ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

KirichokВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

Людмила Киричок

Стаття присвячена огляду деяких електронних освітніх ресурсів, які можна використовувати при підготовці до уроків фізики та математики, а також у позакласній роботі з даних навчальних предметів.

Сьогоднішнє світове цивілізоване співтовариство багато в чому базується на інформаційних та телекомунікаційних технологіях. Під впливом процесу інформатизації складається нова структура – інформаційне суспільство. Активне впровадження технологій інформатизації сучасного суспільства не могло не торкнутися й системи освіти.

 

Однією зі складових навчально-виховного процесу,  що має  навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності  учнів  і вважається одним із головних елементів інформаційно-освітнього середовища, є електронні освітні ресурси [1].

Під електронними освітніми ресурсами (ЕОР) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами [1].

У своїй роботі використовую різноманітні ЕОР, залежно від їх функціональних ознак. Так, значне місце у підготовці до уроків займає система динамічної математики GeoGebra, створена Маркусом Хохенвартером і Міжнародною командою програмістів. GeoGebra — це вільний педагогічний програмний продукт, призначений для вивчення і викладання математики в середніх та вищих навчальних закладах, який поєднує динамічну геометрію, алгебру, математичний аналіз і статистику [2]. Даний інформаційний ресурс можна використовувати як в он-лайн режимі, так і офф-лайн, скориставшись бібліотекою комп’ютерних моделей [4]. Моделі також можна переглядати у вигляді окремої веб-сторінки на GeoGebra Tube.

Інтерфейс цього ресурсу англомовний, проте Інститут GeoGebra Чернігів, Україна (разом з Інститутом GeoGebra Харків, Україна)  займається створенням та підтримкою українського  інтерфейсу GeoGebra  та веб-ресурсів, пов'язаних з підтримкою користувачів програми  [3]. У розділі сайту "Публікації" розміщено посилання на статті, присвячені використанню GeoGebra у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Цей ЕОР дає можливість використовувати уже існуючі проекти (переважно на етапі вивчення нового матеріалу та при узагальненні знань) та створювати нові.

Для швидкої перевірки знань, при узагальненні та систематизації, під час проведення позакласних заходів з математики та фізики використовую безкоштовний сервіс LearningApps.org [5], який дозволяє створювати інтерактивні вправи або використовувати вже готові, які можна змінити під власні потреби.

На уроках фізики невід’ємною частиною є наявність віртуальних моделей — Phet– симуляцій [6]. На цьому ЕОР існуючі симуляції об’єднані в категорії по класам і предметам. Їх можна використовувати як при поясненні нового матеріалу, так і у вигляді гри — при узагальненні знань, умінь і навичок учнів.

В даний час, коли відсутніми є підручники для 7 класу, на уроках систематично використовую їх електронний варіант, який відповідає програмі з навчального предмета.

Невід’ємною частиною в роботі вчителя є використання методичних, допоміжних та контролюючих ЕОР. Так, у написанні поурочних планів зареєстрованим користувачам допомагає автоматизована система (в он-лайн режимі), розміщена на сайті Українського проекту «Якість освіти».  Крім цього вона дає змогу відправити запит на методичну розробку конкретної теми, отримати роз’яснення до роботи з конкретним параграфом підручника [7].

Оскільки переважною більшістю ЕОР можна користуватися лише в он-лайн режимі, то їх систематичне використання в навчальному процесі, особливо у сільських школах, не завжди можливе, через відсутність високошвидкісного Інтернету, оснащення кабінетів фізики та математики сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), відповідним апаратним та програмним забезпеченням. Тому на мою думку, кабінети математики та фізики повинні бути забезпечені мультимедійним обладнанням: мультимедійний проектор, комп’ютер, аудіо-обладнання. Бажаним є наявність інтерактивної дошки. Також навчальний заклад повинен мати, як мінімум, один навчальний комп’ютерний комплекс (з розрахунку «один учень — один комп’ютер), який можна використовувати при проведенні різних навчальних дисциплін, крім інформатики.

Не менш важливою та необхідною умовою результативності використання ЕОР при вивченні математики та фізики є якісна підготовка вчителя до створення та використання різноманітних комп’ютерних моделей, чому передує його компетентність в галузі ІКТ.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Положення про електронні освітні ресурси (Додаток до Наказу МОНмолодьспорту України «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» від 01.10.2012 №1060)
 2. Ракута В.М. Бібліотека комп’ютерних моделей, як необхідна складова сучасного навчального середовища. (Library of computer models, as an essential environment.) Наукові записки. — Випуск 98. — Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. — 2011. — ст.246-249.
 3. Веб-сайт центру «Інститут GeoGebra  Чернігів, Україна» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/geogebrachernigiv
 4. Бібліотека комп’ютерних моделей [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/biblkompmodelej
 5. https://learningapps.org [Електронний ресурс]
 6. Віртуальні моделі (Phet– симуляції) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://phet.colorado.edu/uk/simulations/category/physics
 7. Український проект «Якість освіти» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://yakistosviti.com.ua

 

 

Comments

 1. Людмило Миколаївно, рада читати Вашу роботу. Погоджуюсь з Вами, що необхідною умовою результативності використання ЕОР при викладанні є якісна підготовка вчителя. Щоб йти в ногу з часом, учитель повинен постійно займатися самоосвітою. А саме такі заходи, як інтернет конференції, майстер-класи, і т. д., які проводяться у нас в Кіровоградському районі та на базі КОІППО допомагають оволодівати новими знаннями та зробити навчально-виховний процес цікавим і продуктивним. Переконана, ми рухаємося у правильному напрямку.

  1.  Шановна Оксано Михайлівно!

    Приємно було ознайомитись з думкою людини, яка дуже активно впроваджує в навчально-виховний процес ІКТ, ділиться своїми знаннями з колегами, проводячи змістовні майстер-класи. Так тримати!

 2. Людмила Миколаївна! Повністю згоден з Вами, що кабінети повинні бути повністю забеспечені мультимедійним обладнанням, тому що споглядання учнями на великому екрані і придивлятися до монітору комп'ютера, це зовсім різна якість засвоєння навчального матеріалу. Також вдячний Вам за цікаву інформацію, яку я з задоволенням використаю у своїй практиці.

Залишити відповідь