуть бути конструктори:

– конструктор інтерактивних карт;  дидактичних ігор (Zondle);

-конструктор інтерактивних вправ (Learningapps.org, Classtools.net JeopardyLabs, WordLearner);  дидактичних ігор (Studystack);окремих типів завдань з шкільних дисциплін (MatchMania, Математичний конструктор) та ін.

Для реалізації потреб у створенні систем перевірки знань користуюся широким спектром конструкторів – On-line TestPad (http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaking.aspx), Майстер-Тест (http://master-test.net/uk), QREATURE (http://www.qreature.ru), x-TLS (http://xtls.org.ua/) та багатьох інших.

У 2006 – 2007 рр. з’явилися Інтерактивні он-лайн дошки або стіни і на даний час продовжують набувати популярності у педагогів.

На сьогодні у мережі Інтернет для створення онлайн дошок існують такі ресурси: Glogste (http://edu.glogster.com/), Dabbleboard (http://dabbleboard.com/), WikiWall (http://wikiwall.ru/), Twiddla (http://www.twiddla.com/), Scribblar (http://www.scribblar.com/), Padlet (http://ru.padlet.com/).

Серед наведених прикладів найбільш простим у використанні, на мою думку, є сервіс Padlet – це інструмент зі створення віртуальних дошок для сумісної роботи. На дошці можна розміщувати текст, графічні зображення, мультимедійні файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Сервіс повністю безкоштовний, не обмежує користувача в кількості створюваних сторінок і підтримує кирилицю .

Для того, щоб скористатися можливостями сервісу необхідно:

1. Завантажити сайт http://ru.padlet.com/ та зареєструватися на ньому, що у подальшому дозволить редагувати створені дошки. 

 2. Оформити та наповнити даними дошку. Для додавання на стіну інформації необхідно двічі клацнути на вільному місці дошки, після чого з’явиться фрейм, у який ви зможете додати посилання, знімок з веб-камери або файл з комп’ютера. Ширина фрейму регулюється мишкою.

3. Організувати сумісний доступ користувачів до дошки. Кожна дошка має свою унікальну адресу, яку можна повідомити іншим користувачам з метою спільного наповнення та редагування.

Соціальний сервіс Padlet можна застосовувати для „мозкового штурму”, для узагальнення та систематизації знань; як площадку для розміщення навчальної інформації; для розміщення завдань на пошук інформації; для спільного виконання домашнього завдання; як місце для збирання ідей для проектів та їх обговорення.

Можна зробити висновок, що Padlet – це зручний, легкий у роботі сервіс, призначений для збереження, організації та спільної роботи з різним контентом у визначеному віртуальному просторі. Застосування якого у навчальній діяльності, на нашу думку, сприятиме формуванню таких навичок сучасного фахівця, як критичне мислення, творче вирішення завдань, конструктивне спілкування й обговорення, співпраця [3]. Приклад розробленого та впровадженого практичного заняття можна переглянути за адресою:https://padlet.com/gryaznova2709/7tifrl03olcj

Отже, у практиці навчання школярів на даний час великого значення набувають авторські дидактичні засоби, створені для потреб конкретного уроку з урахуванням особливостей контингенту школярів . Наведений огляд локальних і on-line середовищ демонструє широкі можливості вчителя щодо самостійного створення дидактичних ресурсів – інтегрованих середовищ, знакових моделей дійсності, електронних тренажерів, систем автоматизованої перевірки рівня навчальних досягнень школярів.

Література

  1. Гончаренко Л. М., Костенко О. І. Використання ІКТ для підвищення якості навчання [Електронний ресурс] / Л.Гончаренко, О.Костенко. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/.
  2. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль восвітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва. – Режим доступу:http://ru.osvita.ua/school/method/technol/6804/.
  3. Зубахіна Є.М. Застосування соціального сервісу Рadlet  у навчально-виховному процесі http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1175

Comments

  1. Погоджуюся, що сервіс Padlet – це зручний, легкий у роботі сервіс. Застосування  його у навчальній діяльності сприяє формуванню таких навичок, як критичне мислення, творче вирішення завдань, конструктивне спілкування й обговорення, співпраця. Дякую за статтю.

  2. Наталія Олександрівна, погоджуюсь із вами, що Padlet гарний сервіс, на який можна розміщувати різноманітні об'єкти: тексти, відео, дидактичні ігри, створенні в різних середовищах, які ви вказали. Середовище створення тривимірних моделей Google SketchUp є для мене новим. Скористаюся. Дякую за цікаву та змістовну статтю. Творчих Вам успіхів. 

Comments are closed