ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНИХ І КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ « ТЕХНОЛОГІЇ»

VasilyevaВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ  ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНИХ І КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  УЧНІВ У ПРОЦЕСІ  ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ « ТЕХНОЛОГІЇ»

Васильєва Тетяна Анатоліївна

                Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає нагальна потреба використання комп'ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін шкільного курсу. Адже щоденно змінюється екологічна ситуація в світі,  законодавство, природа, погода. Інформація, подана в підручнику, перетворюється в застарілу ще під час видання підручника. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, – один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процесу. Також хочу відмітити, що одне з найскладніших завдань для вчителя — це сприяти розвитку розумових здібностей школярів. Тому школі сьогодні необхідні не просто хороші вчителі, а вчитель – технолог, учитель – майстер, учитель – новатор.   

          

 

               Чому сьогодні застосування комп'ютера в навчальному процесі вважають інновацією? Саме використання персонального комп'ютера в навчальному процесі і є новою технологією в навчанні, нововведенням в учбовому процесі. Ідея втілення інноваційних технологій на уроках трудового навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах. Інноваційні технології дають можливість, з одного боку, показати учням "світ у цілому", а з  іншого – звільнений за рахунок цього навчальний час використовувати для повноцінного здійснення профільної диференціації у навчанні. Компетентнісна освіта – спроба вийти за межі традиційної парадигми навчання , коли результатом вважається система знань, умінь і навичок учня, а не його здатність діяти. Тому коротко можна визначити , що компетентнісна освіта – особистісно-діяльна. Звичний результат навчання: «знаю що…», змінюється у напрямі «знаю як…».

            За останні кілька років персональні комп'ютери перестали бути екзотикою і ввійшли в наше повсякденне життя. У нашій країні, як і в усім світі, йде витиснення "ручної" розумової праці комп'ютерною.  Наслідком є зміна ситуації на ринку праці. Одним з основних вимог при прийомі на роботу стає уміння користуватися комп'ютером. Така вимога пред'являється і секретареві, і бухгалтерові, і редакторові і іншим фахівцям. У зв'язку з цим освоєння  комп'ютерних технологій повинне відбуватися вже в школі, для того, щоб випускник якнайшвидше включався в життя суспільства.

        В процесі навчання я також широко використовую інноваційні технології з врахуванням специфіки кожного класу. Моєю метою є розвиток творчості учнів під час вивчення предмета трудового навчання. В результаті п'ятирічної роботи я зробила висновок, що використання інноваційних технологій в процесі навчання оптимізує процес викладання матеріалу. Особливо це видно під час проведення уроків з застосуванням комп'ютера на початку вивчення нового модуля. Дуже багато цікавої інформації діти дізнаються з презентацій, з віртуальних екскурсій на фабрики и т.д. , це дає змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Але  слід підкреслити, що ніяка, навіть найдосконаліша комп'ютерна навчальна програма не замінить вчителя. Тільки він повною мірою може керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, залишаючись центральною фігурою навчально-виховного процесу.

          Добираючи до уроку програмне  забезпечення я враховую, що воно повинно відповідати певним вимогам, а саме:         

• бути цікавим і викликати позитивні емоції у школярів;                                 

• активізувати пізнавальну та розумову діяльність учнів;                                  

• викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно;                         

• відповідати валеологічним вимогам;           

• розвивати творчі здібності дитини;             

• носити навчально-контролюючий характер.   

      У процесі використання комп'ютера старшокласники вперше зустрічаються з елементами наукового дослідження, відчувають "смак" предмета, його живість, динаміку. Під час вивчення  предмету « Технології» із залученням комп'ютера з'являється новий емоційний аспект, процесу навчання починають допомагати нові відчуття. Відчуття і почуття, які дарує учневі комп'ютер, безумовно поглиблюють знання і полегшують процес вивчення матеріалу, тому що якоюсь мірою відволікають його від традиційного шляху вивчення цього матеріалу. 

       На основі досвіду викладання з застосуванням інноваційних технологій я зробила такі висновки:

1. Використання інноваційних технологій істотно активізує і певною мірою полегшує сприйняття основ предмету.

2. Можна посилити курс вивчення предмету в комп'ютерному класі з одночасним використанням дошки, відповідних викладок на ній і роботою на комп'ютері. 

3. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення  предмету трудове навчання не тільки поглиблює і поліпшує процес навчання, але й істотно впливає на закріплення навичок створення технологічних карт і презентації проектів з  використанням Microsoft Power Point.

           У процесі вивчення  предмету трудового навчання з застосуванням інноваційних технологій послідовно і систематично формується культура розумової праці на якісно новому рівні. Учні вчаться планувати свою роботу, раціонально її виконувати, критично співвідносити початковий план роботи з реальним процесом її виконання, що потім допомагає їм на уроках. Усі перераховані вище уміння і навички в значній мірі впливають на ефективність і якість навчання. Для забезпечення міцності засвоєння навчального матеріалу в ній передбачений контроль і корекція навчальної діяльності; у випадку утруднень можна повторити теорію для того, щоб можна було самостійно знайти і виправити помилку. Великий наочний матеріал, колірна гама, розбірливість, чіткість зображення, різноманітне розташування тексту на екрані – усе це збільшує ефективність сприйняття інформації.

         Взаємозалежне вивчення трудового навчання і технологій дозволяє познайомити школярів з елементами дослідницької діяльності і застосовувати комп'ютер як робочий інструмент дослідження. Досвід роботи показує, що мережа Інтернет може успішно використовуватись у методі проектів. Як відомо, він доволі поширений у курсі «Технологія» .В якості прикладу можна назвати обговорення ідей, малюнків, ескізів, технологій тощо. При цьому той, з ким ведеться обговорення, може вносити свої корективи, даючи інформацію в різноманітній формі (текст, графіка, фото, аудіо, відео тощо). Зрозуміло, для реалізації такого діалогу необхідні визначені умови, як технічні, так і організаційні.

           Отже зробимо висновок, що коло методичних і педагогічних задач, які можна вирішити за допомогою комп'ютера, різноманітне. Застосовувати комп'ютер можна на будь-якому етапі навчальної діяльності: при вивченні нового матеріалу, закріпленні, на узагальнюючих уроках і при повторенні. Задача вчителя – правильно організувати цю роботу. Збільшення кількості складної техніки у школах підвищує відповідальність викладачів, збільшує вимоги до їх кваліфікації. Тому виникає найсерйозніша проблема — ставлення вчителя до впровадження новітніх інформаційних технологій. Процес інформатизації освіти буде успішним тільки за умови гуманістичної орієнтації, що враховує інтереси як школи, так і кожного учня. Робота з комп’ютером повинна давати задоволення та радість творчості. Не технологія полегшує або утруднює роботу, а спосіб її застосування.


 

Бібліографія

 1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання, 2008. №8.
 2. Навчально-методичний посібник за редакцією О.М. Пєхоти «Освітні технології».
 3. Барабанов А. Г. Воспитание у учащихся творческого отношения к труду. М.,
  «Просвещение», 1960. — 205 с.
 4. Вид.група «Основа», 2008. «Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз».
 5. Богданова     С.І. Трудове навчання (для груп дівчат) : Розробки уроків. – X.: Веста:Вид-во «Ранок», 2008. – 208.

Comments

 1. На часі складна і відповідальна навчально виховна робота, спрямована на розширення і поглиблення навчального матеріалу, покладається на вчителя. На мою думку, сучасний вчитель вже не може не використовувати інновації. В усьому підтримую думку автора: інноваційні технології у всіх освітніх галузях, але проблема у ставленні вчителя до їх впровадження.

  Тетяна Анатоліївна, бажаю вам якнайбільше розв'язувати методичних та педагогічних задач, а результатом завжди мати здібних, розумних та творчих дітей.

 2. Дякую за теплі слова Юліє!. Вкрай важливо відчувати, що твоя робота виявилась корисною. Навзаєм зичу натхнення та творчих дітей)

Залишити відповідь