КАЛАШНИК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | БЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ

Калашник Олена Анатоліївна
Добровеличківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради
вчитель математики

У статті висвітлюються можливості використання блогу як засобу організації активного навчання.

БЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ

Комп’ютери та інформаційно-комунікаційні технології проникли в усі сфери життя сучасної людини як засіб спілкування між державами, компаніями, організаціями, нова форма торгівлі, потужний засіб навчання та ін.

Персональний комп’ютер став нашим супутником і удома. Без нього не обходяться і діти: 68% підлітків вважають комп’ютер робочим інструментом, 44% використовують його для розваг, 23% – як засіб спілкування з друзями, 16% – як можливість «відключитись» від дійсності.

Вчитель, який хоче, щоб його не тільки слухали і чули (розуміли), повинен вести навчання через знайому його учням середу, в даному випадку віртуальну. Блог – цю проблему успішно вирішує.

Блог (англ. Blog, від «web log», «мережевий журнал або щоденник подій») – це веб-сайт, основний вміст якого – записи, що регулярно додаються та містять текст, зображення або мультимедіа (презентації, фільми та ін.)

У сучасному світі блоги активно створюються і використовуються для спілкування та взаємодії представниками різних соціальних груп і професій. Сьогодні освітній блог може стати робочим інструментом вчителя, тому надає унікальну можливість для спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та їх батьків.

Для вчителя блог – це можливість використовувати засоби мультимедіа в освітньому процесі, створювати матеріали для самостійної роботи учнів, працювати з електронними зошитами, ділитися важливою інформацією з батьками та учнями, проводити оn-line тестування з подальшою швидкою обробкою результатів, організовувати колективну роботу вихованців, узагальнювати і систематизувати власний досвід, брати участь в інтернет-проектах та ін.

Для учнів блог – це зразки виконання творчих завдань, участь у конкурсах, проектах, олімпіадах, додавання заміток, фотографій, творчих робіт, засіб зв'язку та спілкування з однокласниками з метою обговорення спільних справ, самоосвіта та ін.

Блоги можуть бути використані в навчальному процесі як джерело  інформації, що попередньо опублікована викладачем; для організації дискусій (семінарів) за темами навчальної програми; для організації дистанційного навчання; для контролю на основі публікацій, обговорення контрольних робіт і завдань.

Інформаційний простір безмежний. Вчитель повинен учнів спрямувати, яким шляхом піти, щоб дитина не “блукала”, а чітко “йшла” у пошуку необхідної інформації. Це можна забезпечити, даючи конкретні адреси сайтів, на яких викладена потрібна інформація, а також завдання.

У блозі розміщуються матеріали уроку (назва, презентаційний матеріал вивчення, завдання, тести). Учні можуть з ним ознайомитись для попередньої підготовки до уроку, для повторення матеріалу, під час підготовки до перевірочної роботи і т.ін.

Блог використовують для розповсюдження навчальних матеріалів або посилань на них. Ці матеріали стають доступними для учнів, як в школі, так і вдома.

Відкритість навчального процесу забезпечує висвітлення на блозі вимог до навчальних досягнень учнів, календарно-тематичного планування та орієнтовних завдань самостійних, контрольних робіт.

Важливу навчальну, розвивальну та виховну функцію відіграє створення учнями тематичних блогів або розміщення своїх робіт на блозі вчителя. Педагогічний потенціал учнівських матеріалів криється в тому, що учні у процесі отримання й осмислення знань, їх трансформації та подальшої публікації своїх дописів навчаються конструювати знання.

Для учнів подібний допис – це матеріал для подальших роздумів і аналізу, який дає змогу їм ще раз звернутися до своїх робіт і переосмислити їх, а отже, збагатити свій власний досвід. Крім того, це важливе розуміння колективної діяльності, рівних прав як учасників навчально-виховного процесу та спільної відповідальності.

Організація вчителем он-лайн обговорення теми або проблеми дозволяє учням стати активними учасниками справжньої дискусії.

Використання блогу в якості середовища мережевого спілкування для навчання дозволяє:

  • побудувати освітній маршрут для учнів,
  • формувати їх інформаційну культуру завдяки створенню посилань на потрібні сайти,
  • організувати навчально-інформаційний простір вчителя і школярів, мати активний зворотний зв’язок,
  • надає учням можливості для обміну інформацією для самостійної роботи та взаємонавчання,
  • обговорення поточних проблем і організаційних моментів,
  • здобувати навички культури спілкування та безпечної поведінки у мережі

За допомогою освітнього блогу школярі здобувають не лише предметні знання, але й розвивають вміння працювати із сучасними технічними засобами. Блог допомагає індивідуалізувати процес навчання, сприяє здійсненню творчого підходу учнів до виконання завдань, формуванню соціальних і комунікативних компетенцій.

Однак, необхідно враховувати й таке:

– Інтернет не може повністю замінити класичну форму навчання і живе спілкування вчителя і учня;

– використання Інтернет-ресурсів не завжди технічно можливо (швидкість  та доступ до Інтернету)

– ефективність використання Інтернету залежить від грамотного підбору матеріалу і компетенції вчителя в даній сфері.

Блог – це не просто «модна забава», а сучасний і корисний робочий інструмент в процесі взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Робота з блогом дуже цікава, пізнавальна і результативна. Освоїти сервіси і створити освітній блог може будь-який вчитель, якому небайдужі проблеми освіти, який хоче спілкуватися і будувати освітній процес по-новому.

Використані джерела

  1. Блог як засіб взаємодії вчителя та учня. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/presentation/d/133zfbBnRYcjMU1DDlj8MHtyv5z1OxKUq9CaL6HTgAY4/edit#slide=id.p28
  2. Блог як взаємодія вчителя, учнів, батьків.  –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://svitmathem.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html

Comments

  1. Цілком з Вами згодна, пані Олено, що блог – це не просто «модна забава», а сучасний і корисний робочий інструмент в процесі взаємодії вчителів, учнів та й батьків. Інформацією, розміщеною на блогах, користуються і учні при підготовці до уроків та виховних заходів, і батьки для співпраці з учителем. Також, це дуже зручне сховище матеріалів, які можна легко віднайти в будь-який час.

Comments are closed