БОНДАРЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Бондаренко Ірина Володимирівна
Добровеличківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія»
вчитель математики і фізики

У статті розглянуто можливості використання програми MS Power Point, а також середовища SMART Notebook для створення інтерактивних презентацій  на уроки фізики.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

В роки розвитку комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій першочерговою проблемою у галузі освіти є проблема застарілої матеріально-технічної бази. Реформа освіти, яка пов’язана із створенням опорних шкіл, насамперед має на меті вирішити саме цю проблему. Адже кожна опорна школа буде забезпечена комп’ютерами нового покоління, сучасним мультимедійним обладнанням, швидкісним Інтернетом, обладнанням для кабінетів фізики, хімії, біології. Це забезпечить рівний доступ всіх дітей, незалежно від місцевості де вони проживають, до якісної освіти.

Забезпечення шкіл мультимедійним обладнанням вимагає від вчителя ґрунтовних знань не лише свого предмету. Згідно з думкою, Мирошниченко В.О., для практичного використання мультимедійних засобів у навчанні педагогам повинні бути властиві загальні педагогічні уміння; навички володіння мультимедійними засобами й технологіями, засобами інформаційних і телекомунікаційних технологій; знання, уміння і навички застосування технологій мультимедіа в процесі навчання; досвід використання мультимедійних технологій та позитивне ставлення до цього виду діяльності [3, с. 268].

Поняття «мультимедійна технологія» у навчанні нерозривно пов’язана з поняттям «презентація». Термін презентація походить від англійського “presentation” – показ. Зазвичай презентація є слайд-фільмом із рекламно-інформаційним змістом, орієнтованим на певну категорію глядачів. Презентації застосовують з метою супроводження експонатів торгово-економічної діяльності демонстраційним матеріалом, з повчальною методою, без них не обходиться захист курсових, дипломних, наукових та творчих робіт [2, с. 5].

Презентації можна поділити на декілька видів:

–  із сценарієм – традиційна презентація із слайдами, доповнена засобами показу кольорової графіки й анімації з виведенням відеоматеріалу на великий екран або монітор. У таких презентаціях зазвичай використовується анімаційний текст, діаграми, графіки, таблиці для кращого запам’ятовування інформації. Такий вид презентації супроводжується  розповіддю вчителя.

– інтерактивна – це діалог користувача з комп’ютером. Користувач приймає рішення, який матеріал для нього важливий, і здійснює вибір на екрані потрібного об’єкта за допомогою миші або натисненням на клавіші.

– автоматична – це закінчений інфор­маційний продукт. При підготовці до ЗНО такого типу навчальні файли у вигляді відеолекцій учні можуть знайти у відеохостингу YouTube,  у мережі Інтернет.

Вже нікого не здивуєш уроком чи виховним заходом, який супроводжується презентацією.  На мою думку, активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів за допомогою звичайної презентації чи  уривками з відеофайлу вже не достатньо, адже лише  активні методи навчання на уроках фізики спонукають учнів до активної розумової і практичної діяльності в процесі оволодіння навчальним матеріалом. І цього результату можна досягти, якщо створювати  інтерактивні презентації, чи вносити інтерактивні елементи у вже створені навчальні матеріали до уроків.

До розповсюджених доступних інструментаріїв створення інтерактивних презентацій можна віднести програму MS Power Point, а також програмний продукт SMART Notebook (програмне забезпечення інтерактивних дощок SMART Board).

Програма Power Point  входить до пакету програм Microsoft Office. Створити інтерактивну презентацію в цій програмі можна за рахунок спливаючих вікон, спливаючих зображень чи тексту, в якому може міститися довідкова інформація, інструкції, додаткові завдання, задачі тощо. Спливаючі елементи презентації Power Point головним чином реалізуються через використання гіперпосилань. У цій програмі також є можливість використання спеціальний елементів тригерів – це малюнок, фігура, кнопка, який, якщо його клацнути, запускає певну дію (відтворення звуку, відео або анімації, чи, наприклад, поява на слайді раніше прихованого тексту) [4].

Найпопулярнішою програмою для створення і проведення уроків з використанням інтерактивних дощок SMART Board – програмне середовище SMART Notebook.

   Програмне середовище SMART Notebook дозволяє створювати як нові інтерактивні анімовані уроки, так і об’єднувати навчальні  матеріали, які   раніше були створені у таких програмах як Word, Excel, Power Point тощо.

Стандартне вікно цієї програми має вигляд послідовності сторінок (слайдів), скомпонованих із тексту, стандартних графічних об’єктів, фотографій, малюнків, зображень вікон файлів додатків, сумісних зі SMART Board. Будь-яке зображення, що відтворюється на інтерактивній дошці, можна записати у SMART Notebook як нову сторінку разом з нотатками, зробленими маркером, пером чи іншим способом. При цьому можна додавати стільки сторінок, скільки треба для розміщення потрібної інформації. Цю можливість можна використати на етапі перевірки домашнього завдання або повторення раніше вивченого матеріалу.

 Крім того, кожен вчитель, який працює з інтерактивними дошками SMART Board, має можливість користуватися навчальним контентом створеним у більш ніж 50 країнах світу. Тому вчителі, які лише починають роботу з цим програмним забезпеченням безкоштовно мають змогу ознайомитися з прикладами інтерактивних уроків[1].

Однією з важливих можливостей програми Smart Board є можливість здійснювати повний відеозапис усього процесу роботи з інформацією на дошці і зберігати її в пам’яті комп’ютера. Ці відеозаписи можуть бути використані для повторення навчального матеріалу або дистанційного навчання учнів.

Але не лише  у програмах MS Power Point і  SMART Notebook можуть бути створені інтерактивні елементи. Для створення або наповнення інтерактивної презентації вчитель може використовувати такі сервіси як  LearningApps.org, сервіси для створення інфографіки, скайбінгу. Проблема їх використання в тому, що лише частину можливостей цих веб-ресурсів може бути доступна у вільному доступі. Наприклад, програма для створення скрайбінгу PowToon має обмеження в тривалості демонстраційного ролику, шаблонах дизайну, вставці відео файлів тощо.

Використання інтерактивних презентацій на уроках фізики дає можливість учителю підвищити рівень пізнавальної активності учнів, залучити їх до свідомого отримання знань в процесі навчання, підвищує рівень ефективності сприйняття і запам'ятовування навчального матеріалу, а також може забезпечити режим дистанційного навчання учнів. А для створення цих презентацій можна використовувати програми MS Power Point,  SMART Notebook та інші веб-ресурси для створення інтерактивних елементів для презентацій.

 

Література:

  1. SMART Exchange – Україна [Електронний ресурс]. Доступ: http://exchange.smarttech.com
  2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Методи обробки даних” для студентів зварювальних спеціальностей денної форми навчання /укладачі: І.Є.Лопаткін, О.І.Василенко. К: НТУУ “КПІ”, 2012. – 11с. [Електронний ресурс]. Доступ: http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/mod_srs.pdf
  3. Мирошниченко В.О. Сутність та структура мультимедійної компетентності педагога / В.О. Мирошниченко // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. Матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 11-13 вересня 2014 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса: Грінь Д.С., 2014. – 505с. – С.268-276.
  4. Створення в PowerPoint інтерактивного показу слайдів за допомогою тригерів. [Електронний ресурс]. Доступ: http://office.microsoft.com/uk-ua/powerpoint-help/HA001087300.aspx
  5. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Програмне середовище SMART Notebook як найпопулярніша мультимедійна програма [Електронний ресурс]. Доступ: http://datso.at.ua/publ/smart_notebook/smart_notebook/teoretichna_chastina_programne_seredovishhe_smart_notebook_jak_najpopuljarnisha_multimedijna_programa/10-1-0-35

 

 

Comments

  1. Фізика – доволі складний для сприймання предмет і для ефективного засвоєння навчального матеріалу сучасним учням використання комп'ютерних технологій вкрай необхідне. А, якщо врахувати, що програмне середовище SMART Notebook містить величезну колекцію відеокліпів, які можна використати на будь-якому етапі уроку, то це дуже зручний навчальний засіб.

    Дуже цікавий та актуальний матеріал. Дякую. 

Comments are closed