ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

GoncharukВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Гончарук Віталій 

Об’єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі школи є процес навчання школярів в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.
Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.

Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно?

Це потрібно для того щоб з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Хмарні технології  істотно спрощують зберігання даних і користування матеріалами.  Важливою перевагою такої технології, крім її безкоштовності та ліцензійної чистоти, є залучення учнів до основного напряму розвитку мережевих технологій у сучасному суспільстві. В процесі роботи учням прищеплюється  культура самостійної роботи з мережевими ресурсами на досить високому рівні, починаючи із середньої школи.

Важливим є також надання школярам персонального доступу до мережевих ресурсів, розміщених на сайтах. При цьому вони мають можливість редагувати свій розділ, не маючи доступу до інших сторінок. Це, з одного боку, дає можливість педагогу контролювати інформацію, що надходить, а з другого – розвиває самостійність і відповідальність учнів.

Використання хмарних технологій у школі: 
– використання Web-додатків;
– електронні журнали і щоденники;
– онлайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування;
– системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека;
– сховища файлів, спільний доступ;
– спільна робота;
– відеоконференції; 
– електронна пошта з доменом навчального закладу. 

Найкраще засвоюється те, що сприймається відразу кількома органами чуття. Ця особливість впливає на те, що хмарні технології навчання дозволяють забезпечувати:
– демонстративність;
– фрагментарність ;
– методична інваріантність;
– лаконічність;
– евристичність;
– самостійність .

В учнів можуть бути сформовані навички самостійної діяльності , уміння планувати власну діяльність,  вирішувати проблеми, приймати важливі рішення. Можна виділити наступні переваги хмарних технологій:

 –  розвиток творчого мислення;

–  уміння створювати гіпотези;

–  розвиток уміння працювати колективно;

–  уміння приймати рішення та прогнозувати їх наслідки;

–  творчість та ініціативність;

–  критичне мислення;

–  комунікативні навички;

–  вміння працювати з інформацією.

Хмарні технології можуть допомогти моїм учням навчатися згідно вимог навчальних програм та розвинути навички 21 століття, оскільки за умов правильного планування діяльності, розвивають творчість та ініціативність, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, навички співробітництва, вміння працювати з інформацією, а також життєві та кар'єрні навички.

 

Хмарні технології, безумовно, покращують навчальний процес, оскільки вони зацікавлюють учнів, заставляють нестандартно мислити, самостійно шукати відповіді на питання та шляхи розв'язання проблем. Для них це нове, незвичне та корисне.

 

Comments

  1. На даний момент використання хмарних технологій є досить актуальним. З особистого досвіду можу сказати, що зберігання та опрацювання різного роду документів у середовищі хмарної технології є досить зручним. Так, я користуюсь технологією Google Docx, нема потреби користуватися різного роду флеш-носіями, в будь-яку мить є можливість переглянути роботу, як мені так і моїм учням.

  2. Дяченко Анастасія Віталіївна :

    Так , хмарні технології – це безумовний крок в майбутнє , який полегшує процес навчання , робить його цікавішим , повнішим , спонукає до самостійності учнів . Завдяки хмарним технологіям нагромаджувати та зберігати інформацію  не потрібно.

  3. Підтримую автора статті, що використання хмарних технологій дають можливість формувати в учнів навики самостійної діяльності, уміння планувати її та приймати рішення.

     

  4. Дякую за інформацію.Ваша стаття дуже актуальна.Як бачимо, використання хмарних технологій в процесі викладання хімії дає досить широкі можливості вчителю і учню.

  5. Дійсно! Впровадження хмарних технологій у навчально – виховному процесі є актуальним і важливим. Адже хмарні технології надаютьучителю багато  можливостей:  не тільки якісно провести урок , а і узагальниити свої та учнівські напрацювання .

  6. Хмарні технології істотно спрощують зберігання даних і користування матеріалами, підвищують інтерес до предмету.  Віталію Дмитровичу молодець, що крокуєте в ногу з часом і допомагаєте колегам, в тому числі й мені освоювати " нові вершини" !

Залишити відповідь