ЖУКОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | МОЖЛИВОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ MICROSOFT POWERPOINT НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

Жукова Оксана Володимирівна
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
учитель хімії та основ здоров’я

Анотація

Часто презентацію використовують як відео супровід  доповіді окремої людини. З появою сенсорних екранів,  мультимедійних дошок, прийому багатомишшя  можливості ММ презентації розширилися.  Використання тригерів та анімації робить презентацію  інтерактивною, «живою», а урок динамічним, цікавим.

МОЖЛИВОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ MICROSOFT  POWERPOINT
НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

ХХІ ст. – це століття ІКТ технологій. Smart – технології, дистанційне навчання, хмарні технології, використання сервісів Веб 2.0  набувають сьогодні мега популярності та стрімко впроваджуються в освіті.  Яким повинен бути вчитель ХХІ ст.? "Технології ніколи не замінять учителя. Але вчитель,  який ефективно застосовує технології для розвитку своїх учнів, замінить того, хто ними не володіє",  – зазначив Шеріл Нуссбаум-Біч.  Сьогодні вже очевидно, що педагог, який вдало впроваджує інформаційні технології, на своїх уроках користується мультимедійною технікою, ресурсами Інтернет, має ряд переваг перед тими вчителями, які в своєму арсеналі мають лише крейду.

Серед мультимедійних засобів навчання  важливе місце посідають мультимедійні презентації.  ІКТ супровід можна підготувати для будь-якого типу  та для будь-якого етапу уроку. Продумана, підготовлена та  осмислена презентація допоможе вчителю підвищити результативність уроку, зробити його більш емоційно наповненим, цікавим, змістовним.  Мультимедійний супровід значно полегшує роботу вчителя на уроці, економить час  та   сприяє створенню динамічної інтерактивної взаємодії всіх учасників навчального процесу.

Мультимедійні засоби навчання дають нові можливості  для розвитку здібностей, активно включають учнів у навчальний процес, підвищують зацікавленість, сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, підвищують інформаційну культуру школяра.

Мета використання слайдів презентації може бути різна:

 • унаочнення навчального матеріалу;
 •  створення інтерактивних вправ, ігор, кросвордів тощо.

Сьогодні більшість вчителів використовують  презентацію для унаочнення навчального матеріалу.  Новий навчальний матеріал, який подається чітко та логічно, легше сприймається учнями, що, в свою чергу, активізує пізнавальну діяльність дітей. Російський педагог К.Д.Ушинський зазначав, що діти мислять “формами,  звуками, фарбами, відчуттями ”. [1] Тому навчальний матеріал бажано максимально унаочнити. Краще запам’ятовується та інформація, яку учень не тільки почув, а й побачив. Наочні методи навчання допомагають  подавати інформацію з опорою на  малюнки, діаграми, графіки, схеми, таблиці та відео сюжети. Фахівці стверджують, що, завдяки поєднанню наочних методів навчання з мультимедійним супроводом занять, вчитель економить до 30% навчального часу, ніж при роботі у класної дошки.

Методика використання наочних методів навчання може бути різна:

 1. Доповнення розповіді вчителя ілюстраціями, малюнками, діаграмами дає змогу зробити пояснення навчального матеріалу більш доступним і зрозумілим.
 2.  Використання готових схем або створення нових. Вчитель може запропонувати  учням  самостійно заповнювати таблиці, використовуючи текст підручника,   слухаючи  розповідь учителя чи  застосовуючи власний досвід, який формується  на уроках хімії, фізики, біології, географії тощо. Або проаналізувати інформаційну схему, запропоновану  вчителем, та знайти  розв’язок поставленої проблеми. Такий підхід дає змогу спрямувати  діяльність учнів на пошук та встановлення логічних ланцюжків, виробляє уміння виділяти головне, віднаходити закономірності, співставляти, аналізувати, робити висновки.  
 3. Відтворення хімічних процесів за допомогою анімації. В школах, як правило, відсутній необхідний набір таблиць, схем, репродукцій, ілюстрацій, тому дуже зручно  демонструвати наочний матеріал за допомогою мультимедійної техніки.  Мультимедійні засоби дають можливість відтворити хімічні процеси, про які на уроках можна говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення. Завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є не тільки можливість їх змінювати, а й повертатися до попереднього моменту, повторювати певний епізод, якщо виникла у цьому потреба.
 4. Демонстрація відео дослідів. Звичайно живий експеримент замінити неможливо. Але іноді, немає можливості провести дослід самостійно із-за відсутності реактивів, обладнання чи шкідливості даного експерименту. Тоді на допомогу приходить віртуальна лабораторія. Відео досліди можна використати як  для пояснення нового матеріалу так і для постановки проблемних запитань.

 

Під час активізації пізнавальної діяльності учнів та узагальнення і систематизації знань учнів  можна використовувати інтерактивні вправи створені  на слайдах  Microsoft PowerPoint за допомогою тригерів.

Тригер — це ніщо інше, як елемент на слайді PowerPoint (малюнок, фігура, кнопка, навіть абзац або текстова рамка), який, якщо його клацнути, запускає певну дію. Дією може бути відтворення звуку, відео або анімації, наприклад, поява на слайді раніше прихованого тексту. [2]

 1. За допомогою  тригерів у PowerPoint  можна створювати тестові завдання різного типу (Малюнок 1 та 2):

zukova-1

***

zukova-2

 • завдання з однією правильною відповіддю;
 • завдання з кількома вірними відповідями;
 • завдання на встановлення відповідності;
 • завдання на встановлення послідовності;
 • завдання з відкритою відповіддю.

Тестові завдання  в першу чергу спрямовані на те, щоб виявити досягнення і вади учнів  у навчальному  процесі.  За допомогою тестових завдань можна  встановити зворотній зв’язок між  учителем і учнем, змусити учнів старанно готуватися до уроку. Систематичне тренування учнів у розв’язанні тестових завдань сприяє підвищенню мотивації навчання, покращує рівень успішності, стимулює самостійність школярів, підвищує інтерес  до вивчення  предмету.

 1. У презентаціях Power Point можна створювати «живі» кросворди. Клавіатура розміщується на екрані. Вона є активною і реагує на дотик та мишку (Малюнок 3)

У презентаціях Power Point можна створювати «живі» кросворди

Саме завдяки тригерам даний кросворд зручно використовувати під час фронтальної роботи з класом. Вчителю легко перевірити рівень засвоєння учнями  термінів, понять.

 1. Ігрові вправи (Малюнок 4, 5)

zukova-4

***

зазначав В.О. Сухомлинський

Одним із способів активізації пізнавальної діяльності учнів є створення  на уроках ігрових ситуацій. «Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку учнів» зазначав В.О. Сухомлинський. [3, 95]  Дидактичні ігри використовую переважно на уроках узагальнення знань, їх закріплення чи  вироблення практичних умінь і навичок. Ігрові ситуації  допомагають підвищити  емоційне сприйняття учнів, дозволяють уникнути перенавантаження, збуджують  думку дітей  та стимулюють їх творчу ініціативу. Особливо цікава проходять навчальні ігри з використанням сенсорної інтерактивної дошки або екрану та бездротових мишок. Для створення ігрових вправ ми використовуємо тригери та анімацію.

Сучасний учитель – це творча особистість, той, хто шукає,  освоює щось нове.   Це той кому небайдужий рівень своєї професійної компетентності, кого турбує, наскільки він, педагог сучасної школи, відповідає вимогам ХХІ століття. Шановні вчителі, крокуймо в ногу з часом, будьмо професійно компетентними, бо саме від нас залежить майбутнє наших дітей, майбутнє держави. Зрозуміло,  що ми не можемо все осягнути, але  постійно нагадуйте собі та учням  слова  Г.Маррі «Той,  що прагне, зробить більше, ніж той, хто може!»

Бібліографія

 1. Педагогічна система Костянтина Дмитровича Ушинського – Режим доступу:  http://studentam.net.ua/content/view/2263/85/
 2. Робота з тригерами в MS  PowerPoint . – Режим доступу:  http://many-mouse.blogspot.com/p/blog-page_4.html
 3.  Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти томах. – К.: Рад. школа, 1977. – Т.3. – С. 95–98, С. 176–185.

Comments

 1. Шановна Оксано Володимирівно! Мультимедійні презентації  чудові. Була присутня на Вашому майстер-класі і мені дуже сподобалося! Професійна майстерність завжди є плодом досить тривалої практичної праці вчителя.Дякую.

 2. Кажуть : "Посередній  учитель розповідає,хороший учитель пояснює,кращий учитель демонструє,великий учитель надихає". Ваша  стаття дійсно надихає на творчу роботу. Щиро вдячна за корисну і змістовну інформацію. Захоплююсь  Вами та вашим вмінням організовувати навчально-виховний процес з використанням різних технологій

 3. Оксано Володимирівна, погоджуюсь, що презентації сьогодні на уроці переважають. Матеріал дуже цікавий і змістовний. Ви – справжній учитель, бо не тільки викладаєте, а ще й навчаєте інших, любите свій предмет і намагаєтеся збагатити його новими відкриттями і технологіями. Успіхів Вам і творчих здобутків. 

Comments are closed