ЗНО НА 200 БАЛІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО РЕЗУЛЬТАТУ

NedlinskayaЗНО НА 200 БАЛІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Валентина Недлінська

У статті йдеться про новітні методи у підготовці учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

         Підвищення професійної компетентності педагога та удосконалення його майстерності особливого значення набуває в умовах розвитку сучасної системи освіти. Діяльність творчо працюючого вчителя є запорукою ефективного упровадження нових стандартів освіти загалом та інноваційних освітніх технологій зокрема. Нормативною базою кожного педагога сьогодні мають бути Закон «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»[1].                                                                                                                                   

           Сучасна система освіти вимагає від учителів-філологів використання новітніх технологій для підвищення якості навчання та підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до європейських стандартів.

           За 40 років педагогічної діяльності переконалася, що справжній учитель вчиться все життя. Думаю, найважливішим є пошук технологій, спрямованих на формування  в учнів умінь і навичок, їх застосування у практичних ситуаціях. Помилковою є думка, що готувати учнів до ЗНО потрібно з 10-11 класів. Для досягнення високих результатів, потрібно працювати з 5-го класу. Із власного досвіду роботи знаю, як важко виділити час на уроці для роботи над завданнями ЗНО, коли є конкретна тема. Тому без застосування електронних освітніх ресурсів не обійтися. Так, удосконаленню контролю та корекції знань сприяє тестова форма роботи. Розроблені варіанти завдань згідно тем розміщую на освітньому ресурсі «Майстер-Тест». Учні мають можливість виконувати їх на уроках та самостійно вдома.

          Одним із найскладніших видів роботи у тесті ЗНО з української мови та літератури є творче завдання, у якому потрібно не тільки висловити власну позицію щодо конкретної проблеми, сформулювати два-три аргументи, підкріпити прикладами, зробити висновки, а й викласти свої думки логічно, у чіткій послідовності.

     На даному етапі роботи вважаю доцільним використання мультимедійних технологій, зокрема презентацій. Спочатку знайомлю старшокласників із алгоритмом висловлення, вивчаємо необхідні слова та вирази, характерні для кожного етапу. Наголошую на логічному зв'язку всіх елементів структури: аргументи доводять тезу; приклади, які демонструються на інтерактивній дошці, підтверджують правильність аргументів із яких логічно випливає    висновок.

     Беру одну тему, наприклад, «Краще обирати фах престижний чи за покликанням?», проектую на дошку і пропоную школярам, поділеним на групи, написати тільки певну частину висловлення (тезу, аргументи, приклади, висновок). Такі завдання даю до того часу, доки не переконаюся, що учні засвоїли процес написання. Наступний етап: діти пишуть висловлення повністю, теми – різні. Практикую зачитування і обговорення найцікавіших робіт у класі.

     Не менш важливим при написанні висловлення є мовне оформлення. Перевіряючи творчі роботи ЗНО, помітила, що школярі допускають досить багато лексичних помилок. Щоб навчити дітей бачити їх, проектую тексти висловлювань на інтерактивну дошку, пропонуючи попрацювати коректорами. Звичайно, не всі помилки вони бачать, але щоразу помічають більше, а це – крок до успішного написання.

      Не обійтися під час підготовчої роботи і без словників. Тому заохочую учнів до активного користування електронними та онлайн-версіями словників, наприклад, на сервісі «Словники України».

     Отже, майстерне застосування електронних освітніх ресурсів – умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти. Усе залежить від бажання  педагога, його творчої ініціативи, форм і методів роботи.

 

                                                         Література

1.Козлова, Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій – активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови і літератури [Електронний ресурс] / Л. Козлова. – Режим доступу: http://ludmila1900.blogspot.com/p/blog-page_1.html                                                          

2.Орлова, О. Компетентнісне навчання за допомогою ІКТ на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] / О. Орлова. – Режим доступу:
http://5fan.ru/wievjob.php?id=53382 http://5fan.ru/wievjob.php?id=53382          

3.Панченков, А. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2015 року / А. Панченков / / Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 8-13.

 

 

 

                                          

Comments

  1. Дякую за статтю. Це питання, справді, є актуальним. Сучасні освітні ресурси – це реальна допомога у підготовці до ЗНО. 

Залишити відповідь