ВИКОРИСТАННЯ КІНОФІЛЬМІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

RoskosВИКОРИСТАННЯ КІНОФІЛЬМІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Тетяна Роскос

Анотація. У статті розглянуто застосування таких електронних засобів навчання, як кінофільми і мультфільми, показано порівняння художніх творів і кінофільмів із застосуванням елементів компаративного аналізу, подано позитивні моменти застосування мультимедійних засобів, з’ясовано позитивні й негативні аспекти застосування кінематографічного супроводу.

Ключові слова: мультимедійні технології, електронні засоби навчання, режисерська позиція, компаративний аналіз, мультимедійний супровід.

 

Сучасний поступ освіти характеризується стрімким процесом розвитку, застосуванням різноманітних видів навчальної діяльності, використанням у навчальному процесі новітніх освітніх технологій. Урок неможливо уявити без використання мультимедійних технологій, а вчителеві все складніше вдосконалювати освітній процес без допомоги комп’ютера. Сучасних учнів якнайкраще характеризує давнє китайське прислів’я: «Почую – забуду, побачу – запам’ятаю, зроблю сам – зрозумію». І саме мультимедійний урок дає можливість не тільки почути, щоб забути, а й побачити, щоб запам’ятати.

Процес навчання потребує від учителя значної підготовки, докладання зусиль, володіння новітніми технологіями навчання. Серед таких технологій є комп’ютерні. За допомогою комп’ютерних технологій можемо «оживити» процес навчання, зробити його більш цікавим і захоплюючим, допомогти дітям самостійно оволодівати знаннями. С. Буртовий зазначає, що «одним із найважливіших етапів інформатизації освіти є використання у навчально-виховному процесі електронних засобів навчання» [1, с. 4].

Г. Скрипка виокремлює такі електронні засоби навчання, як: «імітаційні, моделюючі, контролюючі комп’ютерні програми; бази даних та бази знань; електронні підручники та посібники; електронні словники, публікації у комп’ютерній мережі» [3, с. 51].

Позитивними моментами використання мультимедійних засобів, на переконання С. Вербицької, є такі:

 • «покращення сприйняття предмета, що вивчається; образи без надмірних зусиль запам’ятовуються;
 • мультимедійні засоби дають можливість відтворювати процеси, про які на уроках можна лише говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення;
 • є можливість доповнювати, корегувати, змінювати, повторювати деякі епізоди, завдяки використанню можливостей комп’ютерної техніки;
 • використання мультимедійних засобів сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації» [2, с. 4-5].

У процесі розгляду творів літератури доцільно порівнювати їх із творами інших видів мистецтва, зокрема із мультфільмами і кінофільмами, що допомагає дітям краще запам’ятати твір, порівняти героїв, визначити спільне та відмінне, а також зрозуміти авторську та режисерську позицію щодо зображуваного. Застосування епізодів фільму під час вивчення тих чи інших творів має як позитивні, так і негативні аспекти. До позитивних віднесемо такі:

 • «оживлення» процесу навчання»;
 • спонукання учнів до процесу діяльності;
 • спонукання до творчості, самостійності, розмірковування;
 • виклик бажання створити продукт власної діяльності.

Негативними аспектами застосування відео різного спрямування (кінофільми, мультфільми, ролики) є такі:

 • небезпека того, що твір не буде прочитаний;
 • зниження цікавості до художнього твору;
 • позбавлення учня самостійності, власного творчого пошуку;
 • небажання читати й знаходити деталі художнього твору;
 • приглушення індивідуальності навчання;
 • позбавлення учнів умінь аналізу художнього твору;
 • урок втрачає сенс як урок навчального діалогу;
 • зворотній зв’язок відходить на другий план;
 • рівень участі учнів у діалозі середній.

Тому у процесі вивчення художніх творів доцільно поставити мету, щоб твори були прочитанні, а мультимедійний супровід сприяє підвищенню рівня сприймання інформації.

За програмою 8 класу вивчається твір Гомера «Ілліада». У 2004 році американським режисером В. Петерсеном був знятий фільм «Троя». Критики вважають цей фільм найбільш наближеним до «Ілліади» Гомера, оскільки сюжетна модель, структура та послідовність подій майже збережені. Після перегляду окремих епізодів фільму, а саме: битва біля Трої, смерть Гектора, двобій Паріса з Менелаєм, двобій Гектора з Ахіллом (учитель може запропонувати інші епізоди) учням варто поставити запитання до кожного епізоду окремо.

 1. Битва біля Трої.
 • Що вас найбільше вразило у переглянутому епізоді? (Учні доходять висновку, що саме екранізація дозволила побачити всю велич Трої, могутність воїнів, їхню силу та безстрашність.)
 1. Двобій Паріса з Менелаєм.
 • Переглянувши епізод, висловіть власне ставлення до героїв.
 • Як ви оцінюєте викрадення Парісом Єлени?
 • Кому з героїв ви симпатизуєте? Чому? Думку аргументуйте.
 • Як ви вважаєте, чи впливає особистість актора на наше сприймання образу героя?
 • Гектор порушує правила і не віддає пораненого Паріса, вбиває Менелая. Як ви ставитеся до такого вчинку? Чи гідно це справжнього воїна?
 1. Двобій Гектора з Ахіллом.
 • Чому Гектор, беручи участь не в одному бою, вбивши брата Ахіллеса, страждає?
 • Про що просить Гектор Ахіллеса перед боєм?
 • Як ви оцінюєте ставлення Ахіллеса до мертвого тіла Гектора?
 1. Пріам просить Ахіллеса повернути йому тіло мертвого Гектора.
 • Як розкриваються характери героїв у цій сцені?
 • Чи принижує Пріама те, що він стає на коліна перед ворогом і цілує його руки?
 • Чому Ахіллес все ж таки віддає батькові тіло мертвого сина? Це слабкість чи людяність? Думку аргументуйте.

Така робота викликає цікавість, спонукає до самостійності, пошукової діяльності учнів, допомагає глибше усвідомити сутність віддаленої від нас епохи, зрозуміти погляди двох світів воїнів, позицію авторського та режисерського задуму, розкрити військові традиції того часу, зрозуміти сенс понять «честь», «доблесть», «слава», «чоловіча гідність».

В 11 класі, після прочитання новели Франца Кафки «Перевтілення» можна застосувати елементи компаративного аналізу твору, порівнявши його із фільмом Валерія Фокіна (2002 року) та флеш-мультфільмом «Метаморфози».

Після перегляду фільму доречно поставити учням такі запитання:

 • Яке враження справив на вас фільм?
 • Поясніть, як ви розумієте слова В. Фокіна «З такими творами, як «Перевтілення» людина живе постійно і житиме вічно, доки крутиться наша земна куля, тому що це історія про численні душевні прояви, притаманні кожній людині… Це історія про ті перевтілення, що відбуваються у нашому власному житті, і з нашими близькими людьми». Чи погоджуєтеся ви із цими словами? Думку аргументуйте.
 • Метаморфоза головного героя і в новелі, й у фільмі відбувається тільки з ним, чи ще хтось змінюється? (Змінюється не лише головний герой, а й члени його родини.)
 • Поясніть зміну членів родини. Чому це відбувається?
 • Анна Ахматова зазначала, що «Кафка писав про мене та для мене». Чи можете ви сказати, що Кафка писав і для вас? Думку аргументуйте.
 • Що більше вам сподобалося новела чи екранізація? Чому?
 • Чи таким ви уявляли героя?

Новела «Перевтілення» – яскравий приклад того, що перед переглядом екранізації обов’язково необхідно прочитати текст, оскільки фільм не зовсім увиразнює образ головного героя.

Отже, можемо зазначити, що використання електронних засобів навчання сприяє створенню позитивної атмосфери, допомагає краще сприймати та запам’ятати інформацію, створює передумови для власного пошуку. На переконання Г. Скрипки, такі засоби «сприяють підвищенню мотивації вивчення предмета» [3, с. 53]. Завдяки ним «можна досягти високих результатів», оскільки вони «сприяють зміцненню набутих знань та виробленню вміння практично їх застосовувати в житті» [3, с. 54].

 

Список використаних джерел

 

 1. Буртовий С. В. Електронні засоби навчання – від теорії до практики / С. В. Буртовий. – Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2014. – 48 с.
 2. Вербицька С. І. Використання електронних засобів навчального призначення при вивченні предмета. «Фізика». 2010 р. [Електронний ресурс] / С. І. Вербицька. – Режим доступу: http://chpal.edukit.ck.ua/Files/downloadsЕлектронні%20засоби%20навчання.pdf
 3. Скрипка Г. В. Використання електронних засобів навчального та загального призначення в Кіровоградській області / Г. В. Скрипка // Науково-методичний посібник. Технологія фахової майстерності: ІКТ-компетентність в освітніх процесах: Матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті О. Хмури / Наук. ред. Т. Гришина. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2007. – 116 с. – С. 50-54.

 

 

Comments

 1. Доволі цікаво, Тетяно Миколаївно, подали роботу щодо використання фрагментів фільмів під час уроку. У порівнянні фільмів із художніми творами діти вчаться визначати позиції автора, режисера, акторів, щодо описаного чи показаного. У зазначеному контексті також вчаться визначати власну позицію й аргументувати її. Дякую! Чекаю на Ваші методичні матеріали.

Залишити відповідь