СКОРОХОД ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

Скороход Тетяна Юріївна
Помічнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області
вчитель фізики

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

Методологічна переорієнтація процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості учня, формування його практичних компетентностей залежить як від рівня сформованості навичок розумової праці та практичних навичок, так і від рівня навчальних можливостей, сформованості мотивів навчальної діяльності. Оновлене освітнє середовище окрім новітніх  та інноваційних форм та методів організації навчання передбачає використання інформаційних технологій. Саме тому я використовую комп’ютерні технології для візуалізації процесів та явищ природи, моделювання.

Фізика – наука експериментальна. Тому основне методологічне завдання – формування практичних умінь, що сприяють розумовому розвитку, актуалізації діяльнісногопідходу у навчанні. Виконання лабораторних робіт, фронтальних експериментів, експериментальних завдань – невід’ємний елемент сучасної методики викладання фізики, – доповнюється мультимедійним супроводом.В системі моєї діяльності – проблемний фізичний експеримент, коли учні аналізують побачене, подають ідеї причини та наслідків побачених явищ. Досить часто експериментальні завдання є домашніми, як і домашнє завдання «виготовлення фізичного приладу». Опис моделей пристроїв та їх зображень діти знаходять в Інтернеті, здійснюється самостійних пошук.При цьому одночасно знаходять декілька варіантів і обирають найбільш оптимальний для себе. Все це забезпечує формування експериментальних вмінь та навичок учнів.

Вважаю актуальною проблему інформатизації навчального процесу. Серед існуючих комп’ютерних засобів навчання впроваджую: презентації, електронні енциклопедії, програми-тренажери, системи віртуального практикуму, програмні системи контролю знань, електронні підручники. Все це дає можливість реалізувати:

  1. підвищення мотивації навчальної діяльності за рахунок мультимедійних технологій: анімаційного та звукового супроводу, гіперпосилань і т.д;
  2. забезпечення поліваріативності,  різнорівневості діагностичних завдань;
  3. здійснення дистанційного навчання завдяки мобільності комплексів;
  4. використання одночасного матеріалу різних рівностей складності;
  5. здійснення змістовної процесуальної керуючої та діагностичної функцій.[3]

Використання електронно-обчислювальної техніки на практиці в навчальному курсі фізики, який містить значну кількість творчих, дослідницьких, експериментальних та лабораторно-практичних робіт, зумовило окрему специфіку підходу до психолого-педагогічних проблем експлуатації сучасних засобів навчання.

Електронна техніка є засобом пізнання в учбовому процесі, на початку може сприйматись як «чорний ящик» з певними функціональними властивостями, але враховуючи допитливість та значний інтерес молоді до всього нового, стимулюється пізнавальна діяльність, після чого, з часом в учнів виникає потреба свідомо освоїти в першу чергу основи її експлуатації, елементарні технічні особливості, а потім і розібратись з принципами роботи. Навіть невстигаючий учень проявляє інтерес до предмету, якщо йому вдається що-небудь «відкрити». Таким чином, засвоєння інформації відбувається не за її пасивним надходженням, а через те, що виникла об’єктивна потреба в тих чи інших конкретних знаннях. Все це викликає підвищений інтерес до об’єкту пізнання, готовність наполегливо працювати, долати труднощі, перешкоди, які зустрічаються в процесі навчання.

Мультимедійні засоби можуть використовуватися практично на всіх етапах уроку:

а) під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;

б) у поясненні нового матеріалу як ілюстративний матеріал;

в) під час закріплення та узагальнення знань;

г) для контролю знань.

Перед вчителем стоїть проблема розширення кількості прийомів та підходів щодо викладення того чи іншого навчального матеріалу. Підвищення ефективності навчального процесу, як показує наш досвід, можна досягнути на основі впровадження елементів і засобів навчання, які викликають інтерес учнів та активізують їх навчальну діяльність.

Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Саме тому, на мою думку, наочне подання інформації має велике значення під час усіх етапів уроку.

Використані джерела

  1. Буртовий С.В. Вплив сучасних засобів  Internet-комунікацій на формування освітнього середовища. / Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища  навчально-дослідниццької діяльності дітей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 квітня 2012р.  – Кіровоград: «ПОЛІІМЕД-Сервіс», 2012. –  С.30-32.
  2. Сучасні шкільні технології. Ч.І./ Упоряд.І.Рожнятовська,В.Зоц. – К.: Ред.загальнопед.газ., 2004. – 112 с. – (бібліотека „Шкільного світу)
  3. Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект/ Посібник для вчителів і студентів.- К., 2005. – 220с.

Comments

Comments are closed