ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ.

DusmuradovaЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ.

Дусмурадова Людмила

В роботі піднімається питання застосування електронних освітніх ресурсів у навчанні математики.

Інтернет все більше входить в наше життя. В епоху суспільства інформаційних технологій держава зацікавлена в тому, щоб його громадяни були здатні грамотно працювати з інформацією, самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов життя.

 

У наш час вчитель повинен не тільки навчити  школяра вчитися, але і виховати особистість, орієнтовану на саморозвиток. Успішно вчитися і вчити в сучасній школі допомагають електронні освітні ресурси та освітні Інтернет -ресурси.

Електронні освітні ресурси дозволяють вирішити завдання:

— індивідуалізації та диференціації навчання;

— стимулювання різноманітної творчої діяльності учнів;

— виховання навичок самоконтролю, звички до рефлексії;

— зміни ролі учня в навчальному процесі від пасивного спостерігача до активного дослідника.

Найбільш ефективні електронні освітні ресурси — мультимедіа ресурси. У них навчальні об’єкти представлені безліччю різних способів: за допомогою тексту, графіки, фото, відео, звуку та анімації. Таким чином, використовується всі види сприйняття; отже, закладається основа мислення і практичної діяльності дитини. Інтерактивні засоби навчання надають унікальну можливість для самостійної творчої і дослідницької діяльності учнів. Учні дійсно отримують можливість самостійно вчитися. Можна самостійно провести лабораторну або практичну роботу з математики і тут же перевірити свої знання. Мультимедіа ресурси не замінюють вчителі та підручники математики, але в той же час створюють принципово нові можливості для засвоєння матеріалу.

Використання електронних освітніх ресурсів значно полегшує і скорочує час підготовки вчителя до уроку. Більше того, дає можливість «конструювати» шкільні уроки й інші навчальні заняття, визначаючи оптимальний зміст, форми і методики навчання; сприяє організації навчального процесу не тільки в традиційно-урочної, але і в проектній, дистанційній формах навчання. Це особливо важливо для навчання обдарованих дітей, дітей з обмеженими фізичними можливостями, дітей, що пропустили велику кількість занять через хворобу. Електронні освітні ресурси дозволяють реалізовувати принципи диференційованого і індивідуального підходи до навчання, і тим самим розвитку особистості в процесі своєї діяльності, орієнтувати  розвиток дослідницьких умінь учнів, які навчаються, ефективно впливає підвищення рівня успішності оволодіння математикою. Проекти, виконані з допомогою Електронних освітніх  ресурсів, допомагають урізноманітнити заняття, проведені по навчальним посібникам, і навіть реалізують комплексний підхід у навчанні й значно підвищують мотивацію до вивчення математики. Реалізація проектів із допомогою програм Microsoft PowerPoint,Publisher дозволяє урізноманітнити роботу, зробити заняття динамічнішими.

Проектна діяльність учнів взагалі без освітніх технологій неможлива. Як відомо, вміння здійснювати діяльність із виконання навчального проекту є інтегрованим умінням, які мають у собі:

– аналіз особистого досвіду;

– формулювання цілі й завдань;

– планування діяльності;

– пошук інформації, її аналіз політики та перетворення;

– застосування наявних знань практично, до виконання конкретних завдань;

– вміння здійснювати самоаналіз і рефлексію;

– підготовку презентації результатів своєї діяльності.

У своїй роботі використовую:

www.ege.edu.ru можна дізнатися специфікації ознайомлювальних варіантів ЄДІ з усіх предметів.

www.school-collection.edu.ru допомагають зробити навчальний процес у школі цікавим і ефективним.

karusel.desc.ru можна пограти в Інтернет-карусель – командні змагання в режимі on-line для всіх бажаючих школярів з математики, інформатики.

Крім цього ми з учнями старших класів школи створюємо власні комп’ютерні презентації до уроків у програмі PowerPoint і як результат проектної діяльності – навчально-методичні комплекти з використанням програм Microsoft Office Publisher, PowerPoint, Word, Excel).

Учнів цікавить сам творчий процес та його результат. Особливо надихають їх можливості редактора PowerPoint. Учні відмовляються від «мертвих» слайдів, де немає анімації, так як вони нічим не відрізняються від підручників. Анімація, звук допомагають зробити роботу видовищною, а тему уроку простої і доступної для розуміння. Ламаються уявлення про те, що математика – нудна, «суха» наука.

Комп’ютерна  творчість допомагає розвинути творчі здібності учнів у процесі виконання самостійних творчих завдань, розвинути навички використання інформаційних технологій і різних джерел інформації для вирішення пізнавальних задач, розвинути вміння вести індивідуальну роботу, вміння самостійного пошуку розв’язання нової задачі, допомагає формувати інтерес до математики. Результати використання освітніх електронних ресурсів у нашій школі: для учнів – це мотивація до навчання  і істотне розширення можливостей самостійної роботи, можливість участі в різних конкурсах; для вчителя – значне полегшення і скорочення часу підготовки до уроку, збільшення часу спілкування з учнями. Інтерактивні засоби навчання надають унікальну можливість для самостійної творчої і дослідницької діяльності учнів. Учні дійсно отримують можливість самостійно вчитися. Можуть самостійно провести практичну роботу з математики і тут же перевірити свої знання.

Інтерактивні засоби навчання відіграють велику роль в освітньому процесі. Вони розвивають активно – діяльнісні форми навчання; сприяють усвідомленню учнями процесу навчання; розвивають пізнавальну активність учнів; сприяють досягненню найвищого можливого результату в загальному розвитку всіх учнів, в тому числі найсильніших і найслабкіших; дозволяють провести рефлексію знань.

 

 

Comments

 1. Погоджуюсь з Людмилою Григорівною, що електроні освітні ресурси сприяють усвідомленню учнями процесу навчання; розвивають пізнавальну активність учнів; сприяють досягненню найвищого можливого результату в загальному розвитку всіх учнів, в тому числі найсильніших і найслабкіших; дозволяють провести рефлексію знань. Дякую за змістовну статтю.

 2. Спасибі за цікаву статтю, згідний з автором, що застосування електронних освітніх ресурсів надають можливість для самостійної,творчої і дослідницької діяльності учнів. 

 3.     Електронні освітні ресурси потребують від учасників навчально-виховного процесу додаткових знань умінь і навичок, займають тривалий проміжок часу, але допомагають зробити навчання цікавим, продуктивним, результативним. Людмила Григорівна вміло оновлює підходи до навчання. Оволодіння новими освітніми продуктами допомогає розвиватися і не зупинятися на досягнутому. Так тримати!

 4. Людмила Григорівна чітко відмітила те, що електронні освітні ресурси стали незамінними для всіх учасників навчального процесу: для вчителя – помічниками в підготовці до уроків, а для учнів – новим, цікавим та захоплюючим способом отримання знань. З чим я повністю згідна.

  Дякую, за пізнавальну статтю. Бажаю успішного і результативного застосуваннч електронних освітніх ресурсів. Успіху Вам!!! 
   

 5. Підтримую думку Людмили Григорівни, що комп’ютерна  творчість допомагає розвинути творчі здібності учнів у процесі роботи на уроці та позаурочний час при виконанні самостійних творчих завдань,

   

 6. Я підтримую думку Людмили Григорівни, що електроні освітні ресурси стали незамінними для всіх учасників навчального процесу: для вчителя – помічниками в підготовці до уроків, а для учнів – новим, цікавим та захоплюючим способом отримання знань.
  Бажаю Вам Людмило Григорівно продовжувати досягати вершин і не зупинятися. Так тримати!!!

 7. Погоджуюся із Людмилою Григорівною, що якщо не використовувати у соїй діяльності електронні освітні ресурси, то урок буде сухим і нудним.Я рада,що мої колеги презентують свої напрацювання!

 8. Повністю погоджуюсь з тим, що використання електронних освітніх ресурсів значно полегшує і скорочує час підготовки вчителя до уроку. Більше того, дає можливість «конструювати» шкільні уроки й інші навчальні заняття, визначаючи оптимальний зміст, форми і методики навчання; сприяє організації навчального процесу не тільки в традиційно-урочної, але і в проектній, дистанційній формах навчання.

Залишити відповідь