БУЗЬКО ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА | ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Бузько Вікторія Леонідівна
«Навчально-виховне об'єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
вчитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, магістр педагогічної освіти, викладач фізики, кандидат педагогічних наук

Стаття присвячена обґрунтуванню можливості вивчення окремих тем шкільного курсу фізики та астрономії з впровадженням дистанційних курсів. У статті наводяться приклади дистанційних курсів з фізики для учнів 7,8 та 9-х класів. У роботі показано приклад реалізації дистанційного навчання учнів 11-го класу астрономії через персональний сайт вчителя, зокрема, показана можливість організації групової роботи учнів за допомогою віртуальних дошок.

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційні курси, віртуальна дошка, навчання фізики, групова робота

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Актуальним напрямків реформування освіти є системна інтеграція інформаційних технологій в освітній процес загальноосвітньої школи. На сучасному етапі навчання фізики в загальноосвітній школі поряд із традиційним очним навчанням досить актуальним є запровадження дистанційної освіти у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання. Традиційні форми навчання виявляються недостатніми для вирішення поставлених завдань. У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку нових технологій і форм навчання, до яких можна віднести змішане навчання (blended learning).

У зарубіжній практиці виділяють шість моделей змішаного навчання [12]: «Face-to-Face Driver», «Rotation», «Flex», «Online Lab», «Self-blend», «Online Driver».

На нашу думку, у процесі навчання фізики та астрономії найбільш оптимальним є моделі, які реалізують поєднання традиційного і дистанційного навчання: перевернутий клас (Flipped Classroom), зміна робочих зон (Station rotation), автономна група (Lab Rotation), тому що такі моделі змішаного навчання як-от: «Self-blend», «Online Driver» і «Flex» реалізуються, в основному, за рахунок дистанційного навчання, тому їх використання для реалізації навчального процесу з фізики у загальноосвітніх закладах обмежено.

На нашу думку, у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі найбільш вдалим й оптимальним є запровадження змішаного навчання, тобто поєднання традиційної класно-урочної системи навчання з елементами дистанційного навчання [2].

Якісний дистанційний навчальний процес обов'язково передбачає спілкування – асинхронне (пошта, форум) і синхронне (чат, скайп).

Запровадження дистанційних курсів, на нашу думку, доцільно вважати дієвим інструментом, якщо учитель систематично використовує дану форму діяльності у своїй роботі, дотримуючись принципу наступності.

Наведемо приклади впровадження дистанційних курсів у процесі навчання фізики та астрономії (рис. 1). У 7-му класі нами запропоновано курс «Фізика, 7: Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання» [6], у межах якого проведено проект «Вчені Кіровоградщини в галузі фізики і техніки» [9]. У 8-му класі розроблено курс «Теплові явища» [5], у рамках якого розроблено веб-квест «Терморегуляція в живій природі» [8] та проект «Наноматеріали: сучасність і майбутнє» [7] та дистанційний курс «Електричні явища. Електричний струм 1» [3]. У 9-му класі розроблено курс «Магнітне поле, 9 клас» [4].

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Для учнів 11-го класу розроблено сайт «Астрономія» [1]. Зазначений сайт запропоновано для дистанційного навчання учнів в рамках чинної програми. Він містить теоретичний блок, практичний блок (який складається з тестів та інтерактивних вправ), корисні посилання, матеріал для допитливих, сторінка «Учнівські презентації» виступає «майданчиком» для публічних доповідей учнів, сторінка «Інтерактивна дошка» призначена для групової роботи учнів та розміщення інтерактивних плакатів з окремих тем.

Застосування віртуальних дошок під час створення дистанційних курсів дозволяє створювати завдання для групової роботи учнів, надавати їм інтерактивно допомогу. Прикладом такої дошки є онлайн-дошка Scribblar (рис. 2) [11].

Сервіс Popplet дозволяє спільно редагувати розміщений на дошках мультимедійний контент. Готову роботу можна зберегти на комп’ютері у форматі графічного файлу або PDF-документа. Є можливість вбудовувати створені дошки в сайти, блоги (рис. 3) [10].

Виходячи із одержаних результатів, можна зробити такі висновки. Впровадження дистанційних курсів є потужним інструментарієм у роботі сучасного вчителя. При використанні змішаного навчання виключається можливість втрати інформації учнями, завдяки дистанційному курсу завжди є можливість повернутися до вивченого матеріалу. Під час такого навчання передбачається самостійне вивчення теоретичного матеріалу, що вивільняє час для активного практичного опрацювання конкретних умінь у процесі традиційних уроків, також таке навчання передбачає різні форми організації занять – консультації через веб-камери, електронною поштою та інше.

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ

БУЗЬКО ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА

Список використаних джерел

 1. Бузько В. Л. Астрономія 11 клас [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/astronomia11buzko/ – Дата звернення 16.109.2016.
 2. Бузько В. Л. Змішане навчання у процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі як засіб формування пізнавального інтересу учнів [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько // Нові інформаційні технології в освіті для всіх «ITEA-2015»,Десята Міжнародна конференція, 27 листопада 2015 р., ч.1. – с. 44-50. – Режим доступу: https://issuu.com/iteaconf/docs/1_itea_2014_ua.
 3. Бузько В. Л. Дистанційний навчальний курс «Електричні явища. Електричний струм 1» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/dk8kl1buzko/ – Дата звернення 16.10.2016.
 4. Бузько В. Л. Дистанційний курс «Магнітне поле, 9 клас» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/magnetikfield9buzko/ – Дата звернення 16.10.2016.
 5. Бузько В. Л. Дистанційний курс «Теплові явища, 8 клас» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/dk8klbuzko/home/ – Дата звернення 16.10.2016.
 6. Бузько В. Л. Дистанційний навчальний курс «Фізика, 7: Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання»» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/phisics7part1buzkov/  – Дата звернення 16.10.2016.
 7. Бузько В. Л. Навчальний проект «Наноматеріали: сучасність і майбутнє», 8 клас [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/npnanodk8kbuzko/ – Дата звернення 16.10.2016.
 8. Веб-квест «Терморегуляція в живій природі» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/vebkvesttermoregulacia/ – Дата звернення 16.10.2016.
 9. Вчені Кіровоградщини в галузі фізики і техніки (керівник проекту Бузько В. Л.)Режим доступу: https://sites.google.com/site/vcenikirovogradsini/ – Дата звернення 16.10.2016.
 10. Комета Чурюмова-Герасименко [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://goo.gl/Ya7W9f – Дата звернення 16.10.2016.
 11. Планети-гіганти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://scribblar.com/2v7p13qp/ – Дата звернення 16.10.2016.
 12. Staker, H & Horn, M. B. Classifying K-12 Blended Learning. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blendedlearning.pdf.
 13. Дистанційні курси як інструментарій сучасного вчителя. [Електронний ресурс] / SpiderScribe.net Mind Map. – Режим доступу: https://www.spiderscribe.net/app/?b379024ae5030aaa45fe830eb924e0bd – Дата звернення 16.10.2016.

Comments

 1. Дуже корисга річ під час канікул. Канікули дані дітям не для того, щоб відпочити від навчання, а від приміщення. А вчитися потрібно постійно.

Comments are closed