МАКАРЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Макаренко Ірина Анатоліївна
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
вчитель хімії та біології

У статті йдеться про сучасні інформаційні технології , які слід застосовувати використовуються на уроках хімії та  ефективність застосування комп’ютерних мереж і он-лайнових засобів.

                                       «Людина надає кібернетичним машинам
здатності творити істворює цим собі могутнього помічника»  
Норберт Вінер

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Нині навчання в школі постійно змінюється. Поява ІКТ в житті вчителів і учнів задиктовує свої способи викладання і навчання. Активні методи навчання з їх використанням  все більше витісняють традиційні. Також на сьогодні актуальна проблема навчання учнів навичкам компетентного застосування комп'ютера, що дуже затребуване на ринку праці. Адже,  ми готуємо дітей до майбутнього життя, а значить і до вибору професії. Не всі стануть біологами або хіміками, а знання комп’ютерних технологій необхідно всім.

У час інформаційних технологій перед учителем постає чимало питань: як зацікавить учнів предметом, як ефективно використати велику кількість додаткової інформації.

   Учитель перестає бути носієм об’єктивного знання. Для вчителів, які прагнуть розпочати роботу по-новому, виникає потреба в оновленні науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.[1,36]

    З метою формувань в учнів компетентностей ХХІ століття слід скористатися допомогою соціальних сервісів Web 2.0, де учні зможуть самостійно наповнювати контент до уроку. Це сприятиме зацікавленню учнів.

           Padlet – мережевий сервіс для створення електронної стіни. Сервіс, який дає можливість працювати дистанційно. Даний ресурс повністю безкоштовний та працює на всіх пристроях –  мобільних, планшетах, нетбуках і не має яких-небудь обмежень на кількість створюваних сторінок, його доцільно використовувати при створюванні проектів. Так вивчаючи тему «Вода», учням можна запропонувати створити проект «Дослідження фізичних та хімічних властивостей води».  таким чином через сервіс Padlet учні шукають додаткову інформацію у вигляді фото, відео-, різноманітні файли ,  можуть дискутувати , робити помітки й прикріплювати їх на стіну. Така робота може проводитися із домашнього комп’ютера. [4]

Використання сервісу Рadlet зробить навчальний процесі інтерактивним, а виконання домашнього завдання цікавим. Крім того, учні, в разі потреби, завжди зможуть звернутися до знайденого матеріалу,  переглянути інформацію, підготовлену вчителем, якщо заняття довелося пропустити, впевнитися в тому, що власноруч створений на уроці продукт діє і може стати у пригоді іншим учням.

       Вивчаючи курс органічної хімії для учнів постає велика проблема в умінні створювати ізомери, розглядати їх просторову будову, прогнозувати на основі будови фізичні та хімічні властивості.  Тому слід застосовувати програму MolView , яка дозволяє створювати 3D молекули органічних речовин.[5]

 Для розгляду уже готових 3D молекул, освітніх відео та завдань можна використовувати підручник Mozaik, який представлений програмою Mozaik education. Основною перевагою такого ресурсу є те, що він має російськомовний інтерфейс, поряд з тим , що майже всі ресурси англомовні, а це потребує затрати часу й елементарних знань англійської мови.[3]

Комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію вивчення хімії, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання   і т.д. Введення профільного навчання диктує перехід на варіативні освітні програми, індивідуалізацію і диференціацію освіти. У зв'язку з цим викладання хімії в класах різного профілю розрізняється не тільки по глибині викладу, але і вимагає використання новітніх технологій навчання.[2,18]

Комп’ютер не замінює вчителя, а є лише засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником. І при цьому якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на активізацію пізнавальної діяльності, як засвідчує практика, істотно зростає.

       Головне слід пам’ятати, що навчання для учнів має бути цікавим, а технології прості.

Учні з високим рівнем пізнавальної активності, використовуючи Інтернет, отримують розширений доступ до інформації, що  їх цікавить, вони самостійно розшукують повідомлення про проведення конкурсів, олімпіад, конференцій, тестування і т.д.  А для педагога мережа Інтернету є фундаментом до саморозвитку та зростання значущості професійної компетентності.

                                                       Бібліографія

1. Винокурова Т. К.: ІКТ на уроках хімії, 2011-С.35-40

2.Тасенко О. В. Використання комп’ютерів у викладанні хімії та біології / О. В. Тасенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2007. — № 1. — С. 16-18.

3.http://www.mozaweb.com/ru/index.php
4.http://padlet.com.webstatsdomain.org/
5.http://molview.org/

 

Comments

  1. Хочеться подякувати за цікавий та змістовний матеріал, що наведений в даній статті. Проблема, яка обговорюється в статті, є безумовно актуальною. Адже використання сучасних інформаційних технології, в тому числі і на уроках хімії, значно підвищує якість навчальних досягнень учнів, а також посилює їх інтерес до навчання.

  2. Сучасно. Актуально. Використання описаних технологій змінює підхід до викладання і сприйняття уроків хімії. Дякую за статю.

Comments are closed