ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ (з досвіду роботи)

ShishkovaВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ (з досвіду роботи)

Людмила Шишкова

Розглядаються основні проблеми та перспективи інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосування в сучасній економічній освіті. Охарактеризовано основні напрямки застосування ІКТ на уроках економіки. Приділено увагу інноваційній складовій ІКТ. Визначено роль комп’ютера як невідмінної складової сучасної економічної освіти.

Комп’ютерне навчання економіки дозволяє значно активізувати пізнавальну діяльність учнів. Нині цього важко досягти традиційними методами. Використовуючи комп’ютер, вчитель економіки має можливість постійно, а не спорадично контролювати рівень засвоєння знань і вміння їх використовувати для вирішення поставлених задач. Комп’ютер звільняє вчителя від дуже нудної і втомливої процедури контролю якості знань учнів шляхом перевірки великої кількості письмових робіт. В умовах розвитку сучасного суспільства предметно-інформаційне середовище активно розширюється. Обсяг інформації виходить далеко за межі підручників економіки, і пов'язано це не тільки з інтенсивним розвитком засобів масової інформації, інтернет – ресурсів, а й з можливостями подорожей по інших країнах ( у учнів з'явилася можливість порівняти нашу країну з іншими країнами )

У зв'язку з цим актуально і методично-обгрунтовано використовувати ІКТ на уроках економіки, тому що використання ІКТ формує такі вміння:

• передавати зміст тексту в стислому або розгорнутому вигляді відповідно з метою навчального завдання;

• проводити інформаційно-смисловий аналіз тексту;

• використовувати різні види читання ( ознайомлювальне, переглядові, пошукове);

• складати план, тези конспекту.

У мене склалися такі форми застосування ІКТ на уроках економіки:

– робота в Word: тексти документів, тести, контрольні роботи, дидактичний роздатковий матеріал;

– робота в Excel: практикуми – діаграми, таблиці ( комп'ютерне додаток- А.П.Кіреев . Економіка 10-11)

– використання медіа – ресурсів: електронні підручники В.С. Автономова , С.І. Іванова з економіки ( додатковий, допоміжний матеріал – тексти, діаграми, схеми, відео – матеріали);

– робота в PowerPoint :

Мультимедійні презентації учнів – організація самостійної роботи; дозволяє розширювати і поглиблювати знання, проводити величезну дослідницьку роботу, проявляти творчий підхід до досліджуваної теми.

Мультимедійні презентації вчителів – найбільш важливу інформацію на слайді можна анімувати. Рух окремих частин слайда приверне увагу учня. Презентація дозволяє ілюструвати розповідь, зробити урок більш організованим, наочним, цікавим, мобільним.

При створенні учнями комп'ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички:

– Критичне осмислення інформації.

– Виділення головного в інформаційному повідомленні.

– Систематизування та узагальнення матеріалу.

– Грамотне уявлення наявною інформацією.

– Використання Internet – ресурсів: додатковий матеріал( тексти, діаграми, схеми, відео – матеріали);

Я використовую освітні ресурси Інтернету для пошуку новітніх статистичних даних, газетних і журнальних статей, телевізійних передач та ін.

 

2015-10-24_203317ІShih

 

На уроках економіки можна організувати роботу з джерелами (наприклад, з постановами, поточними законами). Можна організувати роботу з сайтами освітніх матеріалів. Подібні уроки вимагають роздруківки великої кількості матеріалів. У випадку роботи в Internet ця необхідність відпадає, (матеріали можна закачати в комп'ютер ) при цьому учні введуть пошук інформації безпосередньо в самому документі, паралельно вивчаючи його структуру й особливості. У ході заняття вони працюють у групах, обробляють отриману інформацію, будують схеми, працюють в конспектах. Саме в ході такої роботи і йде формування інформаційної компетентності.

Застосування даних форм роботи дозволяє не тільки створити умови для економії часу, а й здійснювати роботу що до стимулювання та розвитку пізнавального інтересу учнів, формування у них навичок роботи з інформацією.

Все це допомагає вирішити наступні дидактичні завдання:

– Засвоїти базові знання з предмета;

– Систематизувати засвоєні знання;

– Сформувати навички самостійної роботи з навчальним матеріалом;

– Сформувати навички самоконтролю;

– Забезпечити зручне освітнє середовище і можливості самостійного вибору у пошуку та використанні джерел інформації.

В результаті, вищевикладеного, я використовую ІКТ на уроках :

  • вивчення нового матеріалу – традиційний урок ( комбінований );
  • закріплення знань – практикум, лабораторна робота, семінар;
  • комплексного застосування знань – практикум, лабораторна робота;
  • контролю – контрольна робота, залік.

На сучасному етапі розвитку суспільства, вивчення економіки вимагає застосування комп’ютерних технологій для кращого та ефективнішого розуміння предмету. Використання комп’ютерів на уроках економіки дає можливість активізувати діяльність кожного учня, створити передумови для переходу від пасивного сприйняття до активного мислення, розвивати творчі здібності.

 

2015-10-24_203317ІShih1

 

Варто зазначити, що методика вивчення шкільних предметів, зокрема і економіки, з використанням інформаційних комп’ютерних технологій знаходиться на етапі становлення: технології використання комп'ютерів у навчальному процесі лише розробляються.

Залишити відповідь