РОБОТА НАДІЯ АНАТОЛІЄВНА | ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УРОКУ

Робота Надія Анатолієвна
Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області
Вчитель біології

  У даній статті подано коротку характеристику продуктивного навчання. Висвітлено, яким має бути продуктивний урок та «продуктивний вчитель».

ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УРОКУ

                                                                 Розумове виховання відбувається  в процесі набування наукових знань,                                                                      але не зводиться до нагромадження певного їх обсягу. В.О.Сухомлинський

Ефективний урок, на мою думку, має на меті не просто дати учневі певний обсяг інформації, а розвивати вміння і навички працювати з нею (у процесі переробки, усвідомлення, застосування на практиці). Тобто головне на уроці створення ситуацій, де учні максимально наближені до реального життя, коли матеріал не повідомляється вчителем, а знання здобуваються в процесі певних практичних прийомів.

ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УРОКУ

Адже експериментально встановлено, що в пам’яті людини залишається до 90 % інформації, яку вона здобуває сама, до 50% того, що вона бачить, і лише 5% того, що чує(рис.1).

Перед сучасним педагогом має бути поставлена задача, а саме: навчити учнів вчитися. Мало просто знати матеріал, потрібно вміти оперувати власними знаннями. Просте переказування параграфа навряд чи свідчить про рівень сформованості  вмінь і навичок в учня.

 Метою сучасної світи є формування життєвих компетентностей в учнів. До методів, які сприяють компетентному особистісно – орієнтованому навчанню, учений А.В.Хутірський відносить метод продуктивного навчання.

Продуктивне навчання – це процес створення учнем і вчителем певного продукту, процес набуття життєвих компетентностей, які забезпечують самовизначення та особистісний розвиток.

До технік і прийомів продуктивного навчання можна віднести:

 • прийоми: «Склади завдання», «Кубик Блума», «Відстрочена відгадка», «Постав питання» .
 • техніки інтерактивного навчання (прийоми «Інсерт», «Сінквейн», «Реклама», «Вчимося разом», «Фішбоун», «Товсте і тонке питання», «Мозковий штурм»).

Про деякі з них докладніше:

 • Прийом «Товсте і тонке запитання»

Тонке питання припускає однозначну коротку відповідь.

Товсте питання припускає відповідь розгорнуту.

Після вивчення теми учням пропонується сформулювати по три «тонких» і три «товстих» запитання, пов'язаних з пройденим матеріалом. Потім вони опитують один одного.

Наприклад, урок біології 6 клас:

Тонке питання: «енергетична» станція клітини …мітохондрії.

Товсте питання: Охарактеризуйте будову і функції мітохондрій.

 • Прийом «Синквейн»
Цей вірш з п’яти рядків, в якому автор висловлює своє ставлення до проблеми.
Наприклад, синквейн на тему «Клітина»:
Клітина,
Маленька, цілісна,
Росте, живиться, ділиться,
Всі організми обєднує,
Частинка.
 • Прийом «Фішбоун» (риб’ячий скелет)

Голова – питання теми, верхні    кісточки – основні поняття теми, нижні кісточки — суть поняття, хвіст – відповідь на запитання. Записи повинні бути короткими, являти собою ключові слова чи фрази, що відображають суть (рис. 2).

ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ

Яким же має бути «продуктивний» вчитель? «Продуктивний » вчитель – це, перш за все, вчитель – фасилітатор. Фасилітатором називають  викладача, вчителя, тренера, основне завдання якого полягає в стимулюванні та направленні процесу самостійного пошуку інформації та спільної діяльності учнів.

Що ж таке продуктивний урок? Урок складається із семи обов’язкових елементів. З них 5 елементів різноманітної практики, 2 елементи стосуються пояснення, роз’яснення, інструктажу. Останні на продуктивному уроці займають максимум 15 хвилин навчального часу, а не менш як 30 хвилин уроку відводяться на різні види практичної діяльності. Витримується «золоте» співвідношення пояснення та практики — 20 : 80. Мета кожного продуктивного уроку — сформувати вміння, використовуючи набуті знання.

Але в гонитві за впровадженням сучасних форм і методів навчання, варто не забувати про доцільність їх використання, а не діяти за принципом: чим більше, тим краще. Адже лише за  вдалого поєднання різних форм роботи, де враховується специфіка класу, вікові особливості, потреби учнів і, навіть, час і місце в даному уроці, ми можемо досягти продуктивності у навчанні.

Використані джерела

 1. Садкіна В. I. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.— X., 2009.— 88 с.— (Серія «Золота педагогічна колекція»)
 2. Спільна дія / І. П. Підласий. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. —

224 с. — (Серія «Адміністратору школи»).

 1. http://uspih.iteach.com.ua/for-facilitators/
 2. http://yuriv.at.ua/_ld/0/13___.pdf
 3. http://allref.com.ua/uk/skachaty/produktivnoe_obuchenie?page=1

Comments

 1. Продуктивність уроку – досить актуальне питання, про яке не варто забувати проводячи заняття. Адже потрібно працювати з визначеною метою на якісний результат. На мою думку, стаття містить цікаві та корисні методи, які можна взяти "на замітку" для себе, так як вони урізноманітнять роботу на уроці та будуть цікавими для учнів. Дякую за статтю! Успіхів у роботі!

 2. Дійсно, сучасна освіта повинна бути спрямована на практичну значимість отриманих знань. Успіху в роботі!

Comments are closed