СІКАЧ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | МАТЕМАТИКА У ВИРІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сікач Ірина Олександрівна
Комунальний заклад «Бобринецька загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів №4» Бобринецької міської ради Кіровоградської області
вчитель математики

МАТЕМАТИКА У ВИРІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. Сікач І.О. Сучасний інструментарій вчителя математики. В статті розглянуто сучасні інструменти навчання математиці на основі задач шкільного курсу математики та програмних засобів математичного та навчального характеру.

Ще до нашої ери, відомий римський філософ Сенека сказав: «Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися». Дійсно, сучасний потік життя вимагає від вчителя постійного вивчення та освоєння нових комп'ютерних технологій.
При підготовці до уроків, я ставлю перед собою проблему не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.
При розв’язанні цих завдань допомагає комп’ютер. На будь-якому уроці його можна використовувати по-різному, від електронних підручників до створення інтегрованих засобів навчання. В роботі я користуюсь як готовими електронними посібниками, задачниками, тренажерами, системами контролю знань так і сама розробляю різні дидактичні ресурси.
Однією з програм які я часто використовую є програма для створення презентацій Power-Point, вибір саме даної програми був зумовлений рядом факторів:
– широка розповсюдженість пакету Microsoft Office;
– наявність умінь та навичок роботи з даним пакетом;
– можливість інтеграції подання різних форм інформації.
Але на жаль даної програми не завжди достатньо для викладення навчального матеріалу, організації тренажу, перевірки засвоєння учнями вмінь і знань. Тому часто на уроках використовую таке програмне забезпечення як GeoGebra, GRAN1, GRAN-2D, Mathkit, Mapl, Жива математика.
Програма GeoGedra є хорошим помічником у викладенні для 5 класу теми: “Геометричні фігури і величини ”, для 6 класу при знаходженні найменшого спільного кратного та найбільшого спільного дільника та при викладенні теми: “Координатна площина. Приклади графіків залежності між величинами. ”.  У сьомому класі невід’ємною ця програма стає при розв’язанні задач з тем “Функція” та “Лінійні рівняння та їх системи”, та в курсі геометрії при розв’язанні задач на геометричні побудови. В курсі алгебри для 8 та 9 класу при розв’язанні систем нерівностей та розв’язанні квадратних рівнянь та побудови квадратичної функції.
Для розв'язання задач на побудову, знаходження розв’язків лінійних рівнянь, розв'язування систем нерівностей у курсі алгебри 8-9 класу використовую програму GRAN1.
За допомогою програм GRAN-2D та Mathkit геометричні задачі з 5 по 9 класи на знаходження площі, побудови фігур та розв'язування задач з початкових відомостей із стереометрії.
Програму Mapl переважно використовую при розв’язках задач 6 класу та задач з курсу алгебри 7,8,9 класів з тем: “Найменше спільне кратне. Найбільший спільний дільник ”, “ Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор.” “Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.”, “Функції”, “Лінійні рівняння та їх системи.” “Раціональні вирази”, Квадратні корені та рівняння”, “Нерівності” та “Квадратична функція”.
Але на уроках моїми помічниками є не тільки вище названі програми. У створенні неймовірних презентацій допомагає такий інтернет інструмент як Prezi та PowToon. Prezi відмінне рішення для візуалізації інформації як для особистого використання, так і для використання в навчальних цілях. Програма PowToon дуже цікава у роботі, за допомогою неї можна створити не просту презентацію, а відео-ролик , який потім можна переглянути за допомогою сайту YouTube. Тому неодмінним помічником у проведенні цікавих уроків є і сайт YouTube, на ньому також представлено безліч гарних матеріалів для уроків математики. Учням також до вподоби хмари слів, які я складаю за допомогою он-лайн програми Wordle. Ще одним сучасним і корисним робочим інструментом  є блог. Блог – це веб-сайт, основний вміст якого – регулярно додаються записи, що містять текст, зображення або мультимедіа (презентації, фільми та ін.) Ведучи блог можна постійно підтримувати зв'язок як з учнем так і з батьками.
На жаль, вище вказані програми вимагають добре оснащеного матеріально-технічною базою класу з підключенням до мережі інтернет. Але матеріально-технічна база нашої школи не дозволяє використовувати дані програми так часто якби хотілось.

Сучасний урок – твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня.
На мою думку сучасне вивчення математики повинно спиратися на використання інформаційних технологій та спеціалізованих програмних засобів, тому потрібно постійно підвищувати кваліфікацію вчителя математики. Також потрібно щоб матеріально-технічна база школи була на належному рівні.

Використані джерела

  1. Красовицький М., Белкіна О., Сучасні уроки (інноваційні технології: тренінги, інтерактивні форми навчання, критичне мислення)//Завуч. -2002
  2. Ракута В.М. Система динамічної математики GeoGebra як інноваційний засіб для вивчення математики / В.М.Ракута// Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012.
  3. Семеніхіна О.В. Комп’ютерні інструменти програм динамічної математики та методичні проблеми їх використання / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014.

Comments

  1. Дякую, успіхів вам у роботі та покращення матеріально-технічної бази кабінету.

Comments are closed