ЗАСТОСУВАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

RetmanЗАСТОСУВАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

          Ретьман Інна

  Не можна уявити собі по-справжньому освіченої, культурної людини, яка не знає основ географії. Географія розширює загальний світогляд людини, виховує його в дусі гуманізму і патріотизму. Вивчення географії прищеплює любов до Батьківщини, до рідних місць, до природи, доброзичливе ставлення до людей, іншим країнам і народам.            

        Одне із завдань шкільної географії на сучасному етапі полягає не тільки в тому, щоб дати учням основні базові поняття, але і навчити грамотно працювати з різноманітними носіями інформації. [3, с. 2].

 

        Сьогодні одним із напрямів модернізації системи географічної освіти є впровадження комп'ютерних технологій та мультимедіа. Це дозволяє активізувати аналітичну діяльність учнів, поглибити демократизацію методики викладання, розкріпачити творчі можливості, стимулювати і розвивати психічні процеси, мислення, сприйняття, пам'ять школярів.

        Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Тому необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

        Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних.

       Специфіка географії як предмета полягає в тому, що вона містить великий обсяг матеріалу. Для того щоб підготувати найбільш повний, цікавий і сучасний урок географії, вчителю необхідно переробити велику кількість різних джерел.                                    

        Застосування електронних освітніх ресурсів, комп'ютера та інтернету дозволяє зменшити кількість використовуваної для підготовки літератури і скоротити час пошуку потрібної інформації. Із застосуванням електронних освітніх ресурсів на уроках можна розширити кругозір учнів і підвищити їх інтерес до предмету. Учні на таких уроках працюють активніше: самостійно аналізують, порівнюють, описують, виконують практичні роботи.

       Під цифровим освітнім ресурсом розуміють навчальну, методичну, довідкову, організаційну та іншу інформацію, необхідну для ефективної організації освітнього процесу, представлену в цифровому вигляді.

       Виділяють такі види програм:

      1.Навчальні програми орієнтовані переважно на засвоєння нових знань.

2. Програми-тренажери призначені для формування і закріплення умінь і навичок, а також для самопідготовки учнів.

3. Контролюючі програми – призначені для контролю певного рівня знань і вмінь.

 4. Демонстраційні програми – призначені для наочної демонстрації навчального матеріалу описового характеру, різноманітних наочних посібників (картини, фотографії, відеофрагменти).

5. Інформаційно-довідкові програми – призначені для виведення необхідної інформації.

6. Мультимедійні підручники – комплексні програми, що поєднують в собі більшість елементів перерахованих видів програм. [2, с.13 ].

       На уроках географії використовуються цифрові освітні ресурси та електронні навчальні видання. До них відносять наступні:

1. Електронні уроки.

2. Програми тестування.

3. Картографічні ресурси.

4. Енциклопедичні ресурси, довідкові видання.

5. Конструктори уроків.

       Створювані сьогодні електронні посібники з географії (насамперед підручники) мають подібну структуру, що включає безпосередньо навчальний текст з ілюстраціями, відео-фрагменти, звуковий супровід (дикторський текст, музичне оформлення), анімацію, контрольні питання, тести і т. д.

       В проведенні уроків мною використовуються мультимедіа матеріал, тексти підручника, словники, тести комп'ютерних версій підручників за 6 – 10 класи . Фізична географія України 8 клас, Економічна і соціальна географія України 9 клас, Географія материків і океанів 7 кл.

      Всі навчальні матеріали схвалені МОН і розроблені у відповідності з Державним стандартом освіти України.

      Будь-який диск в якості носія інформації володіє рядом переваг.

• компактність самого носія при наявності значних обсягів наявної на ньому інформації;

• доступність його використання як вчителем, так і учнем;

• систематизація навчального матеріалу;

• раціональна структура посібника;

• наочність;

• науковість;

• зручність у використанні (при наявності технічної бази).

      Використання електронних освітніх ресурсів на уроках географії має ряд переваг:

• Підвищення мотивації навчання, посилення інтересу учнів до уроків.

• Можливість багатосторонньої і комплексної перевірки знань учнів.

• Можливість вийти за межі вузьких інформаційних рамок стандартної програми за рахунок додаткової географічної, економічної, геополітичної, соціальної та іншої інформації, статистичних даних, текстів описового характеру, цікавих фактів, фотоальбоми, великого картографічного матеріалу.

        Залежно від цілей і завдань уроку інформаційні технології застосовую на уроці  при вивченні нового матеріалу, узагальнення і систематизації завдань, творчих завдань, при контролі знань та вмінь.

        При вивченні нового матеріалу використовую демонстративну програму, яка в доступній, яскравій, наочній формі представляє учням теоретичний матеріал.

       Освітні програми мають у своєму складі відеофрагменти, які дозволяють продемонструвати на уроці відеосюжет, який представляє досліджуване явище з коментарем диктора.

        На уроці закріплення використовую програму –тести, кросворди, практичні завдання, індивідуальні завдання. Вони дозволяють здійснити контроль над засвоєнням вивченого матеріалу. Важливою умовою використання на уроці є паралельне використання карт в атласі. Це дозволяє учням переносити знання в нові умови навчання і швидше знаходити відображуваний об'єкт.

        При виборі освітнього ресурсу насамперед необхідно звернути увагу на такі його характеристики, як:

 • інформативність (відповідність змісту програми, навчально-тематичному плануванню, змістом використовуваного учнями підручника; наявність на диску додаткового матеріалу в обсязі, необхідному і достатньому для вирішення поставлених учителем навчальних цілей і завдань тощо);

 • інтерактивність (можливість організації зворотного зв'язку, різноманітних контактів: учитель-учень, учень-учень, вчитель – група учнів, група учнів – група учнів, учень – група учнів);

• зручність використання (зручний і зрозумілий вчителю і учню інтерфейс, меню, посилання, переходи за розділами, навігатор);

• оформлення (загальна естетика, зручність і зорова легкість сприйняття). [1, с. 19].

        У цьому випадку пропоновані електронні ресурси, навчальні посібники, навчальні програми зможуть суттєво підняти планку якості географічної освіти, підсиливши його практичну значимість і навчальну привабливість як для учня, так і для викладача на уроках і в позаурочний час.

 

Джерела використаної інформації:

  1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології   навчання. – К. «Видавництво А. С.К», 2003
  2. 2.Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія. – 2004.
  3. 9. Юхимович О. Використання комп’ютерної техніки під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі. – 2003.

 

Comments

  1. Інно Миколаївно, так дійсно без електронних освітніх ресурсів провести сучасний урок географії дуже складно. Дякую за статтю.

Залишити відповідь