ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

MakarenkoВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Ірина Макаренко

У статті йдеться про особливості застосування віртуальних лабораторій та проаналізовано найбільш вдалі веб-ресурси, які слід застосовувати в навчально-виховному процесі при вивченні природничих дисциплін.

Візуалізація – один з найбільш ефективних прийомів навчання, що допомагає набагато простіше і глибше розібратися в сутності різних явищ, недарма наочні посібники використовувалися ще в глибокій старовині. Особливо корисні візуалізація та моделювання при вивченні динамічних  структур, що змінюються в часі,  об'єктів і явищ, які буває складно зрозуміти, дивлячись на просту статичну картинку в звичайному підручнику. Лабораторні роботи та навчальні експерименти не тільки корисні, але і вельми цікаві при відповідній організації.

Далеко не всі навчальні експерименти можна чи потрібно проводити в «реальному» режимі. Наприклад, при вивченні теми «Біохімія» в 10 класі  біолого-хімічного профіля  є ряд практичних робіт, які можна проводити  лише демонстраційно. Застосовуючи на уроках біології мережу Інтернет, учитель може демонструвати мікросвіт клітини, ріст і розвиток організмів, еволюцію живих систем, розвиток життя на Землі, тобто за короткий час демонструвати процеси, що відбуваються впродовж місяців, років і навіть століть; ознайомлювати з явищами, що мають звукове відображення; проводити практичні та лабораторні роботи [1,c.40].Тому технології комп'ютерного моделювання досить швидко ввійшли в процес навчання й замінили реальний експеремент. Існує цілий ряд програмних пакетів для здійснення віртуальних навчальних експериментів. Такою новинкою є віртуальні онлайнові лабораторії, з  їх допомогою можна проводити комп'ютерні досліди, які неможливо провести в реальному часі, оскільки не має спеціально обладнаних хімічних та біологічних кабінетів. Такі досліди можна проводити в будь-який час, лише необхідно мати доступ до Інтернету.

У розвитку сучасних мережевих проектів такого плану зараз спостерігається кілька тенденцій. Перша – розсіювання по значній кількості ресурсів, але поряд з тим існує безліч сайтів на яких зібрано лабораторії. Друга тенденція – наявність як багатогалузевих проектів, що пропонують лабораторії для різних галузей знань, так і тематичних спеціалізованих проектів. Нарешті, не можна не відзначити, що в онлайні найкраще представлені лабораторії, присвячені природничим наукам. Дійсно фізичні експерименти  можуть бути вельми витратним заходом, а комп'ютерна лабораторія дозволяє зазирнути за лаштунки складних процесів. При викладанні хімії немає потреби в придбанні справжніх реактивів, обладнанні лабораторії, немає побоювання що-небудь зіпсувати в разі помилки, отримати травму при необережному поводженні з реактивами. Дуже корисні віртуальні лабораторні практикуми при вивченні  біології та екології. Як правило, детальне вивчення біологічного об'єкта часто закінчується його загибеллю. Екологічні ж системи великі і складні, так що застосування віртуальних моделей дозволяє спростити їх сприйняття.

Особливо корисним і доступним у використанні є VirtuLab- найбільший в сучасному Інтернеті збірник віртуальних дослідів з різних навчальних дисциплін, який має безкоштовний доступ. Основна одиниця колекції – віртуальний експеримент. З технічної точки зору це інтерактивний ролик, зроблений за допомогою Adobe Flash. Деякі лабораторії виконані в тривимірній графіці. Для роботи з ними знадобиться встановити Adobe Shockwave Player з доповненням Havok Physics Scene. [ 2, c.41]

3D атлас тіла людини – інтерактивний анатомічний атлас, що дозволяє  вивчати анатомію і фізіологію людини в режимі онлайн. 

МанЛаб – це лабораторний комплекс Національного центру "Мала академія наук України". МанЛаб пропонує допомогу в наукових та навчальних дослідженнях учням шкіл України в дистанційному та очному режимі. МанЛаб використовує наукове та навчальне обладнання українських виробників та провідних виробників світу "Phywe", "Furier", "National Instrument", "Celestron" та ін. Маюче дане обладнання , слід лише встановити безкоштовну програму на ПК, яка дозволить працювати з навчальним обладнанням, проводити експерименти  та здійснювати математичне моделювання отриманих результатів. А це особливо корисно й продуктивно в позакласній роботі , при підготовці учнів до олімпіад, турнірів, конкурсів.

Віртуальні лабораторії моделюють реальне лабораторне середовище і процеси. Це є  навчальним середовищем, в якому учні перетворять свої теоретичні знання в практичні шляхом проведення експериментів. Крім того, віртуальне середовище сприяє увазі і мотивації до навчання, підтримує дискусію між учасниками навчального процесу.

                                                       Бібліографія

1.Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. // Все для вчителя. — 1999.– С.34-48.

2. Дорофеев М.В. Информатизация школьного курса химии. Химия [Текст] / М.В. Дорофеев. — ИД «Первое сентября», 2002. — №37.

3.Євтушенко Я. Інтернет- ресурси з хімії//Біологія і хімія в школі №2 2009.-  

С. 15-18.

4. http://www.virtulab.net/

Comments

  1. Безперечно,віртуальні лабораторії важко переоцінити.Адже в умовах високорозвиненого техносуспільства вже відходять в минуле реактиви,штативи та і взагалі звичайні лабораторії.До того ж віртуальна реальність буде захоплювати та мотивувати до навчання учнів набагато краще аніж традиційні лабораторні роботи, при чому не завжди є в наявності якась наочнічть, або певний хімічний реактив, тоді як віртуальна лабораторія має практично необмежені можливості.Без перебільшень хочеться заявити-за віртуальними лабораторіями наше майбутнє!

  2. Цікава і змістовна стаття. Дійсно, використання віртуальних лабораторій, при вивченні природничих дисциплін має неабияке значення.

  3. В сучасному світі все більшого значення набувають сучасні методи та засоби навчання. Тому дана стаття звертає увагу вчителя на доцільність віртуальної лабораторії на уроці.

Залишити відповідь